Omtaler ikke profetens koner med respekt?

Påstand: Sjiamuslimer omtaler noen av profeten Mohammeds koner med stygge ord istedenfor å vise respekt. Profetens koner har høy status i islam. Å rette kritikk mot dem er som å rette kritikk mot profeten. Troende muslimer gjør ikke sånt mot sine mødre. Profetens koner er mødre for de troende, i følge kapittel (sura) 33, Alahzab (Ligaen), vers: 6: ‘’Profeten står de troende nærmere enn de selv innbyrdes, og hans hustruer er deres mødre’’. Koranverset er bevis for sjiamuslimer om at profetens koner er rangert høyt i islam.

Svar: Sjiamuslimer snakker ikke ned profetens koner. Tvert imot er det flere beretninger i sunnimuslimske bøker som sjiamuslimer ikke aksepterer fordi vi mener de ikke samsvarer med deres posisjon som profetens koner. At noen av profetens koner oppfordret til amming av voksne for å kunne lette på sløret er nevnt i sunnimuslimske ‘’sihah’’ (bøker som har høyeste grad av riktighet). Se for eksempel Sahih al-Bukhari, beretning nr. 4698. Andre sunnimuslimske kilder hevder at noen av profetens koner ikke bare oppfordret til, men også praktiserte amming av voksene. Disse beretningene aksepteres ikke av sjiamuslimer.

Islam er tydelig på at slektskap ikke skal bety noe for status, men at personens handlinger skal være avgjørende. Kapittel (sura) 33, Alahzab (Ligaen), vers: 32 sier: ‘’Dere profetens hustruer, dere er ikke som andre kvinner om dere frykter Gud.’’ Allahs frykt er derfor en forutsetning, ikke slektskap. Alle muslimer, sjia og sunni, er enige om at Allah renset profetens koner fra utukt. Uakseptable påstander finnes i alle retninger, og som nevnt tar sjiaislam avstand fra slike påstander. Det er dermed ikke sagt at profetens koner ikke har begått store feil.

Profetens koner blir kritisert i Koranen. Alle muslimer er enige om at det er Aisha og Hafsa som er ment med dette koranverset i kapittel (sura) 66, Attahrim (Forbudet), vers 4: ‘’Om dere to vender dere botferdige til Gud! For deres hjerter var på avveie. Men om dere hjelper hverandre mot Ham, så tar Gud seg av hans sak, og Gabriel, og den rettskafne blant de troende, og hertil yter englene hjelp!’’ Verset inneholder en klar kritikk av profetens koner, Aisha og Hafsa, om at deres hjerter var på avveie. Verset inneholder en klar advarsel dersom de hjelper hverandre en gang til mot profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Nærmere forklaring om verset kan dere spørre om, men vi vil komme tilbake til dette.

Allah fortsetter i samme kapittel med å gi eksempler på to koner som var i ekteskap med profeter, men som havner i ilden. Samme kapittel, vers 10, sier: ‘’Gud har gjort en lignelse for den vantro om Noas hustru, og Lots hustru. De var under to av Våre rettferdige tjenere, men de svek dem’’. Så å være profetens kone er ingen beskyttelse mot å havne i store synder eller beskyttelse mot kritikk. Profetens koner er de troendes mødre, men å være mor for en troende betyr ikke nødvendigvis å ha handlinger som gir høy rang innenfor islam.

Aisha gjorde en stor feil under ‘’Slaget av kamelen’’ som hun hadde en sentral og motiverende rolle knyttet til. Navnet på slaget er kalt etter Aishas kamel. I følge William Muir i boken ‘’The Caliphate: Its Rise, Decline and Fall from Original Sources’’, døde 10.000 (ti tusen!) muslimer under denne krigen. Hvem har skylden for alle de menneskelivene som gikk tapt?

Kommentarer er skrudd av for Omtaler ikke profetens koner med respekt?

Filed under Basic

Kommentarer er stengt.