Hvem er husets folk (Ahlulbayt)?

Påstand: Sunnimuslimer mener husets folk (Ahlulbayt) inkluderer profetens koner. Noen sunnimuslimske lærde mener flere enn profetens koner er inkludert i definisjonen av husets folk (Ahlulbayt). Sjiamuslimer har en annen og mer snever og begrenset tolkning som de ikke har noe bevis for.

Svar: Sjiamuslimer mener husets folk (Ahlulbayt) er profeten Mohammed (FVMH og hans familie), Fatima (profetens datter), Ali (profetens fetter), Hassan og Hussein (profetens barnebarn) (FVMD). Andre enn disse hellige fem, som profetens koner og andre, er dermed ikke inkludert i husets folk (Ahlulbayt) når det kommer til beretningen som vi behandlet i forrige artikkel. Vi ga flere bevis og sikre kilder på at profeten sa: »Jeg etterlater blant dere to tunge ting: Allahs bok og min Ahlulbayt (husets folk). Så lenge dere holder fast ved dem begge, vil dere aldri gå på avveie. De vil aldri skille seg fra hverandre (Allahs bok og husets folk), inntil de kommer tilbake hos meg ved det endeløse-havet (på dommens dag)’’.

Det finnes mange argumenter for sjiamuslimenes mening om at husets folk (Ahlulbayt) ikke inkluderer profetens koner, men kun begrenser seg til profeten Mohammed, Fatima, Ali, Hassan og Hussein (FVMD). Et klart bevis er verset om rensning, ‘’Allah ønsker bare å holde bort urenhet fra dere, dere husets folk (Ahlulbayt), og rense dere helt (Koranen: 33:33),’’ som ble åpenbart i Umm Salamas hus. Umm Salama er profetens kone og de troendes mor, i følge koranen. Profeten hadde samlet Hassan, Hussein, Fatima og Ali sammen, og dekket dem med et klesplagg. Så sa han: ’’Å Allah! Dette er min Ahlulbayt (husets folk), så ta bort urenhet fra dem, og rens dem helt.’’ Umm Salama sa: ’’Er jeg av dem, Allahs sendebud?’’ Han sa: ’’Stå ved din plass, men du er i god behold!’’. Kilde for denne hendelsen er: 1) al-Tirmidhi, al-Sahih, del 5, side 351 og 663, 2) al-Hakim al-Naysaburi, al-Mustadrak Ala al-Sahihin, del 2, side 416, og 3) al-Suyuti , al-Dur al-Manthor, del 5, side 19.

Profeten svarte ganske tydelig på spørsmålet fra hans kone, Umm Salama, når hun lurte på om hun er av husets folk (Ahlulbayt). Profeten svarer at hun ikke er inkludert. Det er ikke et merkelig spørsmål stilt av Umm Salama, fordi det er normalt å tenke at profetens koner er en del av husets folk (Ahlulbayt). Samtidig var svaret fra profeten veldig klart. Betegnelsen (huset folk) inkluderer kun noen få personer, og inkluderer ikke profetens koner.

En annen beretning i sunnimuslimske bøker bekrefter dette. Den sier: ‘’Profeten (FVMH og hans familie) pleide å gå forbi Fatimas hus i seks måneder. Hver gang han gikk ut for bønn sa han: ‘’Bønn husets folk (Ahlulbayt). Allah ønsker bare å holde bort urenhet fra dere, dere husets folk (Ahlulbayt), og rense dere helt (siste setning er fra Koranen: 33:33)’’. Sunnimuslimske lærde som har nevnt denne beretningen i deres bøker er al-Tirmidi, Ibn Mardaweeh, Ibn Jarir og al-Tabrani. Hvem andre bor i Fatimas hus enn Fatima, Ali, Hassan og Hussein? Kun disse ble kalt husets folk (Ahlulbayt) av profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Hvem er vi til å definere dette annerledes i dag enn det profeten selv på sin tid brukte som definisjon?

Kommentarer er skrudd av for Hvem er husets folk (Ahlulbayt)?

Filed under Allah valgte Ali, Tolv feilfrie imamer

Kommentarer er stengt.