Husets folk (Ahlulbayt) er syndefrie

Påstand: En viktig premiss for å veilede folk riktig er å være syndefri. Profetene gjorde ikke synder, og derfor kunne menneskene stole på at det de sa og gjorde var riktig. Sjiamuslimer har ingen bevis på at Ali, Fatima, Hassan og Hussein (FVMD) er syndefrie. Hvordan kan da Ali, Hassan og Hussein (FVMD) være sjiamuslimenes første imamer utnevnt fra Allah når de kan synde? Hvordan kan menneskene stole på at det de sier er 100 prosent riktig og fra Gud, når de kan synde?

Svar: Det finnes flere bevis på at husets folk (Ahlulbayt) er syndefrie. Et av de beste bevisene er følgende beretning fra Allahs sendebud (FVMH og hans familie): »Jeg etterlater blant dere to tunge ting: Allahs bok og min Ahlulbayt (husets folk). Så lenge dere holder fast ved dem begge, vil dere aldri gå på avveie. De vil aldri skille seg fra hverandre, inntil de kommer tilbake hos meg ved det endeløse-havet (på dommens dag)’’. Vi har tidligere bevist at beretningen nevnt øverst er riktig, og at Ali, Fatima, Hassan og Hussein er husets folk. Av denne beretningen kan vi trekke to viktige konklusjoner:

1. Husets folk, som er Ali, Fatima, Hassan og Hussein (FVMD), er feilfrie. Koranen er feilfri. Hadde Koranen ikke vært feilfri, hadde ikke profeten (FVMH og hans familie) oppfordret oss til å følge den. Fordi hvordan kan vi bli oppfordret av profeten til å følge noe som kan få oss til å gjøre synder og ta feil? Det samme gjelder for husets folk.

Profeten (FVMH og hans familie) setter likhetstegn ved Koranen og husets folk ved å oppfordre oss til å følge dem begge. Profeten (FVMH og hans familie) sa: ‘’Så lenge dere holder fast ved dem begge, vil dere aldri gå på avveie’’. Han sa også: ‘’De vil aldri skille seg fra hverandre (Allahs bok og husets folk), inntil de kommer tilbake hos meg ved det endeløse-havet (på dommens dag)’’. Vi hadde gått på avveie hvis vi hadde fulgt noe som ikke var feilfritt. Så på samme måte som Koranen er feilfri, må husets folk også være feilfrie fordi disse to tingene skiller seg ikke fra hverandre. Det er verdt å understreke at det å være feilfri er mer omfattende enn å være syndefri, fordi feil omfatter mer enn bare synd.

2. En annen viktig konklusjon er at så lenge Koranen finnes, så finnes husets folk. Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa: ‘’Jeg etterlater blant dere to tunge ting….’’. Hva betyr det at noe er etterlatt blant oss? Det betyr at Koranen er med oss nå og vil være det til dommens dag, og at det samme vil hustes folk være. Alle muslimer er enige om at Ali, Fatima, Hassan og Hussein (FVMD) ikke lever i dag. Hvordan kan da husets folk være blant oss i dag? Svaret får du gjennom å lese om hvem Ali, Hassan, Hussein ba oss følge etter dem. Helt kort ba de oss følge de ni imamene etter imam Hussein (FVMD), hvor alle er barnebarn av profeten (FVMH og hans familie).

Kort oppsummert, etterlot profeten Mohammed (FVMH og hans familie) Koranen og husets folk. Begge er feilfrie, fordi profeten satte et likhetstegn mellom dem. Begge må være blant oss fordi mennesker alltid trenger en veileder som fungerer som bindeledd mellom seg og Allah den Allmektige.

Kommentarer er skrudd av for Husets folk (Ahlulbayt) er syndefrie

Filed under Allah valgte Ali, Tolv feilfrie imamer

Kommentarer er stengt.