Kritikk til ‘’Ali ble utnevnt fra dag én’’

Påstand: Denne kritikken er rettet mot artikkelen som Påstander og svar om sjiaislam skrev tidligere om ‘’Ali ble utnevnt fra dag én’’. Der nevnes en beretning som beviser at Ali ble utnevnt som etterfølger av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) i starten av profetens tid som sendebud. Koranen sier i kapittel (sura) 26, vers 214: ’’Og advar dine nærmeste slektninger’’. Da dette verset ble åpenbart, samlet profeten hans nærmeste slekt. Han ba dem om støtte, og der og da ga Ali (FVMH) støtte til profeten. Profeten satt sin hånd på nakken til Ali og sa: ‘’Sannelig, dette er min bror, min etterfølger og min kalif blant dere. Derfor hør på ham og adlyd ham.’’

Denne beretningen tror ikke sunnimuslimene på av flere grunner. For det første er en av mennene som forteller denne beretningen kjent for løgn. Han heter Abdulgafar Abo Mariam al-Ansari. Hvordan kan vi akseptere en beretning nevnt av en løgner? For det andre står det at det var rundt 40 av sønnene til Abdul Muttalib som var der når profeten talte. Teller vi alle sønnene til Abdul Muttalib, bestefaren til profeten (FVMH og hans familie), så er de maks 15-20 personer. Hvordan kan da rundt 40 av dem være samlet slik det står i beretningen? For det tredje er det kjent at flere av profetens familiemedlemmer støttet profeten og var muslimer, som hans onkel Hamza. Hvordan kan da bare Ali (FVMH) være den som viste profeten støtte den dagen, mens de andre ikke viste noe reaksjon? Derfor er denne beretningen ikke godtatt hos sunnimuslimene.

Svar: Hvordan kan denne beretningen ikke være godtatt hos sunnimuslimene når den nevnes i flere former og i titalls bøker hos dem? Mohammed M. al-Amin al-Antaki er en sunnimuslimsk lærd som ble sjiamuslim. I hans bok hvor han forklarer hvorfor han ble sjia, ‘’Lemadha Ikhtarto Madhhab al-Shi’a, Madhhaba Ahl al-Bayt?’’, side 193-202 nevner han syv ulike versjoner for beretningen av sunnimuslimske bøker. De syv ulike versjoner al-Antaki nevner av beretningen har ofte ulike personer som forteller. For hver form nevner han flere sunnimuslimske kilder. Påstander og svar om sjiaislam nevner dette for de som ønsker å få bekreftet at denne beretningen, med dens ulike former og ulike fortellere, er veldig kjent i sunnimuslimske bøker.

Sunnimuslimske lærde, som Abo Hatem al-Razi, sier åpent at Abdulgafar Abo Mariam al-Ansari er sjia, og derfor godtas ikke beretninger fra han. Det er altså ikke fordi han er en løgner, men fordi han har en tro noen ikke misliker. La oss anta at Abdulgafar Abo Mariam al-Ansari er en løgner. Likevel finnes samme beretning i ulike former og med forskjellige fortellere hvor han ikke er blant dem. Dermed er dette problemet løst.

For det andre er det som står i påstanden om at sønnene til Abdul Muttalib var 15-20 personer feil, fordi det ikke inkluderer alle mannlige barn og barnebarn av Abdul Muttalib. Bare den eldste onkelen til profeten, Hareth ibn Abdul Muttalib, hadde mist syv sønner. Veldig mange av de syv sønnene var i voksen alder og hadde barn når hendelsen skjedde. Dette er bare en av profeten Mohammeds 10 til 12 onkler (ulike meninger om antallet). Abdul Muttalib hadde i tillegg seks døtre. Deres barn er også sønnene til Abdul Muttalib (hans barnebarn). Hvis alle sønnene til Abdul Muttalib var samlet, kan det umulig være snakk om 15 til 20 personer.

Flere av profetens familiemedlemmer støttet etter hvert hans budskap. Flere av dem var blant de første som støttet profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Det er dermed ikke sagt at de gjorde det på swt første møte hvor profeten la fram sitt budskap offentlig. Den eneste som gjorde det da var Ali (FVMH), mens reaksjonen til andre familiemedlemmer fulgte etter. Responsen til profeten Mohammed (FVMH og hans familie) var under hendelsen at han satt sin hånd på nakken til Ali og sa: ‘’Sannelig, dette er min bror, min etterfølger og min kalif blant dere. Derfor hør på ham og adlyd ham.’’

2 kommentarer

Filed under Allah valgte Ali, Hadith al-Dar

2 responses to “Kritikk til ‘’Ali ble utnevnt fra dag én’’

 1. JegHeterDetJegHeter

  Men du viser jo ikke til noen kilder. Var ikke en av hovedkriteriene at denne siden ikke skulle bruke shiabøker. Ettersom Mohammed M. Al-Amin Al-Antaki konverterte til shiatro så kan du ikke regne han som en kilde for sunnimuslimer. Så argumentet «Sannelig, dette er min bror, min etterfølger og min kalif blant dere. Derfor hør på ham og adlyd ham.’’ forsvinner totalt. I tillegg så har du hverken bevist at Abdul Gafar Abo Mariam Al-Ansari ikke var en løgner, eller at Ali var den utnevnte.

  • omsjia

   Vil først og fremst vise til denne artikkelen: https://omsjia.wordpress.com/2012/08/11/ali-ble-utnevnt-fra-dag-en/

   Den viser at sunnimuslimske bøker nevner denne beretningen: ‘’Denne beretningen nevnes i veldig mange sunnimuslimske kilder som: 1) Al-Tabari i ‘’Altarikh’’, kapittel 1 side 171-173 (Leiden, 1980), 2) Ibn Athir i boken ‘’Alkamil’’, kapittel 5, side 62-63 (Beirut, 1965), 3) Abu Al-Fida i boken ‘’Almukhtasar fi Tarikh Albashar’’, kapittel 1, side 116-117 (Beirut), 4) Al-Khazin i boken ‘’Altafsir’’, kapittel 4, side 127 (Kairo, 1955), og 5) Al-Baghawi i boken ‘’Altafsir (Maalimuat Altanzil)’’, kapittel 6 (Riyadh: Dar Tayyiba, 1993).‘’

   Trenger ikke å gjenta alle de kildene i hver artikkel. Meningen med å nevne hva Mohammed M. Al-Amin Al-Antaki sa er å vise en referanse hvor du kan hente ENDA FLERE sunnimuslimske kilder som beviser at denne beretningen er 100 % riktig.

   La oss anta at Abdul Gafar Abo Mariam Al-Ansari var en løgner. Denne beretningen er fortalt av så mange andre at vi ikke trenger å bruke den beretningen Abdul Gafar Abo Mariam Al-Ansari fortalte. Eller som vi skriver: ‘’La oss anta at Abdulgafar Abo Mariam Al-Ansari er løgner, så finnes samme beretning i ulike former og med forskjellige fortellere hvor han ikke er blant dem.’’