Ali (FVMH) – den beste etter Allahs sendebud

Påstand: Sjiamuslimer hevder at Ali (FVMH) er den beste skapningen etter profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Dette strider med flere beretninger som sier at de beste blant følgesvennene (sahaba) til profeten er Abu Bakr, deretter Omar og så Othman. Altså er disse tre personene bedre enn Ali (FVMH). Det er ikke rart at muslimer velger de beste til å lede dem etter profetens bortgang, og derfor valgte de Abu Bakr, Omar, Othman så Ali.

Svar: Vi har tidligere gitt flere bevis på at det kun er Allah den Allmektige som velger profetens etterfølger, og ikke menneskene selv. Dersom vi antar at menneskene hadde rett til å velge en person til å være profetens etterfølger og stedfortreder, så måtte de valgt den beste personen etter Allahs sendebud. Det ville vært urettferdig å ikke velge den beste, men heller velge en som har mindre grad av kunnskap, tro og lederevne.

Her er hva profeten (FVMH og hans familie) selv har sagt om den beste av alle mennesker: »Ali er den beste av menneskeheten og den som fornekter dette er en vantro.» Sunnimuslimske kilder for denne beretningen, eller beretninger med lignende formulering: 1) al-Suyuti i ‘’al-Laali’’, kapittel 1, side 170, 2) Ibn Asaker i ‘’Tarjamat al-Imam Ali (FVMH)’’, kapittel 2, side 444, beretning nr.: 962, 3) al-Mutakki al-Hindi i ‘’Kanzul Ummal’’, kapittel 11, side 625, beretning nr.: 33045 og 33046, 4) al-Qandozi i ‘’Janabi’ al-Mawaddah’’, kapittel 2, side 78 og se også side 273, og 5) al-Hafiz al-Khatiib al-Baghdadi i ‘’Tarikh Bagdad’’, kapittel 7, side 433.

Beretningen som er nevnt ovenfor forteller oss at Ali (FVMH) er det beste mennesket etter profeten Mohammed (FVMH og hans familie) fra Adam til dommens dag. Det betyr dermed også at han i hvert fall er den beste blant profetens følgesvenner (sahaba). Ingen kan nekte for at denne beretningen er riktig, da den er nevnt i så mange kilder og av så mange og forskjellige berettere som er kjent for troverdighet og ærlighet. Men beretningen nevnt ovenfor strider med beretninger nevnt i Sahih al-Bukhari om at Abu Bakr, Omar og Othman er de beste som levde under profetens tid. Hvordan løse dette?

For det første er det grunn til å mistenke beretninger som rangerer Abu Bakr, Omar og Othman presist i den rekkefølgen. Det var ikke åpenbart for muslimer hvem som skulle komme som etterfølger etter Allahs sendebud når Ali (FVMH) ble satt til side. Hadde det vært åpenbart at disse tre, og i den rekkefølgen, er de beste blant muslimene, så hadde det ikke vært noe konflikt før og etter hver gang noen av dem ble kalif. For det andre er disse beretningene ikke nevnt av profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og de som er nevnt direkte av profeten blir av sunnimuslimene selv ansett som svake. Se for eksempel hva sunnimuslimske lærde, som Abo Na’im al-Asbahani, sier om en beretning som favoriserer Abu Bakr over alle andre mennesker. De sikre beretningene som er direkte nevnt av Allahs sendebud sier at Ali (FVMH) er det beste mennesket, vel å merke etter vår hellige profet.

For det tredje, hvis det var slik at Abu Bakr, Omar og Othman var de beste menneskene etter profeten Mohammed (FVMH og hans familie), hvorfor brukte de ikke det som argument for deres rett til å lede muslimene. Hvorfor sa de aldri selv at Allahs sendebud sa at vi er de beste blant alle mennesker? Vi finner det stikk motsatte i beretningene. I sunnimuslimske kilder, som i ‘’al-Tamhid’’, side 195, ‘’Tarikh al-Tabari’’, volum 2, side 450, og i ‘’al-Arba’in fi Osol al-Din’’, side 444, nevnes det at Abu Bakr sa når han var leder og kalif for muslimene: ’’Gi meg avskjed, gi meg avskjed! Jeg er ikke den beste av dere og Ali er blant dere’’. Abu Bakr innrømmer med dette at Ali (FVMH) er den beste av alle som var i den tiden, inkludert han, Omar og Othman.

Kommentarer er skrudd av for Ali (FVMH) – den beste etter Allahs sendebud

Filed under Allah valgte Ali, Beretninger om imam Ali (FVMH)

Kommentarer er stengt.