Ali (FVMH) – profetens nærmeste følgesvenn

Påstand: Følgesvennene til profeten (sahaba) har en spesiell status i islam fordi de var med profeten, observerte hans handlinger, og hørte hva han sa direkte. Abu Bakr og Omar var profetens nærmeste følgesvenner, og de som fikk med seg mest av det profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa og gjorde fordi de hele tiden var med han. Derfor ble de valgt som profetens etterfølgere før Ali (FVMH).

Svar: Det er feil at Abu Bakr og Omar var de nærmeste følgesvennene av Allahs sendebud. Den som brukte mest tid med profeten Mohammed (FVMH og hans familie) var Ali (FVMH). En viktig ting er tiden før åpenbaringen fra Allah den Allmektige til hans profet, Mohammed (FVMH og hans familie). Før åpenbaringen var Ali (FVMH), fra en alder på rundt fem år, med profeten. Mohammed (FVMH og hans familie) fikk ta over omsorgen til Ali (FVMH) etter at Abi Talib (Alis far) trengte hjelp til dette på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i Mekka. Etter åpenbaringen var Ali (FVMH) den første som aksepterte islam, den første som trodde på Allah sendebud, og den første som utførte bønn med Mohammed (FVMH og hans familie).

Sunnimuslimske kilder, som’’al-Mustadrak alaa al-Sahihain’’ av al-Hakim al-Naysabori, beretning nr.: 4609, nevner: ‘’… Abi Ishak sa: ‘’Jeg spurte Qathm ibn al-Abbas (som er fetteren til profeten Mohammed, og fetteren til Ali (FVMD): ‘’Hvordan arvet Ali (FVMH) Allahs sendebud (FVMH og hans familie) og ikke dere? Han sa (Qathm): ‘’Fordi han (Ali) var den første som fulgte han (Allahs sendebud), og den av oss som var mest klistret til han (Allahs sendebud).’’

Beretningen ovenfor blir beskrevet av al-Hakim al-Naysabori som riktig, og er nevnt i mange andre sunnimuslimske kilder. Den viser oss at den som brukte mest tid med profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og var mest klistret til han, altså festet eller bundet til han, var Ali ibn Abi Talib (FVMH). Legg merke til at ordet klistret (på arabisk: lozoq) blir brukt for å beskrive det nære forholdet mellom Ali og Allahs sendebud. Dermed er Ali (FVMH) den som fikk med seg flest mulig utsagn (hadith) og handlinger av Allahs sendebud, og er den beste til å forklare muslimene hvordan profetens tradisjon (sunna) var. Han er også den beste til å forklare og tolke koranversene fordi han var profetens nærmeste følgesvenn. Fortjener ikke den nærmeste følgesvennen av Allahs sendebud å bli hans etterfølger, spesielt når ingen andre fulgte profeten Mohammed (FVMH og hans familie) slik Ali (FVMH) gjorde?

Kommentarer er skrudd av for Ali (FVMH) – profetens nærmeste følgesvenn

Filed under Allah valgte Ali, Beretninger om imam Ali (FVMH)

Kommentarer er stengt.