Ali (FVMH) – den beste til å dømme

Påstand: Abu Bakr og Omar var de som var de mest rettskafne personene etter Allahs sendebud i situasjoner hvor de skulle dømme. Rettskafne betyr hederlige og redelige. Med andre ord, dømte de nesten ikke feil. Absolutt alle muslimer kom til dem når de trengte noen som kunne dømme ved konflikter eller etter at noe kriminelt hadde skjedde. Da var det Abu Bakr eller Omar som dømte etter profetens tid for alle muslimer, noe som viser deres evne til å dømme rettferdig. Derfor valgte muslimer dem som profetens etterfølgere.

Svar: Å dømme med rettferdighet er en av de vanskeligste og mest kompliserte oppgavene en person kan få. En person som dømmer med rettferdighet må først vite hva rettferdighet er. Dessuten vil det i en islamsk sammenheng bety at personen som har evnen til å dømme rettferdig også må vite hva Koranen og profetens tradisjon (sunna) sier for å kunne dømme etter den. Alle profetens følgesvenner, inkludert Omar og Abu Bakr, var enige om at den beste til å dømme etter Allahs sendebud Mohammed (FVMH og hans familie) var Ali (FVMH). Omar ibn al-Khattab sier: ‘’… Ali er den mest rettskafne (beste til å dømme) blant oss… ’’. Sunnimuslimske kilder: ‘’Sahih al-Bukhari’’ (mest riktige boken innenfor sunniislam), beretning nr.: 4121, og Musnad Ahmed, beretning nr.: 2017.

Det Omar sier i denne beretningen bekrefter det profeten i utallig mange sammenhenger har sagt om at »den mest rettskafne personen (beste til å dømme) er Ali». Se for eksempel hva den sunnimuslimske Ibn Hajr al-Askalani skriver i boken ‘’ Fath ul-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari’’, del 8, side 167.

Omar ibn al-Khattab pleide selv å si: ‘’O Allah, ikke la meg oppleve en vanskelig sak hvor Abo al-Hassan (imam Ali (FVMH)) ikke er til stede for den’’. Omar sa også: ‘’Måtte Allah ikke la meg havne i et sted hvor du, Abo al-Hassan, ikke er’’. Disse beretningene, og lignende beretninger, er nevnt i situasjoner hvor den andre kalifen, Omar, ikke greide å svare eller dømme i vanskelige situasjoner. Ali (FVMH) steppet inn i slike situasjoner og løste sakene, og hjalp Omar ibn al-Khattab som ikke hadde evne til å svare. Sunnimuslimsk kilde for den første beretningen er Sibt ibn al-Jawzi i ‘’Tadhkirat al-Khawas’’, side 87, og den andre beretningen er nevnt av al-Qastalani i boken ‘’Irshad al-Sari’’, del 3, side 195. Lignende formulering for den første beretningen er nevnt i ‘’Tarikh ibn Kathir’’, del 7, side 359, og i boken ‘’Alfotohat al-Islamiah’’, del 2, side 306.

Når det gjelder Abu Bakr, så kan vi lese i sunnimuslimske kilder, som i ‘’al-Tamhid’’, side 195, ‘’Tarikh al-Tabari’’, volum 2, side 450, og i ‘’al-Arba’in fi Osol al-Din’’, side 444, at Abu Bakr sa når han var leder og kalif for muslimene: ’’Gi meg avskjed, gi meg avskjed! Jeg er ikke den beste av dere når Ali er blant dere’’. Abu Bakr innrømmer med dette at Ali (FVMH) er den beste av alle som var i den tiden, inkludert han, Omar og Othman. Dette gjelder også evnen til å dømme rettferdig. Den som kan mest om rettferdighet, altså imam Ali (FVMH), har derfor mer rett til å lede muslimene.

Kommentarer er skrudd av for Ali (FVMH) – den beste til å dømme

Filed under Allah valgte Ali, Beretninger om imam Ali (FVMH)

Kommentarer er stengt.