Ali (FVMH) er lik Allahs sendebud?

 

Påstand: Koranen, kapittel (sura) 3, vers: 60-61 sier: ‘’Sannheten er fra Herren, så vær ikke en tviler. Om noen vil strides med deg om dette etter at viten er blitt deg til del, så si: «Kom, la oss kalle sammen våre sønner og deres sønner, våre kvinner og deres kvinner og oss selv og dere. Så skal vi anrope Gud, og nedkalle Guds forbannelse over dem som lyver.»’’ Mubahala-a-scene-of-Discrimination-between-right-and-wrong

Med ‘’oss selv’’ i dette koranverset menes blant annet Omar og Abu Bakr. Dette finner vi i den sunnimuslimske boken ‘’Tarjamat Othman ibn ‘Afan’’.

Svar: Sunnimuslimske lærde er enige om at den som er beskrevet som ‘’oss selv’’ i koranverset, altså profeten selv, er Ali (FVMH). I Sahih Muslim, som er en av de fullstendig riktige bøkene innenfor sunniislam, sier i en beretning i del 4, beretningnr. 1871: ‘’Når dette koranverset kom: «Kom, la oss kalle sammen våre sønner og deres sønner…», kalte profeten Mohammed (FVMH og hans familie) Ali, Fatima, Hassan og Hussein, og sa ‘’O, Allah. Dette er min familie.’’ Det samme finner vi i nesten alle sunnimuslimske bøker som tolker Koranen. Så ‘’våre sønner’’ for profeten Mohammed (FVMH og hans familie) er Hassan og Hussein (FVMD), ‘’våre kvinner’’ er Fatima (FVMH), og ‘’oss selv’’ er Ali (FVMH). Dette er det enstemmighet om blant sunnimuslimer.

La oss stoppe litt ved hva som menes med at noen blir kalt for ‘’oss selv’’. Med andre ord blir Ali (FVMH) kalt for selve profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Hva betyr det?

Dette verset i Koranen må sees i sammenheng med Beretningen om posisjonen som vi tidligere har skrevet om. Beretningen er blant annet gitt ut av Ahmed ibn Hanbal, av Abi Bardah som sa: ‘’Ali gikk ut med profeten (FVMH og hans familie) … til han (profeten (FVMH og hans familie)) sa: ’’Er du ikke fornøyd med å ha samme posisjon i forhold til meg som Aron hadde i forhold til Moses, utenom profetien, og du er min stedfortreder (kalif)…’’. Denne beretningen er nevnt av Sibt ibn al-Jawzi i den sunnimuslimske boken ‘’Tadhkirat al-kawas’’, side 19 og al-Mas’odi i boken ‘’Muruj al-Dhahab’’, kapittel 2, side 437.

Ali (FVMH) er lik profeten Mohammed (FVMH og hans familie), men forskjellen er at Ali (FVMH) ikke er profet. Derfor blir han i Koranen kalt for ‘’oss selv’’, altså selve profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Beretningen bekrefter dette da Ali (FVMH) har samme posisjon som Allahs sendebud, men utenom profetien. Altså er han leder slik profeten er leder, syndefri slik profeten er syndefri, kunnskapsrik slik profeten er kunnskapsrik, osv. Den som Koranen beskriver som selve profeten Mohammed (FVMH og hans familie), altså Ali (FVMH), har mer rett til å lede muslimene etter bortgangen til Allahs sendebud enn hvilken som helst annen person.

Kommentarer er skrudd av for Ali (FVMH) er lik Allahs sendebud?

Filed under Allah valgte Ali, Beretninger om imam Ali (FVMH)

Kommentarer er stengt.