Fatima og Ali (FVMD) støttet ikke Abu Bakrs regime

11512317-holy-koran-written-on-gazelle-leather-articles

Påstand: Fatima og Ali (FVMD) støttet Abu Bakr som etterfølger av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) fra dag en. Dette er bevis på at det ikke var noe konflikt mellom dem og Abu Bakr.

Svar: For det første er det løgn at Fatima (FVMH) støttet Abu Bakrs regime eller ga han troskapsed. Dette er noe absolutt alle muslimer er enige om at hun aldri gjorde. Noen sunnimuslimer forklarer dette med at kvinner ikke skal gi troskapsed til den som styrer. Dette er i strid med Koranen og den klare anbefalingen fra Allah den Allmektige. Koranen, 60:12, sier: ‘’Du profet! Når troende kvinner kommer til deg og gir deg troskapsed, at de ikke skal sette noen ved Guds side, ikke stjele, ikke begå utroskap, ikke drepe sine barn, og ikke fare med bakvaskelser som de har grepet ut av luften, og ikke vise deg ulydighet i det som er godt og rett, så ta imot deres troskapsed og be Gud om tilgivelse for dem. Gud er tilgivende, nåderik.’’

Verset ovenfor viser at troende kvinner ga troskapsed til profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Hvorfor ble det plutselig ikke en del av kulturen eller tradisjonen å gjøre det samme når Abu Bakr tok over makten? Når vi vet at det var kultur og tradisjon innenfor islam at kvinner ga troskapsed, og vi vet at Fatima (FVMH) aldri ga troskapsed til Abu Bakr, så betyr det at Abu Bakrs regime ikke hadde noe legitimitet hos Fatima (FVMH). Gjennom en beretning fra Allahs sendebud (FVMH og hans familie) har vi tidligere bevist at Fatimas tilfredshet henger tett sammen med Allahs tilfredshet. Så Allah den Allmektige er ikke tilfreds med Abu Bakrs regime, når Fatima (FVMH) ikke var tilfreds med det.

Når det gjelder imam Ali (FVMH), så referer sunnimuslimske bøker til følgende hendelse: ‘’Ali (FVMH) ble hentet til Abu Bakr og han (Ali) sa: ‘’Jeg er Guds tjener, og broren til Hans sendebud’’. Så ble det sagt til han (til Ali): ‘’Gi troskapsed til Abu Bakr’’. Han (Ali) sa: ‘’Retten min for dette er mer enn deres. Jeg gir ikke dere troskapsed, og dere har mer plikt til å gi meg troskapsed. Dere tok makten fra Ansar (hjelperne), og argumenterte mot dem med at dere er nærmere profeten (FVMH og hans familie), men samtidig fratar dere med tvang oss, Husets folk, dette?’’ Sunnimuslimske kilder: 1) ‘’al-Imamah wa al-Siasah’’ av Ibn Qutaiybah al-Daiynori, kapittel 1, side 11, 2) ‘’Tarikh al-Tabari’’, kapittel 2, side 443-444, og 3) ‘’Tarikh al-Ja’qobi’’, kapittel 2, side 105. Alle disse kildene er viktige sunnimuslimske kilder når det kommer til islamsk historie.

Den kjente sunnimuslimske boken Sahih al-Bukhari sier i beretning nr. 3998 at Ali (FVMH) ikke ga troskapsed til Abu Bakr før etter at Fatima (FVMH) gikk bort, og referer til at dette ikke var før etter seks måneder etter profetens bortgang. Det er uenighet blant muslimene om Ali (FVMH) ga helt frivillig troskapsed til Abu Bakr. Beretningen fra Sahih al-Bukhari er enda et bevis på at imam Ali (FVMH) viste motstand mot Abu Bakr og ikke var blant de fremste som støttet han.

Kommentarer er skrudd av for Fatima og Ali (FVMD) støttet ikke Abu Bakrs regime

Filed under Fatima (FVMH)

Kommentarer er stengt.