Omar angrep huset til Fatima (FVMH) – Del I

fatima_zahra_by_dea_pride-d4tx8zc

Påstand: Sjiamuslimer påstår at huset til Fatima (FVMH), profetens datter, ble angrepet av Omar ibn al-Khattab. Dette stemmer ikke da ingen troverdige kilder kan bekrefte at dette skjedde.

Svar: Det er i det minste 25 ulike sunnimuslimske referanser som viser til hendelsen hvor Fatimas hus ble angrepet av Omar med ordre fra Abu Bakr ibn Abi Quhafa. Ibn Abd Raboh, en sunnimuslimsk lærd, skriver i hans bok «al-‘Aqd al-Farid», del 1, side 87: «De som unnlot å gjøre troskapsed for Abu Bakr: Ali, Abbas, al-Zubair, og Saad ibn Obada. Når det gjelder Ali, Abbas og al-Zubair så satt de i huset til Fatima. Abu Bakr sendte til dem Omar ibn al-Khattab for å få dem ut av Fatimas hus, og han (Abu Bakr) sa: «Krig mot dem hvis de nekter». Han (Omar) gikk med fakkel med ild for å tenne på huset. Fatima møtte han og sa: «Å’ sønnen til Khattab. Har du kommet for å brenne vårt hus?’’ Han (Omar) sa: «Ja, eller at dere støtter det resten av nasjonen har gått inn for.»

Dette viser klart og tydelig at Omars handling var bestilt og beordret av Abu Bakr. Legg merke til at Abu Bakr oppfordret til krig mot dem hvis de nektet å gi troskapsed til han. Altså hadde Ali (FVMH) to valg; enten å gi troskapsed til Abu Bakr og støtte han som leder, eller å bli drept av de som hadde makten den tiden. Ali (FVMH) sto alene med noen veldig få personer. Å velge krig innebærer at Ali (FVMH) ble drept. Dette forklarer hvorfor Ali (FVMH) viste tålmodighet i den situasjon og ikke valgte å forsvare seg og sitt hus med sverd.

En annen beretning viser at noen av de som var med Ali (FVMH) valgte å forsvare seg. Muhammed ibn Jarir al-Tabari, en annen sunnimuslimsk lærd, skriver i sin kjente bok «Tarikh al-Tabari», kapittel 2, side 443: «Ibn Hamid beretter at Jarir beretter av Mughirah av Ziad ibn Kulayib som sa: «Omar ibn al-Khattab kom til Alis hus og i den var Talha og al-Zubair og andre menn av de som utvandret (al-Muhajirin). Han (Omar) sa: «Jeg sverger ved Allah at jeg vil brenne huset over dere eller at dere går ut for å sverge troskap». Al-Zubair gikk ut med sit sverd med seg. Han snublet og mistet sverdet fra hans hånd så de angrep han og tok han.»

Dette viser at Omar ikke var alene fordi det var en gruppe som angrep al-Zubair og tok han når han forsøkte å forsvare seg. Les om mennene som beretter denne hendelsen. Alle er troverdige berettere ifølge sunnimuslimske lærde. Dermed har denne beretningen troverdig fortellerkjede. Innholdet strider ikke imot det vi finner i titalls av andre kilder om samme hendelse.

Hva sier du til at Omar kom for å brenne huset til profetens datter, Fatima (FVMH)? Hva sier du til at troskapsed til Abu Bakr ikke ble gitt av Ali (FVMH) før etter at drapstrusler ble sendt? Er det slik Allahs sendebud (FVMH og hans familie) oppfordret oss til å behandle hans datter?

Kommentarer er skrudd av for Omar angrep huset til Fatima (FVMH) – Del I

Filed under Fatima (FVMH)

Kommentarer er stengt.