Author Archives: pastanderogsvar

Hvorfor skjuler imam Mehdi seg?

Påstander om imam Mehdi (FVMH) del 5.

Påstand: Sjiamuslimer mener at imam Mehdi (FVMH) har levd i over 1100 år, og at han skjuler seg for folk. Hvis imam Mehdi er profeten Mohammeds stedfortreder, hvorfor viser han seg ikke til folk og veiledere dem direkte? Det er ingen god grunn til at imam Mehdi skal skjule seg.

Svar: At det ikke er noe hensikt bak at imam Mehdi (FVMH) skjuler seg stemmer ikke. Her nevner Påstander og svar om sjiaislam tre gode grunner:

1. Profetene pleide å skjule seg for sine folk i perioder. Koranen sier om profeten Moses (FVMH) i kapittel 7, Ala’raf (Skillemuren), vers 142: ‘’Vi avsatte Moses 30 døgn, og Vi la til ti døgn, slik at hans tid med Herren ble 40 døgn. Moses sa til sin bror, Aron: «Overta for meg overfor mitt folk og gjør tingene vel. Følg ikke ufredsstifternes vei!»’’ Det er ulike årsaker til at profetene skjulte seg i perioder. En av dem var for å teste hvordan folk blir når profeten blir borte en stund. Holder de seg til religionen, eller vender de ryggen til alt profetene strevde med å bygge gjennom mange års arbeid? Det samme gjelder for oss i dag.

2. Gjennom å ikke ha en stedfortreder for profeten tilgjengelig men skjult slik imam Mehdi er i dag, øker presset på muslimer og andre for å søke kunnskap selv istedenfor å få kunnskap rett fra en sikker kilde. Hvis imamen ikke var skjult, så kunne alle bare spurt imamen ulike spørsmål istedenfor å lete i bøkene for å finne svar. Derfor blir det raskere kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning av å ha imamen skjult for folk, fordi alle må lete selv og ikke hente fasiten fra en kunnskapsrik stedfortreder for profeten Mohammed (FVMH og hans familie).

3. At vi ikke er kjent med imam Mehdis arbeid i detalj, betyr ikke at imam Mehdi (FVMH) ikke arbeider dag og natt for å veilede mennesker i verden. Gjennom historien er det mange ukjente personer som arbeidet i det skjulte og forandret mye rundt seg men som historiebøkene aldri vil omtale. Imam Mehdi har hjulpet deg og meg, men vi vet ofte ikke hvordan og når.

Det er flere gode grunner til at imam Mehdi skjuler seg i dag. Viktigst av alt er at dette er en prøve for oss alle. Holder vi oss til religionen, eller svikter vi budskapet til hans bestefar, profet Mohammed (FVMH og hans familie)? Øker vi vår kunnskap gjennom å lese selv, eller lener vi oss på andre for å finne svar for oss? Tar vi imot imam Mehdis veiledning som han har strevet med å få nådd fram til oss, eller gjør vi ikke det? Vi blir testet slik folket til Moses ble testet når han var borte fra dem.

Kommentarer er skrudd av for Hvorfor skjuler imam Mehdi seg?

Filed under Imam Mehdi (FVMH)

Mulig at imam Mehdi har levd i over 1100 år?

Påstand: Sjiamuslimer mener at imam Mehdi (FVMH) har levd i over 1100 år, og at han skjuler seg for folk. Hvis imam Mehdi er profeten Mohammeds stedfortreder, hvorfor viser han seg ikke til folk og veileder dem direkte? Det er ingen god grunn til at imam Mehdi skal skjule seg.

Svar: At det ikke er noe hensikt bak at imam Mehdi (FVMH) skjuler seg stemmer ikke. Her nevner Påstander og svar om sjiaislam tre gode grunner:

  1. Profetene pleide å skjule seg for sine folk i perioder. Koranen sier om profeten Moses (FVMH) i kapittel 7, Ala’raf (Skillemuren), vers 142: ‘’Vi avsatte Moses 30 døgn, og Vi la til ti døgn, slik at hans tid med Herren ble 40 døgn. Moses sa til sin bror, Aron: «Overta for meg overfor mitt folk og gjør tingene vel. Følg ikke ufredsstifternes vei!»’’ Det er ulike årsaker til at profetene skjulte seg i perioder. En av dem var for å teste hvordan folk blir når profeten blir borte en stund. Holder de seg til religionen, eller vender de ryggen til alt profetene strevde med å bygge gjennom mange års arbeid? Det samme gjelder for oss i dag.
  2. Gjennom å ikke ha en stedfortreder for profeten tilgjengelig, men skjult slik imam Mehdi er i dag, øker presset på muslimer og andre for å søke kunnskap selv istedenfor å få kunnskap servert på gullfat. Hvis imamen ikke var skjult, så kunne alle bare spurt imamen ulike spørsmål istedenfor å lete i bøkene for å finne svar. Derfor blir det raskere kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning av å ha imamen skjult for folk, fordi alle må lete selv og ikke hente fasiten fra en kunnskapsrik stedfortreder for profeten Mohammed (FVMH og hans familie).
  3. At vi ikke er kjent med imam Mehdis arbeid i detalj, betyr ikke at imam Mehdi (FVMH) ikke arbeider dag og natt for å veilede mennesker i verden. Gjennom historien er det mange ukjente personer som arbeidet i det skjulte og forandret mye rundt seg men som historiebøkene aldri vil omtale. Imam Mehdi har hjulpet deg og meg, men vi vet ofte ikke hvordan og når.

Det er flere gode grunner til at imam Mehdi skjuler seg i dag. Viktigst av alt er at dette er en prøve for oss alle. Holder vi oss til religionen, eller svikter vi budskapet til hans bestefar, profet Mohammed (FVMH og hans familie)? Øker vi vår kunnskap gjennom å lese selv, eller lener vi oss på andre for å finne svar for oss? Tar vi imot imam Mehdis veiledning som han har strevet med å få meddelt oss, eller gjør vi ikke det? Vi blir testet slik folket til Moses ble testet når han var borte fra dem.

Kommentarer er skrudd av for Mulig at imam Mehdi har levd i over 1100 år?

Filed under Imam Mehdi (FVMH)

Er Mohammed ibn al-Hassan (imam Mehdi) død?

Påstand: Forrige svar beviste at Mohammed ibn, sønn av, al-Hassan ble født. Sjiamuslimene kan likevel ikke mene at han er imam Mehdi som alle muslimer venter på. Dette fordi han døde for mange hundre år tilbake.

Svar: Det finnes ikke ett eneste bevis på at Mohammed ibn al-Hassan døde. Vi vet at hans far er død. Vi vet at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) er død, og at Abu Bakr, Omar, Uthman og Ali er død. Her finner vi historiske bevis på deres bortgang. Påstander og svar og sjiaislam har tidligere bevist at Mohammed ibn al-Hassan ble født. Send gjerne dine bevis til oss om at Mohammed ibn al-Hassan, som sjiamuslimene mener er imam Mehdi, døde. En så viktig person i islamsk historie, hvor vi kan finne over 60 bevis på hans fødsel bare fra sunnimuslimske bøker må i det minste ha en kilde på at han gikk bort hvis dette var tilfellet. Hvordan han kan leve til i dag er en annen diskusjon.

Kommentarer er skrudd av for Er Mohammed ibn al-Hassan (imam Mehdi) død?

Filed under Imam Mehdi (FVMH)

Ble imam Mehdi født?

Påstand: Sjiamuslimer hevder at imam Mehdi ble født, og at han er sønnen til den ellevte imam, Hassan al-Askari. Dermed er imam Mehdi hos sjiamuslimer Mohammed ibn (sønnen av) al-Hassan. Her vil sjiamuslimene møte flere problemer de må svare på. For det første tyder flere bevis på at den ellevte imamen, imam Hassan al-Askari, ikke hadde barn. Derfor eksisterer ikke en som heter Mohammed ibn al-Hassan. For det andre tyder flere beretninger på at Mehdis far heter Abdullah, det samme som faren til profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og ikke Hassan. Dette er to klare bevis på at Mohammed ibn al-Hassan ikke er imam Mehdi slik sjia tror.

Svar: Sjiamuslimer mener det er mange kilder som beviser at imam Hassan al-Askari hadde en sønn med navnet Mohammed. Vi referer til noen av kildene fra sunnimuslimske bøker og lærde som bekrefter dette: 1) Sibt ibn al-Jawzi som sier i sin bok ‘’Tazkertul Alkhawas’’, side 88 (den gamle versjonen): ’’Hans sønn (det vil si sønnen til imam Hassan al-Askari) er Mohammed som er imamen.’’ 2) al-shaik Muḥyi al-Din ibn al-Arabi i hans bok ‘’Alfotohat Almakkia’’, 3) Abu Salem Alshafiy i boken ‘’Mataleb Alsua’al’’, bind 2, del 12, 4) Ibn Alsabbag i boken ‘’Alfosol Almuhimmah’’ del 12, 5) Alshaik Abdullah ibn Mohammed ibn Amer al-Shabrawi al-Shafiy i boken ‘’Alathaf Bihob Ala’shraf’’, 6) Bahlawi Bahgat Afandi i boken ‘’Tarikh Aal Mohammed’’ på side 198, og 7) Ibn Athir al-Kidri i boken ‘’Tarikh Alkamel’’ bind 7, side 90. Påstander og svar om sjiaislam kunne ha nevnt over 50 kilder fra sunnimuslimske bøker og lærde som bekrefter at imam Hassan al-Askari hadde en sønn med navnet Mohammed, men vi velger å ikke gjøre det med hensyn til målet om å gi korte svar.

Når det gjelder påstanden om at imam Mehdis far har navnet Abdullah og ikke Hassan, så baserer det seg først og fremst på beretningen fra profeten som er nevnt i Sunan Abu-Dawud bok 36, nr. 4266 som sier: ‘’Abdullah ibn Mas’du fortalte: Profeten (fred være med ham) sa: Hvis det bare var en dag igjen i denne verden, så skal Allah forlenge denne dagen inntil Han lar det fremstå på denne dagen en mann som er av meg eller av mitt husfolk. Hans navn er som mitt. Hans fars navn er som mitt fars navn….’’

Første argumentet mot denne beretningen er at den ikke defineres under de riktige beretningene, men har lavere grad av riktighet. Dermed kan den inneholde feil. For det andre har samme beretning ulike ordlyder i ulike bøker. Al-Bazzar, som er en sunnimuslimsk lærd, skriver i hans kjente bok ‘’al-Bahr al-Zukhar’’: ‘’…. Allah vil sende en mann av meg. Hans navn er som mitt eller mitt fars navn….’’. I en annen beretning som står i boken ‘’Majma’ Alzawaed’’ av al-Haithami (sunnimuslimsk lærd) står det: ‘’…. Allah vil sende en mann av meg. Hans navn er som mitt eller en profets navn….’’. Dette viser at det er ulikheter i beretningene om hva navnet til imam Mehdis far er, og dermed kan ikke vi si at han med sikkerhet vil hete Mohammed sønn av Abdullah, slik det står i påstanden.

Ulike sunnimuslimske kilder beviser at den ellevte imamen hos sjiamuslimene, imam Hassan al-Askari, har en sønn som ble født med navn Mohammed. Det er ikke noe som bekrefter at imam Mehdis far må hete Abdullah, i følge sunnimuslimske kilder.

Kommentarer er skrudd av for Ble imam Mehdi født?

Filed under Imam Mehdi (FVMH)

Har imam Mehdi høyere status enn profeten Isa?

Påstand: Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sier i en beretning: »Hvis det bare var en dag av denne tiden (i verden) igjen, så skal Allah reise opp på denne dagen en mann av min familie. Han skal fylle jorden med rettferdighet etter at den hadde vært fylt med urettferdighet.» Kilden er fra en av de seks mest riktige bøkene innenfor sunniislam: Sunan Abu-Dawud, bok 36, nr. 4270.

Sjiamuslimene er enige med sunnimuslimer om det meste når det kommer til imam Mehdi, men sjia tar feil når det gjelder Mehdis status, posisjon og rolle i islam som profetens kalif (stedfortreder). Imam Mehdi er en helt vanlig mann, men selvfølgelig en veldig god person. Under hans tid sprer islam seg til hele verden, og rettferdigheten vil seire, men han er ikke en syndefri stedfortreder for profeten Mohammed (FVMH og hans familie).

Svar: For å svare på denne påstanden, viser vi til følgende artikkel: ‘’Sjia tror på profeter etter Mohammed?’’ Oppsummert mener sjiamuslimer at Allah den Allmektige ikke vil la menneskene være uten en veileder selv etter profetens tid. Allah sier i Koranens 2:30: ‘’Jeg vil alltid sette en stedfortreder på jorden’’. Sjiamuslimer mener at de tolv imamene etter profeten er blant de stedfortredere Allah har satt på jorden for å veilede menneskene. For at de skal veilede dem riktig, må det de sier og handler være syndefri.

Muslimer er enige om at Imam Mehdi (FVMH) vil endre verden til et mer rettferdig sted (se beretningen nevnt øverst i påstanden). Maksimal rettferdighet, maksimal frihet, og høyest mulig velstand er blant kjennetegnene for den tiden når imam Mehdi skal styre. Hvis personen som skal lede (imam Mehdi) ikke har kunnskap om alt som angår rettferdighet, og hvis en leder kan begå store og små synder, vil vi ikke oppnå full rettferdighet på jorden. Kun en syndefri person som leder jorden kan skape full rettferdighet som utallig mange beretninger fra profeten (FVMH og hans familie) har beskrevet i detalj.

Det står i den sunnimuslimske boken ‘’Musnad ibn Hanbal’’, bind 1, Musnad Ibn Masud.: ‘’Profeten sa: »Tiden kommer ikke (altså at det ikke blir dommedag) før en mann av mitt husfolk leder…..» Med dette mener muslimene at imam Mehdi vil være leder for alle, inkludert profeten Isa (Jesus) (FVMH). De aller fleste muslimer er enige om at profeten Isa kommer tilbake under imam Mehdis tid, og at han er en av de mest elskede profeter i islam. Hvordan kan en som har lavere kunnskapsnivå og ikke er syndefri person være leder for en så høyt elsket profet? Hvordan kan en så høyt elsket profet være rådgiver, soldat og en av de som ber bak imam Mehdi (FVMH) når han kommer? Imam Mehdi må i det miste være på likt nivå eller bedre enn profeten Isa for å kunne være leder for han.

Al-shaik Muḥyi al-Din ibn al-Arabi, som er en av sunnimuslimenes store lærde, sier i hans bok ‘’Alfotohat Almakkia’’ bind 3, del 366 at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’al-Mahdi følger mine fotspor – gjør ikke feil’’. Legg merke til at profeten Mohammed sier feilfri som er mer omfattende enn å være syndefri. Dermed er imam Mehdis handlinger profetens handlinger fordi han følger i punkt og prikke profetens fotspor. Ibn al-Arabi støtter videre argumentasjonen som er nevnt i avsnitt 2 og 3 under dette svaret. Dermed gir ulike beretninger tydelige og logiske bevis på at imam Mehdi (FVMH) er fri for synd og er en stedfortreder for profeten Mohammed (FVMH og hans familie) med høyere status enn Isa (FVMH).

Kommentarer er skrudd av for Har imam Mehdi høyere status enn profeten Isa?

Filed under Imam Mehdi (FVMH)

Sjiamuslimer tror ikke på samme Gud?

Påstand: Sjiamuslimer tror ikke på samme Allah som resten av muslimene tror på. Sunnimuslimer tror på en mektig Gud som er skaper og som ingen andre er som. Sjiamuslimene har en annen oppfatning av Allah.

Svar: Det finnes ingen gud utenom Allah, og Mohammed er hans sendebud. Det sistnevnte er også trosbekjennelsen innenfor sjiaislam. Sjiamuslimer mener Allah er Skaper, Mektig, og ingen må settes ved Hans side. Allah er ubegrenset. Han har ikke en spesifikk form og er heller ikke begrenset til ett sted. Allah er Én, Evigvarende og slik Koranen sier: ‘’Ikke har Han avlet noen, ei heller er Han selv blitt avlet. Ingen er Hans like’’ (112:3-4). Dette tror sjiamuslimene på.

Det er delvis riktig at sjiamuslimer og sunnimuslimer har forskjellige oppfatning av Allah. I sahih bøkene (bøkene i sunniislam med høyest grad av riktighet) nevnes det at profeten (FVMH og hans familie) sa: ‘’Dere vil se deres Herre på dommens dag som dere ser fullmånen i sin natt – ingen usikkerhet om deres syn på Han.’’ Dette mener sjia strider med Koranen til tross for at beretningen er nevnt i viktige bøker hos sunnimuslimer. En beretning som strider mot Koranen aksepteres ikke av sjia. Koranen sier i kapittel 6, vers 103: ‘’Øynene kan ikke nå Ham, men Han når øynene. Han er den Uutgrunnelige, den Innsiktsfulle.’’ Koranen sier også i kapittel (på arabisk: sura) 7, vers 143 ‘’Da Moses kom til den fastsatte tid, og Herren talte til ham, sa han: «Min herre, vis Deg for meg, så jeg kan se Deg!» Men Herren svarte: «Du får aldri se Meg…’’.

Hvis Allah kan sees på dommedagen, slik sunnimuslimene hevder, så betyr det at han har form, kan begrense seg til ett sted og er materiell. Sjiamuslimer aksepterer ikke påstanden om at Allah får en form og begrensning slik at Han kan bli sett. Allah er større enn våre beskrivelser, syn og oppfatninger.

Til slutt er det verdt å nevne at ikke alle sunnimuslimske lærde mener at Allah kan sees. Flere har tatt sterk avstand fra dette, noe som beviser at ikke alt som står i sihah (de seks mest riktige bøkene innenfor sunniislam) er riktig. Lærde som har tatt avstand fra dette er blant annet; al-Dhahabi i ‘’Mizanu’l-I’tidal’’, al-Suyuti i hans ‘’Kitabu’l-Lu’ualia’l-Masnu’a fi hadithu’l-Muzu’a’’, og Sibt ibn al-Jawzi i ‘’al-Muzu’at’’.

 

 

Kommentarer er skrudd av for Sjiamuslimer tror ikke på samme Gud?

Filed under Basic

Sjiamuslimer ber til andre enn Allah?

Påstand: Sunnimuslimer henvender seg kun til Allah, ikke til noen profeter eller andre. Vi følger koranverset: ‘’Deg tilber vi, vi søker hjelp hos Deg.’’ Ved at sjiamuslimer henvender seg til andre enn Allah, mener de at andre kan hjelpe. Det er å sette noen ved hans side, noe som er uakseptabelt i islam. Leser ikke de kapittel (sura) 4, vers 48: ‘’Gud tilgir ikke at man setter noe ved Hans side, men Han tilgir det som er mindre enn dette overfor den Han vil. Den som setter noe ved Guds side, har i sannhet begått en svær synd.’’

Svar: Sjiamuslimer mener at Allah har mellomledd mellom seg og sine skapninger som for eksempel profeter og engler. Allah er veilederen, men Han sender profeter som er bindeledd mellom oss og Ham for å veilede. Allah er den som organiserer hele universet, men mellom Ham og universet er det engler som har ulike oppgaver. Koranen oppfordrer oss til å bruke bindeleddene mellom oss og Allah. I kapittel (sura) 4, Annisaa (Kvinnene), vers 64 står det: ‘’Og vi sendte ikke noe sendebud – unntagen for at han skulle adlydes etter Allahs vilje. Og hvis de var kommet til deg da de hadde handlet urett mot seg selv, og så bedt Allah om tilgivelse, og Sendebudet hadde bedt om tilgivelse for dem, så ville de visselig ha funnet Allah Tilgivende, Barmhjertig.’’

Hvorfor kom de som syndet til profeten (FVMH og hans familie) for å be om tilgivelse fra Allah? Kan de ikke be til Allah den Allmektige direkte? Hvorfor ba profeten om tilgivelse for dem istedenfor å oppfordre dem til å be til Allah direkte? Svaret på dette er at profeten (FVMH og hans familie) fungerer som et bindeledd mellom oss og Allah. Det er Allah alle sjiamuslimer ber til, og ingen andre enn Allah. Dermed er ikke det sagt at det ikke er bindeledd som Koranen oppfordrer oss til å bruke, jamfør koranverset øverst. Hvis dette ikke var tillatt, hadde profeten avvist henvendelsen og ikke bedt om tilgivelse for dem.

Noen vil i dag hevde at profeten (FVMH og hans familie) ikke lytter til våre henvendelser. Profeten (FVMH og hans familie) er død, og vil ikke kunne bli brukt som bindeledd. Dette mener sjiamuslimene ikke stemmer. Hvorfor hilser vi til profeten i bønnen fem ganger hver dag hvis Mohammed (FVMH og hans familie) ikke lytter? Det vil være en meningsløs handling å hilse til en person hver eneste dag dersom personen faktisk ikke får dette med seg. Koranen sier også i kapittel (sura) 9, vers 105: ‘’Si: Virk! Og Gud vil se deres handlinger, og Hans sendebud, og de troende.’’ Påstander og svar om sjiaislam vil komme tilbake til hvem som menes med de troende i dette verset, men Koranen er tydelig på at Allahs sendebud ser våre handlinger og lytter til det vi sier.

I tillegg til det som er nevnt øverst finner vi flere beretninger som bekrefter at profeten og andre lytter til det vi sier etter deres død. I ‘’Musnad Ahmed’’(en av sunnimuslimenes viktigste bøker), beretning nr. 15575, står det: ‘’Profeten (FVMH og hans familie) sa: En av de beste dagene deres er fredag. På den dagen ble Adam skapt…… Så øk deres bønn for meg i den, fordi deres bønn blir vist til meg. Så sa de (altså folk rundt profeten den dagen): Å’ Allahs sendebud, hvordan blir du vist vår bønn når din kropp går i oppløsning. Profeten svarte: Allah Den Allmektige har gjort det forbudt for jorden å spise kroppene til profetene (FVMD).’’

Koranen og ulike beretninger viser at Mohammed (FVMH og hans familie) fortsatt kan brukes som bindeledd mellom oss og Allah. Vi vil komme tilbake til om andre enn profeten Mohammed (FVMH og hans familie) kan brukes som bindeledd.

Kommentarer er skrudd av for Sjiamuslimer ber til andre enn Allah?

Filed under Basic

Sjiamuslimer tror ikke på samme Koran?

Påstand: En av de store svakhetene ved sjiamuslimer er at de ikke tror på samme Koran. De mener at flere av koranversene har blitt borte, og at ikke alt har blitt bevart inntil i dag i den Koranen sunnimuslimer bruker. Beretninger i boken al-Kafi, som har høy viktighet i sjiaislam, nevner at vers i Koranen mangler. Dette strider med Allahs ord i kapittel (sura) 15 vers 9: ‘’ Vi har åpenbart formaningen, og Vi passer på den.’’ Så Allah passer på Koranen. Hvordan kan sjiamuslimer mene at vers har forsvunnet fra den, og at Koranen skulle ha sett annerledes ut?

Svar: Sjiamuslimer tror på samme Koran som alle andre muslimer tror på. Den Koranen du finner i sjiamuslimske biblioteker, moskeer eller skoler er prikk lik den sunnimuslimene har og bruker. Sjia har ikke en annen hellig bok i tillegg til Koranen som de savner, venter på eller gjemmer. Beretninger som strider mot Koranen aksepteres ikke. Sjiamuslimer er opptatt av å lære å lese og pugge Koranen, samt forstå Koranens innehold. Vinnere av internasjonale konkurranser om resitering av Koran har ofte vært sjiamuslimer.

Det er to svar på påstanden om at beretninger og sjiamuslimske lærde som refererer til at Koranen er forandret på. For det første er ikke lærde eller beretninger som omtaler dette spørsmålet feilfrie. Sjiamuslimene har ikke en feilfri bok (sihah) som sunnimuslimer. Al-Kafi og andre bøker er gode og viktige kilder for sjiamuslimer, men de er skrevet av mennesker og kan inneholde feil. For det andre så har sunnimuslimer utallig mange og ulike kilder i deres viktigste bøker på at Koranen har blitt forandret på eller mangler vers. Dette tar sjiamuslimer sterk avstand fra, men her er ett av mange eksempler:

En beretning som finnes i Sahih al-Bukhari (den boken i sunniislam med høyest grad av riktighet) fra Omar Bin Al Khattab: ‘’…… Allah sendte Muhammad fred være med ham med sannhet, og boken ble sendt ned til ham, og blant det som ble sendt ned var verset om steining, så vi leste, forsto og oppfattet verset. Allahs sendebud fred være med ham steinet og vi steinet etter han, og jeg frykter at etter en lange tid for folk vil noen si; sverger ved Allah, vi finner ikke verset om steining i Allahs bok. Så de misledes til å forlate noe obligatorisk sendt ned av Gud ……’’. Kilde: Sahih al-Bukhari, kapittel 8, side 209-210, under en tale av Omar i løpet hans siste pilegrimsreise som kalif.

For å utdype dette mer, er det kjent at Omar Bin Al Khattab sier gjennom denne beretningen og andre at Koranen mangler et vers (kjent som verset om steining). Han presiserer at andre vil i fremtiden si; ‘’vi finner ikke verset om steining i Allahs bok’’. Påstander og svar om sjiaislam valgte å referere til den aller riktigste kilden i sunniislam, nemlig Sahih al-Bukhari. Flere beretninger om at Koranen har mistet vers eller blitt endret, sagt av ulike personer i ulike tider, er å finne i sunnimuslimsk litteratur. Sjiamuslimer tar avstand fra alt dette, men det viser at beretninger som er feilaktige om Koranen også er å finne i sunnimuslimske bøker. Eller mener sunnimuslimer at den beretningen som er nevnt øverst fra Sahih al-Bukhari er riktig?

Kommentarer er skrudd av for Sjiamuslimer tror ikke på samme Koran?

Filed under Basic

Sjiamuslimer tror ikke på profetens tradisjon?

Påstand: Sunnimuslimer heter det de heter fordi de tror på profetens sunna (tradisjon). Det samme kan ikke sies om sjiamuslimer som ikke har profetens tradisjon like sentralt. Sjiamuslimer tror på Alis tradisjon, mens sunnimuslimer tror på Mohammeds tradisjon. Det er en av hovedforskjellene mellom de to gruppene. I tillegg mener sjia at profetien ikke skulle være til Mohammed (FVMH og hans familie), men til Ali.

Svar: Det beste svaret er det svaret sunnimuslimske lærde gir om dette. Sheikh Mohammad Abu Zahra er en sunnimuslimsk lærd og forfatter av over 30 bøker. Han skriver i sin bok «Imam al-Sadik»:

«Tradisjon (sunna) som forekommer ofte har de (sjiamuslimer) som fullt ekte og pålitelig uten noe forskjell, og tradisjon som forekommer ofte er definitiv kunnskap hos dem (altså hos sjia)… En fornektelse av fullt ekte og pålitelig sunnah (tradisjon) av profeten fred være med han og hans familie fører til mistro fordi det er en fornektelse av Mohammeds budskap…..’’

Det samme sier Sheikh Mohammed al-Ghazali som er en stor lærd innenfor sunniislam. Han studerte islam i alle sine år, og ga ut over 50 bøker. I sin bok ‘’Forsvar av religion og sharia mot orientalistenes kritikk’’ skriver han:

«…og av disse som gjør bedrageri er de som sprer at sjiamuslimer er tilhengere av Ali, og sunnimuslimer tilhengere av Mohammed, og at sjiamuslimene mener at Ali fortjente profetien mest, og at den havnet feil hos andre. Dette er stygt vas og fæl forfalskning». Og så sier han: «Sjiamuslimene tror på budskapet til Mohammad, og ser æren til Ali gjennom å tilhøre profeten og hans tradisjon. De (sjia) er som alle muslimer – de ser ikke et bedre menneske hverken i fortiden eller i fremtiden som er bedre enn den Ærlige og Troverdige (to av kallenavnene til Mohammed (FVMH og hans familie))… Så hvordan kan slikt sludder være tilskrevet dem».

Alle som har noe kunnskap om sjiaislam vet at sjiamuslimer er opptatt av profetens sunna (tradisjon) og vektlegger det høyt i enhver sammenheng. Allah har ikke skapt en skapning bedre enn Mohammed (FVMH og hans familie). Alis høye posisjon i islam fikk han gjennom å følge og lære av profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Profetens handlinger og utsagn må følges av alle muslimer. Dette er uten tvil en sentral del av å være muslim.

Kommentarer er skrudd av for Sjiamuslimer tror ikke på profetens tradisjon?

Filed under Basic

Sjiamuslimer mener Ali er bedre enn profeten?

Påstand: Sjiamuslimer overdriver deres kjærlighet til Ali så mye at de favoriserer han foran profeten Mohammed (FVMH og hans familie). De er uenige med sunnimuslimer om at profeten Mohammed er den beste skapningen. Sjia mener Ali er bedre enn profeten Mohammed (FVMH og hans familie).

Svar: I følge sjiamuslimene, er Mohammed (FVMH og hans familie) den beste skapningen noensinne. Med hensyn til påstanden, er Påstander og svar om sjiaislam nødt til å hente bevis fra sjiamuslimske bøker. Her er den første referansen fra al-Kafi, kapittel 1, beretning nr. 2:

‘’Al-Husayn ibn Abdallah fortalte: Jeg spurte Abu Abdillah (FVMH): Var Allahs sendebud mesteren til Adams barn? Imamen (FVMH) sa: Jeg sverger ved Allah at han var mesteren til alle som Allah har skapt. Allah har ikke skapt en skapning bedre enn Mohammed (måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie).’’

Beretningen over er fra sjiamuslimenes sjette imam (sjette etterfølger av profeten, i følge sjiamuslimene). Den er hentet fra en av sjiamuslimenes beste bøker, og viser at sjiamuslimer ikke er uenige med sunnimuslimer om profetens høye status blant alle skapninger. Beretningen samsvarer med en annen beretning nevnt i ‘’Sahih Muslim’’ (en av de mest riktige bøkene i sunniislam). Der står det i kapittel om dyd, beretning nr. 4223: ‘’Allahs sendebud (FVMH) sa: Jeg er mesteren over (alle) Adams barn på dommens dag….’’ Dette bekreftes også av imam Ali (FVMH) selv i flere sammenhenger. Her er et av mange eksempler:

‘’Ali (FVMH) ble spurt av Sasaata Ibna Sawhan: Er du best eller Mohammed (FVMH og hans familie)? Ali (FVMH) svarte: Jeg er bare en tjener av profetens tjenere.’’

Sjiamuslimer mener at Ali (FVMH) fikk høy status i islam gjennom å være en god tjener, god bror og god støttespiller for profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Påstander og svar om sjiaislam vil komme tilbake til hva Ali (FVMH) betydde for islam.

Kommentarer er skrudd av for Sjiamuslimer mener Ali er bedre enn profeten?

Filed under Basic