Category Archives: Allah valgte Ali

Beretningen om Ghadeer Khum og dens kilder

CALLIGRAPHY_by_lind40

Påstand: Beretningen om Ghadeer Khum er nevnt i flere kilder, blant annet Musnad Ahmed som skriver:

‘’Profeten (FVMH og hans familie) sa på Ghadeer Khum-dagen: ‘’ Står ikke jeg de troende nærmere enn dem selv, og mine koner er deres mødre? Vi sa: Jo, Allahs sendebud. Han sa: ‘’Den som har meg som sin mester (arabisk: mawla), har Ali som sin mester. Å Allah, still deg bak den som stiller seg bak han, og gå imot den som går imot han.’’

Sjiamuslimer mener denne beretningen beviser at Ali (FVMH) er profetens etterfølger. Vi trenger ikke å bruke tid på å analysere denne beretningen en gang, for denne beretningen er svak og har ikke kilde.

Svar: Beretningen om Ghadeer Khum er den mest omtalte beretningen innenfor hele islam! Årsaken til at denne beretningen er så godt spredt henger sammen med at titusener av muslimer hørte den direkte fortalt av profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Tall varierer mellom alt fra ca. 200 tusen til 70.000 muslimer som var med Allahs sendebud på Ghadeer Khum-dagen. Uansett hva tallet var, finner vi få andre eksempler på at så mange samtidig hørte på en beretning fortalt av profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Abu al-Muddafar, Sibt ibn al-Jawzi al-Hanafi, sa om denne hendelsen i begynnelsen av hans bok ‘’Tathkirat al-Khawas’’:

‘’Historielærde er enige om at Ghadeer-hendelsen skjedde etter at Allahs sendebud (FVMH og hans familie) kom tilbake fra Hajjat Alwada’ (den første og siste pilegrimsreisen til Allahs sendebud) i den 18. [av måneden] Dhu al-Ḥijjah. Med han av følgesvenner, ørkenaraberne og av de som bodde rundt Mekka og Medina var 120.000. De var med han under Hajjat Alwada’, og hørte han si ‘’Den som har meg som sin mester, har Ali som sin mester’’. Dette har blitt publisert av Ahmed ibn Hanbal i ‘’al-Musnad’’ og i ‘’al-Fadha’il’’, og også av al-Tirmidi.’’

Ahmed ibn Ali ibn Hajr al-Askalani sier i hans bok ‘’Tahdhib al-Tahdhib’’, kapittel 7, side 297:

‘’Når det gjelder beretningen [som sier] ‘’Den som har meg som sin mester, har Ali som sin mester’’ så har al-Tirmidi og al-Nisa’i (to sunnimuslimske lærde) publisert den, og beretningens kilder er veldig mange. Ibn ’Oqdah (også en sunnimuslimsk lærd) skrev en egen bok som omfattet alle kildene, og flere av beretningens kilder er riktige eller gode. Vi fortalte tidligere [i denne boken] av Imam Ahmed [ibn Hanbal] at han sa: ‘’Vi har ikke mottatt om noen andre følgesvenner (arabisk: sahaba) det vi har mottatt om Ali ibn Abi Taleb (FVMH)’’….’’

Videre forteller ibn Hajr al-Askalani under samme avsnitt at 70 følgesvenner (arabisk: sahaba) eller mer har fortalt denne beretningen. I den sammenhengen er det verdt å nevne at hvis kun 5 følgesvenner hadde fortalt en beretning, så hadde beretningen blitt karakterisert som svært troverdig av sunnimuslimer. Her diskuterer vi en beretning som er fortalt videre av over 70 følgesvenner, og noen har til og med telt og funnet ut at beretningen er fortalt videre av over 100 følgesvenner. Statistikk basert på samlinger av denne beretningen, som samlingen al-‘Alamah Al’Amini med navnet ‘’al- Ghadeer’’, viser at beretningen er nevnt med over 40 ulike fortellerkjeder i sjiamuslimske bøker mot over 80 ulike fortellerkjeder i sunnimuslimske bøker. Dette viser at beretningen ikke bare begrenser seg til sjiamuslimske bøker. Det finnes ikke en annen beretning innenfor islam som er mer troverdig, mer spredt eller mer riktig enn beretningen om Ghadeer Khum.

Kommentarer er skrudd av for Beretningen om Ghadeer Khum og dens kilder

Filed under Allah valgte Ali, Ghadeer Khum

Varianter av beretningen om Ghadeer Khum

_alaela_net_13263412091

Påstand: Beretningen om Ghadeer Khum er riktig, men det eneste riktige av den er delen hvor profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sier: ‘‘Den som har meg som sin mester (arabisk: mawla), har Ali som sin mester’’. Alle andre påplussinger er noe sjiamuslimer selv har funnet på for å heve statusen til Ali (FVMH). Beretningen finnes kun i en variant, altså den varianten som er nevnt ovenfor.

Svar: Slik vi har nevnt tidligere er beretningen om Ghadeer Khum en beretning som er nevnt av titalls av følgesvennene til profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Dette førte til at beretningen finnes i flere versjoner; noen er forkortet mens andre inneholder litt flere detaljer og mere innehold. Her er en variant:

‘’Aisha bint Sa’d beretter av Sa’d at han sa: ‘’Vi var med Allahs sendebud på Mekkas vei,…, så når han kom til Ghadeer Khum som er i Khum stoppet folket. Etter det kom de som hadde dratt fra oss tilbake, og de som fulgte etter ble forent med han. Når alle var samlet sa han (FVMH og hans familie): ‘’Dere mennesker! Har jeg forkynt (Allahs ord)? ’’. De sa: ‘’Ja’’. Han sa: ‘’Å Allah, vær vitne over dette’’. Etter det sa han: ‘’Dere mennesker! Har jeg forkynt? ’’ De sa: ‘’Ja’’. Han sa: ‘’Å Allah, vær vitne over dette’’ (gjentok dette tre ganger).

Han sa: ‘’Dere mennesker! Hvem er deres mester? De sa: ‘’Allah og hans sendebud.’’ (de gjentok dette tre ganger). Etter det tok han hånden til Ali ibn Abi Taleb og reiste han opp og sa: ‘’Den som har Allah og hans sendebud som sin mester, vil ha han (Ali) som sin mester. Å Allah, still deg bak den som stiller seg bak han, og gå imot den som går imot han.’’

Sunnimuslimsk kilde for denne beretningen er ‘’Tarikh Dimashq’’ av Ibn ‘Asaker, bind 2, side 53. Legg merke til at beretningens ulike deler tyder på at hendelsen var av svært viktighet. For det første kom de som hadde dratt fra profeten Mohammed (FVMH og hans familie) tilbake, altså ble det sendt folk rundt som ba alle returnere. For det andre peker det i retninge av viktigheten at dette måtte skje på en slik varm dag og i disse omstendighetene. Når alle var samlet igjen, begynte Allahs sendebud (FVMH og hans familie) å snakke. Legg også merke til at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) drar en linje mellom Allahs og hans egen mester-posisjon og til Alis mester-posisjon. Vi skal se på en variant til:

‘’…av Zadhan Abi Omar at han sa: ‘’Jeg hørte Ali i al-Rahbah da han spurte folket: ‘’Hvem var til stede da Allahs sendebud (FVMH og hans familie) på Ghadeer Khum-dagen sa det han sa?’’. Tretten personer sto opp og vitnet om at de hørte Allahs sendebud (FVMH og hans familie) da han sa: ‘‘Den som har meg som sin mester (arabisk: mawla), er Ali hans mester’’. Sunnimuslimsk kilde: Musnad Ahmed, beretning nr. 906.

Kommentarer er skrudd av for Varianter av beretningen om Ghadeer Khum

Filed under Allah valgte Ali, Ghadeer Khum

Omar gratulerer Ali på Ghadeer Khum-dagen

ya_ali_a_s_13-other

Påstand: Sjiamuslimer påstår at Omar ibn al-Khattab gratulerte imam Ali (FVMH) på selve Ghadeer Khum-dagen, og at han kalte Ali (FVMH) for sin mester. Dette er noe kun sjiamuslimske bøker referer til. La oss likevel anta at Omar gratulerte imam Ali (FVMH) denne dagen. Dette betyr ikke at han godtok han som leder etter profeten, men heller at Ali ble hedret som et godt menneske.

Svar: La oss først se om det kun er sjiamuslimer som nevner denne delen av hendelsen. Vi starter med en beretning nevnt fra boken ‘’Tarikh Bagdad’’ av al-Khatib al-Bagdadi, bind 8, side 289:

‘’.. Abo Horaira sa: ‘’Den som faster den 18. [av måneden] Dhu al-Ḥijjah får registrert belønning tilsvarende det å faste i 60 måneder. Den dagen er Ghadeer Khum-dagen når profeten (FVMH og hans familie) tok hånden til Ali ibn Abi Taleb og sa: ‘’Er jeg ikke mesteren over alle troende?’’. De sa: ‘’Jo, Allahs sendebud’’. Han (Allahs sendebud) sa: ‘‘Den som har meg som sin mester (arabisk: mawla), har Ali som sin mester’’. Omar ibn al-Khattab sa: ‘’Bakhin, bakhin sønnen av Abi Taleb! Du har nå blitt min mester og mesteren over enhver muslim.’’ Allah sendte deretter ned: ‘’ I dag har Jeg fullbrakt deres religion’’ (Koranen 5: 3)…’’

Utrykket bakhin bakhin på arabisk sies når noe eller noen skal forfremmes eller opphøyes. Beretningens mening og innehold er klar. Vi velger derfor å gå rett på en annen beretning som finnes i ‘’Musnad Ahmed’’, bind 4, side 281:

‘’…Al-Bara’ ibn A’zeb sier: ‘’Vi var i reise med Allahs sendebud (FVMH og hans familie), så stoppet vi i Ghadeer Khum. Deretter ble det ropt for felles bønn. Det ble for Allahs sendebud (FVMH og hans familie) feid under to trær så han gjorde middagsbønn (duhr). Han tok i hånden til Ali (FVMH) og sa: ‘’Vet ikke dere at jeg står de troende nærmere enn dem selv?’’. De sa: ‘’Jo’’. Han sa: ‘’ ’Vet ikke dere at jeg står enhver troende nærmere enn han selv’’. De sa: ‘’Jo’’. Han tok i hånden til Ali og sa: ‘’Den som har meg som sin mester, har Ali som sin mester. Å Allah, still deg bak den som stiller seg bak han, og gå imot den som går imot han’’. Han sa: ‘’Omar møtte deretter han og sa: ’’Gratulerer, sønnen av Abi Taleb! Du har blitt mesteren for enhver troende mann og kvinne i hver morgen og kveld’’.

Omar ibn al-Khattab og hans utsagn på Ghadeer Khum-dagen er nevnt i mange troverdige sunnimuslimske bøker i flere ulike fortellerkjeder. Lignede formulering av beretningen som inkluderer gratulasjon av Omar ibn al-Khattab finnes eksempelvis også i ’’al-Bidayeh wa al-Nihayeh’’ av ibn Katheer, kapittel 7, side 249. Omar ibn al-Khattab kaller Ali (FVMH) for sin og alle troendes mester. Var dette tilfellet etter at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) gikk bort, eller ble Omar ibn al-Khattab utpekt av Abu Bakr til å være muslimenes mester under tilstedeværelsen av imam Ali (FVMH)?

Kommentarer er skrudd av for Omar gratulerer Ali på Ghadeer Khum-dagen

Filed under Allah valgte Ali, Ghadeer Khum

Religionen ble fullbrakt på Ghadeer Khum-dagen

shahadate_imam_ali_by_ranginkaman-d5akp60

Påstand: Sjiamuslimer mener at følgende vers ble åpenbart profeten Mohammed (FVMH og hans familie) på Ghadeer Khum-dagen:

‘’I dag har Jeg fullbrakt deres religion og fullbyrdet Min nåde mot dere, og godtatt islam som religion for dere.’’ (Koranen 5: 3)

Det kan ikke stemme fordi sikre beretninger sier at dette verset ble åpenbart under pilegrimsreisen som profeten Mohammed (FVMH og hans familie) var på. Det vil si noen dager før Ghadeer Khum-dagen, nærmere bestemt på A’rafah-dagen.

Svar: For det første finnes det titalls beretninger som beviser at dette verset ble åpenbart profeten Mohammed (FVMH og hans familie) på Ghadeer Khum-dagen. Vi har tidligere nevnt at i boken ‘’Tarikh Bagdad’’ av al-Khatib al-Bagdadi, bind 8, side 289, står det: ‘’.. Abo Horaira sa: ‘’…. Den dagen er Ghadeer Khum-dagen når profeten (FVMH og hans familie) tok hånden til Ali ibn Abi Taleb og sa: ‘’Er jeg ikke mesteren over alle troende?’’. De sa: ‘’Jo, Allahs sendebud’’. Han (Allahs sendebud) sa: ‘‘Den som har meg som sin mester (arabisk: mawla), har Ali som sin mester’’.…. Allah sendte deretter ned: ‘’ I dag har Jeg fullbrakt deres religion’’ (Koranen 5: 3)…’’

Kjente sunnimuslimske bøker som tolker Koranen nevner også dette. Al-Sioti i boken ‘’al-Dorr al-Manthor’’ nevner under tolkningen av dette verset:

‘’Ibn-Mardaweeh og Ibn-Asaker publiserte med en svak kilde at Ibn Sa’id al-Khodryi sa: ‘’Når Allahs sendebud (FVMH og hans familie) utnevnte Ali på Ghadeer Khum-dagen som mester, kom [engelen] Gabriel til han med dette verset: ‘’ I dag har Jeg fullbrakt deres religion’’ (Koranen 5: 3)…’’.

At religionen ble fullbrakt på Ghadeer Khum-dagen finnes det altså flere referanser til i sunnimuslimske kilder. For det andre er det slik at selv om noen av beretningene er svake, betyr det ikke at alle blir avvist, spesielt med tanke på at alle beretninger med lik formulering bør vurderes samlet og sees i sammenheng.

Til slutt skal vi svare på om et og samme vers i Koranen kan bli åpenbart to ganger, for det kan tenkes å ha skjedd med dette verset. Den sunnimuslimske Ibn Taimiyah gir i hans bok ‘’Osol al-Tafsir’’, side 29, et svar på denne problemstillingen. Han skriver: ‘’At noen sier at verset ble åpenbart i ditt motstrider ikke at en annen sier at den ble åpenbart i datt…. For begge kan være ærlige fordi den kan ha blitt åpenbart etter begge årsakene, eller at den ble åpenbart to ganger – en gang for denne grunnen og en annen gang for en [annen] grunn’’.

Ghadeer Khum-dagen og utnevnelsen av imam Ali (FVMH) gjorde at islam ble komplett. Islam hadde ikke vært komplett dersom det ikke ble utnevnt en mester og leder som kunne bringe videre islams budskap etter profetens bortgang på riktig måte. Derfor er Ghadeer Khum-dagen viktig.

Kommentarer er skrudd av for Religionen ble fullbrakt på Ghadeer Khum-dagen

Filed under Allah valgte Ali, Ghadeer Khum

Betydningen av Ghadeer Khum

imagesCA5D3S1G

Påstand: Ghadeer Khum har ingen betydning. At Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa ‘’den som har meg som sin mester (arabisk: mawla), har Ali som sin mester’’ betyr bare at den som har Allahs sendebud som venn har Ali (FVMH) som venn. Profeten (FVMH og hans familie) sa ikke at Ali (FVMH) er etterfølgeren hans.

Svar: Når profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sier «står ikke jeg de troende nærmere enn dem selv, og mine koner er deres mødre? » (Kilde: blant annet Musnad Ahmed), og alle muslimer svarer «jo», så viser han til verset i Koranen som sier: ‘’Profeten står de troende nærmere enn dem selv, og hans hustruer er deres mødre.’’ (Koranen 33: 6). La oss først se på sunnimuslimsk tolkning av dette verset.

I ‘’al-Tafsir al-Kabir’’ skriver al-Tabrani i tolkningen av dette verset: ‘’Betyr: Hvis han avgjør noe blant dem, er det hans avgjørelse som gjelder. Hans lydighet er plikt for dem. Ibn Abbas sa: ‘’Hvis profeten (FVMH og hans familie) ber dem om noe, og deres ego ber dem om noe annet, er lydigheten til profeten Mohammed (FVMH og hans familie) det som kommer foran deres egos lydighet.’’. La oss se på hele beretningen om Ghadeer Khum på nytt:

‘’Profeten (FVMH og hans familie) sa på Ghadeer Khum-dagen: ‘’ Står ikke jeg de troende nærmere enn dem selv, og mine koner er deres mødre? Vi sa: Jo, Allahs sendebud. Han sa: ‘’Den som har meg som sin mester (arabisk: mawla), har Ali som sin mester. Å Allah, still deg bak den som stiller seg bak han, og gå imot den som går imot han.’’ Kilde: Musnad Ahmed og andre kilder som tidligere har blitt nevnt gjennom flere artikler.

Når Allahs sendebud, Mohammed (FVMH og hans familie), overfører denne autoriteten til Ali (FVMH) så betyr det at imam Ali (FVMH) er en mester med lik autoritet som profeten Mohammed (FVMH og hans familie) har. Hvis Ali (FVMH) avgjør noe blant muslimer, er det hans avgjørelse som gjelder. Hans lydighet er plikt for alle muslimer. Lydigheten til Ali (FVMH) kommer foran lydigheten av muslimenes ego. Dette gjelder for alle, enten det er Abu Bakr, Omar eller Othman.

Ghadeer Khum-hendelsen gir ikke imam Ali (FVMH) en ledelse av hvilken som helst karakter. Ali (FVMH) har blitt overført en ledelse av et nivå som kun sendebud av Allah får, men selvsagt er forskjellen at det ikke kommer profeter etter profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Ingen andre av profetens følgesvenner, sahaba, har fått lignende autoritet overført.

Kommentarer er skrudd av for Betydningen av Ghadeer Khum

Filed under Allah valgte Ali, Ghadeer Khum

Ali (FVMH) er lik Allahs sendebud?

 

Påstand: Koranen, kapittel (sura) 3, vers: 60-61 sier: ‘’Sannheten er fra Herren, så vær ikke en tviler. Om noen vil strides med deg om dette etter at viten er blitt deg til del, så si: «Kom, la oss kalle sammen våre sønner og deres sønner, våre kvinner og deres kvinner og oss selv og dere. Så skal vi anrope Gud, og nedkalle Guds forbannelse over dem som lyver.»’’ Mubahala-a-scene-of-Discrimination-between-right-and-wrong

Med ‘’oss selv’’ i dette koranverset menes blant annet Omar og Abu Bakr. Dette finner vi i den sunnimuslimske boken ‘’Tarjamat Othman ibn ‘Afan’’.

Svar: Sunnimuslimske lærde er enige om at den som er beskrevet som ‘’oss selv’’ i koranverset, altså profeten selv, er Ali (FVMH). I Sahih Muslim, som er en av de fullstendig riktige bøkene innenfor sunniislam, sier i en beretning i del 4, beretningnr. 1871: ‘’Når dette koranverset kom: «Kom, la oss kalle sammen våre sønner og deres sønner…», kalte profeten Mohammed (FVMH og hans familie) Ali, Fatima, Hassan og Hussein, og sa ‘’O, Allah. Dette er min familie.’’ Det samme finner vi i nesten alle sunnimuslimske bøker som tolker Koranen. Så ‘’våre sønner’’ for profeten Mohammed (FVMH og hans familie) er Hassan og Hussein (FVMD), ‘’våre kvinner’’ er Fatima (FVMH), og ‘’oss selv’’ er Ali (FVMH). Dette er det enstemmighet om blant sunnimuslimer.

La oss stoppe litt ved hva som menes med at noen blir kalt for ‘’oss selv’’. Med andre ord blir Ali (FVMH) kalt for selve profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Hva betyr det?

Dette verset i Koranen må sees i sammenheng med Beretningen om posisjonen som vi tidligere har skrevet om. Beretningen er blant annet gitt ut av Ahmed ibn Hanbal, av Abi Bardah som sa: ‘’Ali gikk ut med profeten (FVMH og hans familie) … til han (profeten (FVMH og hans familie)) sa: ’’Er du ikke fornøyd med å ha samme posisjon i forhold til meg som Aron hadde i forhold til Moses, utenom profetien, og du er min stedfortreder (kalif)…’’. Denne beretningen er nevnt av Sibt ibn al-Jawzi i den sunnimuslimske boken ‘’Tadhkirat al-kawas’’, side 19 og al-Mas’odi i boken ‘’Muruj al-Dhahab’’, kapittel 2, side 437.

Ali (FVMH) er lik profeten Mohammed (FVMH og hans familie), men forskjellen er at Ali (FVMH) ikke er profet. Derfor blir han i Koranen kalt for ‘’oss selv’’, altså selve profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Beretningen bekrefter dette da Ali (FVMH) har samme posisjon som Allahs sendebud, men utenom profetien. Altså er han leder slik profeten er leder, syndefri slik profeten er syndefri, kunnskapsrik slik profeten er kunnskapsrik, osv. Den som Koranen beskriver som selve profeten Mohammed (FVMH og hans familie), altså Ali (FVMH), har mer rett til å lede muslimene etter bortgangen til Allahs sendebud enn hvilken som helst annen person.

Kommentarer er skrudd av for Ali (FVMH) er lik Allahs sendebud?

Filed under Allah valgte Ali, Beretninger om imam Ali (FVMH)

Ali (FVMH) skiller rett fra galt

spxic4

Påstand: Omar ibn al-Khattab fikk tilnavnet al-Farooq av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) som betyr en som skiller rett fra galt. Abu Bakr fikk tilnavnet alSiddiq: Den Sannferdige, den som aldri lyver. Å få slike titler fra Allahs sendebud sier noe om deres nivå som ikke kan sammenlignes med nivået til andre følgesvenner (sahaba). Derfor ble de profetens etterfølgere før Ali (FVMH).

Svar: De aller fleste beretningene som nevner at profeten (FVMH og hans familie) kalte Omar for al-Farooq (den som skiller rett fra galt) og Abu Bakr al-Siddiq (den sannferdige) blir av sunnimuslimene selv ansett som svake, uriktige og utroverdige. Siden vi har satt oss et mål om å svare kort, rekker vi ikke å gå gjennom over 10 beretninger og vurdere hver og en av dem. Al-Albani skriver i boken ‘’al-Silsilah al-Da’ifah’’, beretning nr. 3062, at Allahs sendebud sa: ‘’Allah plasserte sannheten på Omars tunge og hans hjerte. Han er al-Farooq – Allah har gjennom han skilt rett fra galt’’. Al-Albani som er en stor sunnimuslimsk lærd sier at denne beretningen er svak, og at den ikke kan anses som troverdig.

Dette var et konkret eksempel, men det finnes beretninger om at Allahs sendebud fant tilnavnene (al-Farooq og al-Siddiq) skrevet i himmelen da han ble ført dit. I tillegg til at disse beretningene innholdsmessig ikke er logiske, blir de avvist av sunnimuslimske lærde fordi det er store svakheter knyttet de som beretter eller forteller dem. Det er ikke rart at deres berettere ikke blir ansett som troverdige når beretningen er endret fra følgende:

‘’… Ali (FVMH) sa: ‘’Jeg er Allahs tjener, og broren av hans sendebud (FVMH og hans familie). Jeg er den største sannferdige (på arabisk: al-Siddiq al-Akbar). Ingen kaller seg dette etter meg uten å være en løgner.’’ Denne beretningen er nevnt i boken ‘’Sunnan ibn Majeh’’, beretning nr. 117, og alle berettere er til å stole på, i følge ibn Majeh selv som er en stor sunnimuslimsk lærd.

‘’Aba Dhar (al-Gifari) beretter: ‘’Jeg hørte Allahs sendebud (FVMH og hans familie) si til Ali (FVMH): ‘’Du er den største sannferdige (på arabisk: al-Siddiq al-Akbar), og du er al-Farooq – den som skiller mellom rett og galt…’’. Sunnimuslimske kilder som nevner denne beretningen eller lignende beretninger: 1) al-Haithami i ‘’Majma’ al-Zawa’id’’, kapittel 9, side 102, 2) al-Tabari i ‘’Thakha’ir al-‘Okba’’, side 56, 58, og 60, 3) al-Motaqqi al-Hindi i ‘’Kanzul ‘Umal’’, del 11, side 616, og 4) Ibn ‘Asaker ‘’Tarikh Dimashk’’, del 42, side 32, 41, 42 og 43.

I tillegg nevner flere sunnimuslimske kilder en beretning som de selv utgir som troverdig om at Ali (FVMH) alltid er med det som er rett. Med andre ord skiller Ali mellom det som er rett og galt, noe som er den virkelige betydningen av tittelen al-Farooq. Profeten sa: ‘’Ali er med det som er rett (på arabisk: haqq), og det som er rett er med Ali uansett hvor han er’’. al-Haithami i ‘’Majma’ al-Zawa’id’’ nevner beretningen i ulike varianter i del 7, side 234-235, og sier at den er riktig og at deres menn (fortellere) er troverdige. Studerer vi beretningene nøye, finner vi ut at Ali (FVMH) er al-Farooq (den som skiller mellom rett og galt) og al-Siddiq al-Akbar (den største sannferdige).

I tillegg nevner flere sunnimuslimske kilder en beretning som de selv utgir som troverdig om at Ali (FVMH) alltid er med det som er rett. Med andre ord skiller Ali mellom det som er rett og galt, noe som er den virkelige betydningen av tittelen Al-Farooq. Profeten sa: ‘’Ali er med det som er rett (på arabisk: haqq), og det som er rett er med Ali uansett hvor han er’’.  Al-Haithami i ‘’Majma’ Al-Zawa’id’’ nevner beretningen i ulike varianter i del 7, side 234-235, og sier at den er riktig og at deres menn (fortellere) er troverdige. Studerer vi beretningene nøye, finner vi ut at Ali (FVMH) er Al-Farooq (den som skiller mellom rett og galt) og Al-Siddiq Al-Akbar (den største sannferdige).

Kommentarer er skrudd av for Ali (FVMH) skiller rett fra galt

Filed under Allah valgte Ali, Beretninger om imam Ali (FVMH)

Ali er med Koranen, og Koranen er med Ali

Påstand: Abu Bakr, Omar og Othman er de som kan mest om Koranen. De kjenner Koranens innhold bedre enn alle andre følgesvenner av profeten (sahaba). Derfor valgte muslimene dem som ledere før Ali (FVMH).

Svar: Den som kan mest om Koranen etter Allahs sendebud (FVMH og hans familie) er Ali (FVMH). Profeten sier i flere beretninger: »Ali er med Koranen og Koranen er med Ali. De vil aldri skille seg fra hverandre (Allahs bok og Ali), inntil de kommer tilbake hos meg ved det endeløse-havet (på dommens dag)». Sunnimuslimske kilder: 1) al-Hakim al-Naysabori i ’’al-Mustadrak alaa al-Sahihain’’, del 3, side 124, 2) al-Haithami i ‘’Majma’ al-Zawa’id, del 9, side 134, og 3) al-Suyuti i ‘’Tarikh al-Kholafa’’’, side 137. Beretningen finnes i flere andre sunnimuslimske kilder.

Legg merke til at det ikke bare er Ali som er med Koranen, men at den hellige Koranen også er med Ali (FVMH). Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) setter likhetstegn mellom Ali og Koranen. Det betyr at Ali (FVMH) er feilfri på samme måte som Koranen er feilfri. Ali (FVMH) vil alltid være med Koranen, altså på rett spor, fordi Ali og Koranen skiller seg ikke fra hverandre.

Det finnes ikke beretninger fra profeten (FVMH og hans familie) eller koranvers som sier at Abu Bakr, Omar og Othman har mer kunnskap om Koranen enn andre som levde på samme tid. Påstander og svar om sjiaislam fant heller denne beretningen som beviser det motsatte: ‘’… Anas ibn Malik hørte Omar ibn al-Khattab si: ‘’ Og i dem har Vi latt korn vokse, og vinstokker og grønnsaker, oliven og palmer og trefylte haver og frukt, og fôr’’ (Koranen 80:27-33). Han (Anas ibn Malik) sa: ‘’Så alt dette vet vi hva er, men hva er fôr!?’’. Etter det knakk [Omar] en gren som var i hans hånd og sa: ’’Jeg sverger ved Gud, dette er å blande seg i det som ikke er ditt anliggende. Følg det som er klart fra denne boken (Koranen)’’. Sunnimuslimske kilder: 1) al-Hakim al-Naysaburi i ‘’al-Mustadrak Ala al-Sahihain’’, beretning nr.: 3897, og 2) al-Mutakki al-Hindi i ‘’Kanzull ‘Omal’’, kapittel 2, side 328. al-Hakim al-Naysaburi sier at denne bretningen er riktig og troverdig, og at den oppfyller vilkårene til Bukhari og Muslim (de som har skrevet de mest riktige bøkene innenfor sunniislam).

Ordet fôr (på arabisk: ‘abba) er ikke et vanskelig ord verken på arabisk eller norsk. Hvorfor svarte ikke Omar på spørsmålet fra Anas ibn Malik? Samme beretning er nevnt med andre formuleringer som klart viser at Omar ikke viste forskjellen på frukt (på arabisk: fakiha) og fôr (på arabisk: ‘abba). Dette sier noe om Omars kjennskap til Koranen.

En annen viktig og sentral ting vi må studere er når Omar sier: ‘’Følg det som er klart fra denne boken (Koranen)’’. Skal muslimene følge hele Koranen, eller skal muslimene kun følge det som er klart og tydelig for dem? Alle muslimer sier at vi skal følge hele Koranen, ikke deler av Koranen. Omar har med dette misforstått en grunnleggende ting i islam, altså at hele Koranen skal følges. Igjen sier dette noe om Omars forhold til Koranen. Sjiamuslimer følger den som alltid er med hele Koranen, og som hele Koranen alltid er med. Sjiamuslimer følger Koranen og Ali (FVMH).

Kommentarer er skrudd av for Ali er med Koranen, og Koranen er med Ali

Filed under Allah valgte Ali, Beretninger om imam Ali (FVMH)

Ali (FVMH) – den beste til å dømme

Påstand: Abu Bakr og Omar var de som var de mest rettskafne personene etter Allahs sendebud i situasjoner hvor de skulle dømme. Rettskafne betyr hederlige og redelige. Med andre ord, dømte de nesten ikke feil. Absolutt alle muslimer kom til dem når de trengte noen som kunne dømme ved konflikter eller etter at noe kriminelt hadde skjedde. Da var det Abu Bakr eller Omar som dømte etter profetens tid for alle muslimer, noe som viser deres evne til å dømme rettferdig. Derfor valgte muslimer dem som profetens etterfølgere.

Svar: Å dømme med rettferdighet er en av de vanskeligste og mest kompliserte oppgavene en person kan få. En person som dømmer med rettferdighet må først vite hva rettferdighet er. Dessuten vil det i en islamsk sammenheng bety at personen som har evnen til å dømme rettferdig også må vite hva Koranen og profetens tradisjon (sunna) sier for å kunne dømme etter den. Alle profetens følgesvenner, inkludert Omar og Abu Bakr, var enige om at den beste til å dømme etter Allahs sendebud Mohammed (FVMH og hans familie) var Ali (FVMH). Omar ibn al-Khattab sier: ‘’… Ali er den mest rettskafne (beste til å dømme) blant oss… ’’. Sunnimuslimske kilder: ‘’Sahih al-Bukhari’’ (mest riktige boken innenfor sunniislam), beretning nr.: 4121, og Musnad Ahmed, beretning nr.: 2017.

Det Omar sier i denne beretningen bekrefter det profeten i utallig mange sammenhenger har sagt om at »den mest rettskafne personen (beste til å dømme) er Ali». Se for eksempel hva den sunnimuslimske Ibn Hajr al-Askalani skriver i boken ‘’ Fath ul-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari’’, del 8, side 167.

Omar ibn al-Khattab pleide selv å si: ‘’O Allah, ikke la meg oppleve en vanskelig sak hvor Abo al-Hassan (imam Ali (FVMH)) ikke er til stede for den’’. Omar sa også: ‘’Måtte Allah ikke la meg havne i et sted hvor du, Abo al-Hassan, ikke er’’. Disse beretningene, og lignende beretninger, er nevnt i situasjoner hvor den andre kalifen, Omar, ikke greide å svare eller dømme i vanskelige situasjoner. Ali (FVMH) steppet inn i slike situasjoner og løste sakene, og hjalp Omar ibn al-Khattab som ikke hadde evne til å svare. Sunnimuslimsk kilde for den første beretningen er Sibt ibn al-Jawzi i ‘’Tadhkirat al-Khawas’’, side 87, og den andre beretningen er nevnt av al-Qastalani i boken ‘’Irshad al-Sari’’, del 3, side 195. Lignende formulering for den første beretningen er nevnt i ‘’Tarikh ibn Kathir’’, del 7, side 359, og i boken ‘’Alfotohat al-Islamiah’’, del 2, side 306.

Når det gjelder Abu Bakr, så kan vi lese i sunnimuslimske kilder, som i ‘’al-Tamhid’’, side 195, ‘’Tarikh al-Tabari’’, volum 2, side 450, og i ‘’al-Arba’in fi Osol al-Din’’, side 444, at Abu Bakr sa når han var leder og kalif for muslimene: ’’Gi meg avskjed, gi meg avskjed! Jeg er ikke den beste av dere når Ali er blant dere’’. Abu Bakr innrømmer med dette at Ali (FVMH) er den beste av alle som var i den tiden, inkludert han, Omar og Othman. Dette gjelder også evnen til å dømme rettferdig. Den som kan mest om rettferdighet, altså imam Ali (FVMH), har derfor mer rett til å lede muslimene.

Kommentarer er skrudd av for Ali (FVMH) – den beste til å dømme

Filed under Allah valgte Ali, Beretninger om imam Ali (FVMH)

Ali (FVMH) har mest kunnskap etter Allahs sendebud

Påstand: Abu Bakr og Omar er de som har mest kunnskap etter profetene (FVMD). Derfor valgte muslimene dem som etterfølgere av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) før Ali (FVMH). Kunnskapen Abu Bakr og Omar hadde, kan ikke sammenlignes med kunnskapen noen andre følgesvenner (sahaba) hadde.

Svar: Påstander og svar om sjiaislam gjorde en omfattende undersøkelse i sunnimuslimske bøker og taler for å finne noe som tyder på at Abu Bakr og Omar var blant de mest kunnskapsrike, og fant ikke en eneste beretning eller koranvers som ga oss klare bevis på dette. Vi fant heller denne beretningen som beviser det motsatte:

‘’… Salem ibn Abdullah ibn Omar beretter av sin far: ‘’Abu Bakr al-Sidik (altså den første kalifen) og Omar ibn al-Khattab og en gruppe av følgesvennene til Allahs sendebud (FVMH og hans familie) var sittende etter bortgangen til Allahs sendebud. Så de nevnte de største syndene, og hadde ikke kunnskap om de (syndene). De sendte meg til Abdullah ibn `Amr ibn al-`As for å spørre han om dette, og han fortalte meg: ‘’Den største synden er å drikke vin’’. Jeg kom og fortalte dem (gruppen av følgesvennene inkludert Omar og Abu Bakr), og de benektet dette. De sto opp alle sammen, inntil de kom til han i hans hjem. Han (Abdullah ibn `Amr ibn al-`As) fortalte dem at Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa… ’’. Beretningen er lang, men de ble etter forklaringen fra Abdullah ibn `Amr ibn al-`As overbevist om at de tok feil.

Beretningen viser klart og tydelig at Abu Bakr og Omar ikke er blant de mest kunnskapsrike, da de ikke hadde kunnskap om de største syndene en person kan begå i islam. Dessuten tvilte de på at det å drikke alkohol (vin) er blant de største syndene, noe som er kjent blant muslimer. Dette forteller oss om kunnskapsnivået de to hadde. Så hvordan kan de være blant de mest kunnskapsrike menneskene gjennom menneskehetens historie? Sunnimuslimske kilder for denne beretningen: 1) al-Albani i ‘’al-Silsilah al-Sahiha’’, del 6, side 439, 2) ’’al-Mustadrak alaa al-Sahihain’’ av al-Hakim al-Naysabori, del 5, side 142, og 3) Ibn Hajr al-Haitami i ‘’al-Zawajer ‘an Iqtiraf al-Kaba’er’’, del 2, side 153. Alle disse kildene som nevner denne beretningen sier at den er riktig og troverdig.

Ali ibn Abi Talib (FVMH) er den mest kunnskapsrike etter Allahs sendebud. Profeten (FVMH og hans familie) sa: »Den mest kyndige (dyktige/kunnskapsrike) person i mitt folk etter meg er Ali.» Sunnimuslimsk kilde: ‘’Manakib al-Imam Ali ibn Abi Talib’’ av Ibn al-Maghazeli al-Shafi’i.

Profeten sa også: »Jeg er kunnskapens by og Ali er dens port. Den som søker etter kunnskap må gå igjennom porten.’’ Sunnimuslimske kilder: 1) al-Hakim i ‘’al-Mustadrak’’, vol.3, side 126, beretning nr.: 4637-4639, 2) al-Tabari i ‘’al-Riadh al-Nadhirah’’, del 1, side 192, 3) al-Dhahabi i ‘’Mizan al-I’tidal’’, kapittel 2, side 251 og kapittel 4, side 366, 4) Ibn Kathir i ‘’al-Bidaya wa al-Nihaya’’, del 7, side 372, og 5) al-Baghdadi i boken ‘’Tarikh Bagdad’’, del 2, side 377. Påstander og svar om sjiaislam kunne attpåtil ha nevnt over 80 kilder. Den som har mest kunnskap om islam må lede muslimene etter profeten (FVMH og hans familie), fordi kun Ali (FVMH) kan innføre den riktige versjonen av islam i samfunnet.

Kommentarer er skrudd av for Ali (FVMH) har mest kunnskap etter Allahs sendebud

Filed under Allah valgte Ali, Beretninger om imam Ali (FVMH)