Category Archives: Allah velger

Valg eller utnevnelse?

tumblr_mxvtdftyLf1qapk2qo1_500

Påstand: Islam støtter demokrati, og Abu Bakr ble valgt gjennom et flertall av profetens følgesvenner, «sahaba». Selv om noen var imot Abu Bakr, så spiller det ingen rolle. Flertallet av muslimene valgte Abu Bakr, og det er gjennom valg av flertallet at en person blir leder for muslimene.

Svar: Vi har tidligere bevist at det er kun Allah den Allmektige som velger profetens etterfølger og stedfortreder. Vi har også bevist at imam Ali (FVMH) ble utnevnt som leder av Allahs sendebud (FVMH og hans familie). Derfor tolker sjiamuslimer det som skjedde i Saqifat bani Sa’ideh hvor Abu Bakr ble valgt, som et rent kupp, altså rask maktovertakelse og statsomveltning. Dessuten har vi bevist at en stor og viktig del av muslimene ikke støttet Abu Bakrs lederskap.

Sjiamuslimer respekterer flertallets vilje selv om flertallets vilje ikke alltid kan forsvares eller støttes. Imam Ali (FVMH) måtte tilslutt forholde seg til hvem som styrte, selv om han og flere andre ikke støttet Abu Bakrs regime.

Det er interessant å sammenligne måten de tre første som ledet muslimene etter profeten Mohammed (FVMH og hans familie) ble valgt på. Abu Bakr, Omar og Usman ble valgt på tre forskjellige måter. La oss anta at Abu Bakr ble valgt på et demokratisk vis. Han ble absolutt ikke det, men vi antar det likevel. Hvorfor ble Omar ibn al-Khattab direktevalgt av Abu Bakr? Sunnimuslimske kilder som al-Tabari i ‘’Tarikh al-Omam wa al-Molok’’, del 2, side 352 og ibn al-Athir i ‘’al-Kamel fi al-Tarikh, del 2, side 273, sier at Abu Bakr sa mot slutten av sitt liv når han skulle utnevnte Omar som sin etterfølger:

‘’Jeg har gjort Omar ibn al-Khattab som stedfortreder så hør på han og adlyd han’’.

Dette var den klare beskjeden alle muslimene fikk fra Abu Bakr. Sjia- og sunnimuslimer er enige om at Omar ibn al-Khattab ble utnevnt direkte av Abu Bakr uten samråd eller felles møte i forkant for de som eventuelt hadde stemmerett og mening i det islamske samfunnet på den tid. Sunnimuslimer sier at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) ikke pekte ut en etterfølger, mens Abu Bakr faktisk pekte ut en etterfølger. Er ikke Abu Bakrs handling i så fall i strid med profetens praksis?

Når Omar ibn al-Khattab skulle dø, opprettet han en gruppe bestående av seks personer for å velge hans etterfølger. Igjen ble ikke alle muslimer spurt, men kun seks personer. Mange sentrale følgesvenner av Allahs sendebud fikk ikke være med i denne gruppen. Altså var Omars ordning en indirekte utnevnelse av en etterfølger. Det finnes historiske bevis på at gruppens medlemmer på forhånd hadde en plan klar for å hindre at imam Ali (FVMH) kom til makten. I hvert fall ble Usman valgt på en helt annen måte enn Abu Bakr og Omar. Hvilken av de tre forskjellige måtene å velge en leder på er riktig? Ingen av dem, mener sjiamuslimer. Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) utnevnte Ali (FVMH) som etterfølger og leder for muslimene etter ordre fra Allah. Dette burde ha blitt fulgt opp.

Kommentarer er skrudd av for Valg eller utnevnelse?

Filed under Allah velger, Kuppet etter Allahs sendebud, Sahaba

Unge imamer mulig?

Imam mehdiPåstand: Sjiamuslimer tror på imamer som er unge og til og med i barnealder. Imam Mohammed Al-Jawad (FVMH), den niende imamen hos sjia, var kun ca. 8 år da han ble imam. Imam Mehdi (FVMH), den siste og tolvte imamen hos sjia, var kun ca. 5 år. Hvordan kan de i den alderen være imamer som alle muslimer må følge? Det samme gjelder for imam Ali (FVMH). Han var yngre enn Abo Bakr og Omar, og derfor ble de to sistnevnte ledere for muslimer før imam Ali (FVMH).

Svar: Vi har tidligere bevist at kun Allah den Allmektige velger profetens etterfølger.  Allah valgte profeter og sendebud til å veilede menneskene. Slik er det med imamer etter profeten Mohammed (FVMH og hans familie). De skal veilede menneskene til budskapet profeten Mohammed (FVMH og hans familie) kom med. Se argumenter på dette i kategorien: Allah velger       

Når vi vet at Allah den Allmektige velger profeter, sendebud og imamer, stiller vi følgende spørsmål: Kan Allah velge mennesker i barnealderen til en slik oppgave? Svaret på dette er ja. Vi ser eksempler på dette i Koranen. I kapittel (sura) 19, vers 12 står det: ‘’Hør Johannes, hold deg fast til skriften!» Og Vi gav ham visdom mens han var barn’’. Det samme gjelder for profeten Isa (Jesus (FVMH)) som fikk skriften og visdom mens han var barn. Koranen sier i kapittel 5, vers 110: ‘’En gang sa Gud: «Jesus, Marias sønn, kom i hu Min nåde mot deg og din mor, da Jeg styrket deg med Den Hellige Ånd, så du talte til folk både i vuggen og i moden alder, da Jeg lærte deg skriften og visdommen, loven og evangeliet…’’. Så profeten Isa (Jesus (FVMH) talte i vuggen i en barnealder og hadde da lært skriften og visdommen, loven og evangeliet.

Et annet vers om profeten Isa (Jesus (FVMH)) i kapittel (sura) 19, vers 29-30: ‘’Maria gjorde tegn henimot barnet, og de sa: ‘’«Hvordan vil du vi skal snakke til den som er et barn i vuggen?» Da sa barnet: «Jeg er Guds tjener. Han har gitt meg skriften, og gjort meg til profet!’’.

Isa (Jesus (FVMH))var profet fra han var barn i vuggen. Vi finner dermed eksempler på veiledere i barnealder sendt av Allah den Allmektige. Det samme gjelder for imamer etter Allahs sendebud, profeten Mohammed (FVMH og hans familie). De er profetens etterfølgere og stedfortredere som har som oppgave å veilede folk. Allah har valgt dem, også i mens de var i barnealder.

Kommentarer er skrudd av for Unge imamer mulig?

Filed under Allah velger, Imam Mehdi (FVMH)

Posisjonen «imam» i koranen

Påstand: Sjiamuslimer tror at Ali (FVMH) er en imam og ikke en profet. Posisjonen «imam» er en ny posisjon i islam som sjiamuslimene fant på for å gi noen de følger en spesiell status som ingen andre har. Hos Allah den Allmektige er det ingen posisjon Han gir til sine beste tjenere med navnet «imam». Derfor er denne posisjonen blitt oppfunnet av mennesker og ikke Allah den Allmektige.

Svar: Posisjonen <<imam>> er ikke noe som sjiamuslimene fant på for å gi imamene etter profeten en spesiell status som de ellers ikke hadde hatt. Posisjonen «imam» er nevnt i koranens kapittel (sura) 2, al-Baqarah (Kua), vers 124: ‘’En gang satte Gud Abraham på prøve med visse ord, og han oppfylte dem. Gud sa: «Jeg vil innsette deg som leder (imam) for folket,» og han svarte: «Og hva med mitt avkom?» Gud sa: «Min avtale gjelder ikke de urettferdige.»’’

Koranverset som er nevnt er viktig av flere grunner. Verset gir ikke et direkte bevis på at imam Ali (FVMH) er profetens kalif (stedfortreder) etter han, men den gir klare bevis på at posisjonen «imam» er en selvstendig posisjon i islam som velges av Allah selv. Koranverset bekrefter at Abraham (FVMH) ble imam etter at han ble profet. Beviset på dette er at Abraham ble «imam» etter prøvelsene han gikk gjennom, og det er kjent at Abraham ble profet i ung alder. Derfor er «imam»-posisjonen Abraham fikk ikke profetien som han allerede hadde, men noe annet. Kan «imam» bety forbilde? Nei, fordi alle profeter skal være forbilder, og Abraham var profet. Hva var den nye posisjonen Abraham fikk, som han verken hadde tidligere som profet og som forbilde? Det Abraham fikk var en selvstendig posisjon i islam som kalles for «imam».

Det er Allah selv som velger hvem som skal være imam siden Allah sier i Koranen: ‘’«Jeg vil innsette deg som leder (imam) for folket,»’’. Dermed er det ikke menneskene som velger hvem imamen (lederen) skal være men Allah. Dette bekreftes igjen i samme vers gjennom at Allah kaller det å være imam for hans avtale: ‘’«Min avtale gjelder ikke de urettferdige.»’’.

Den som er imam er syndefri. Beviset på dette er: ‘’«Min avtale gjelder ikke de urettferdige.»’’. Den som synder er urettferdig mot andre eller seg selv. Derfor får aldri en som synder denne høye posisjonen i islam. Dette blir bekreftet av den store sunnimuslimske lærden al-Fakhr al-Razi i hans bok ‘’al-Tafsir al-Kabir’’ del 4, side 39-40 når han tolker dette verset.

Vi har nå gitt klare bevis på at Abraham fikk en posisjon av Allah kalt «imam» og som er annerledes enn det å være profet eller forbilde, og som kun de syndefrie får. Spørsmålet nå er om kun Abraham (FVMH) fikk denne posisjonen, eller om denne posisjonen fortsatte i Abrahams avkom til dommens dag? Svaret på dette er at denne posisjonen fortsatte i Abrahams avkom til dommens dag fordi han sier: ‘’«Og hva med mitt avkom?» Gud sa: «Min avtale gjelder ikke de urettferdige.»’’. Altså vil Allahs avtale gjelde de rettferdige av Abrahams avkom til dommens dag fordi Allah definerer ingen stans for vidreførringen av denne posisjonen. Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) er av Abrahams avkom, og profeten Mohammeds avkom er en fortsettelse av Abrahams avkom. Så hvem av profeten Mohammeds avkom er syndefrie imamer valgt av Allah? Dette vil Påstander og svar om sjiaislam utdype i senere artikler.

Kommentarer er skrudd av for Posisjonen «imam» i koranen

Filed under Allah velger

Flere vers beviser: Allah velger profetens etterfølger

Påstand: Under forrige artikkel om ‘’Koranen: Allah velger profetens etterfølger’’, ble det gitt bevis fra Koranen på prinsippet om at Allah er den som velger profetens etterfølger som skal fungere som en religiøs og politisk leder for muslimene. Hvis dette hadde vært riktig prinsipp, så hadde Allah nevnt flere vers enn kun det ene som ble oppgitt i svaret fra Påstander og svar om sjiaislam. Et så viktig prinsipp må være nevnt i koranen flere ganger hvis sjiamuslimene hadde rett.

Svar: Koranen inneholder flere vers som bekrefter sjiamuslimenes syn på at menneskene selv ikke kan velge profeten Mohammeds etterfølger, men at Allah er den som velger hvem som skulle lede etter at profeten gikk bort. Vi kan kalle posisjonen etter profeten for konge, imam, kalif, arvtager for profeten, profetens etterfølger, profetens stedfortreder, amir eller de troendes prins. Uansett hva vi kaller denne posisjonen så gjelder samme prinsipp. Den som leder og skal innføre rettferdighet i samfunnet som islam har beskrevet, samt ha hovedansvaret for veileding av menneskene, må være valgt av Allah den Allmektige.

Når du leser versene vi kommer til å nevne, husk å legge merke til at Allah er den som hele tiden velger eller innsetter ledere, konger, stedfortredere og så videre. Allah sier i kapittel (sura) 4, Annisaa (Kvinnene), vers 54: ‘’Eller er det slik at de misunner sine medmennesker det Gud har gitt dem av sin godhet? Og dog gav Vi Abrahams familie skriften og visdommen, og Vi gav dem et stort kongedømme.’’. I tillegg står det i 2:30 i Koranen: ‘’Jeg (Allah) vil alltid sette en stedfortreder på jorden’’. Allah sier også i kapittel (sura) 38, Sad (Sad), vers 26: ‘’«David, Vi innsetter deg som en fullmektig på jorden! Så døm rett mellom menneskene, og følg ikke egne ideer, så det fører deg bort fra Guds vei……»’’. I kapittel (sura) 32, Assajdah (Tilbedelse), vers 24 står det: ‘’Vi innsatte ledere fra deres midte, som rettledet ved Vårt bud, da de var standhaftige og trodde fast på Vårt ord.’’

Disse koranversene bekrefter ikke at Ali (FVMH) er profetens etterfølger, for det vil vi bevise senere. Versene bekrefter derimot prinsippet om at det ikke er opp til en gruppe muslimer å velge hvem som skal være profetens etterfølger. Den som skal lede etter profeten Mohammed (FVMH og hans familie), som skal veilede menneskene og innføre full rettferdighet i samfunnet må være innsatt av Allah gjennom Hans profet. Slik var det fra da Adam ble skapt, og slik vil det forbli til dommens dag. At menneskene er de som skal velge om det skal være Ali, Abu Bakr eller andre som blir ledere etter profeten finner vi ingen bevis på i Koranen.

Gjennom koranversene nevnt øverst får vi noen hint på hvorfor det er viktig at Allah er den som velger lederne selv. Allah er den som best vet hvem som rettleder, er standhaftig og tror på Hams ord. Allah vet best hvem som dømmer rett mellom menneskene, og ikke følger egne ideer. Menneskene vet ikke det. Derfor er det Allah som innsetter profetenes etterfølgere, og ikke menneskene slik det ble gjort etter profeten Mohammed (FVMH og hans familie).

1 kommentar

Filed under Allah velger

Koranen: Allah velger profetens etterfølger

Påstand: Ingen vers i koranen beviser sjiamuslimenes syn på at utnevnelsen av lederen for muslimene etter profeten må ha blitt gjort av Allah og ikke av muslimene selv som levde etter profetens tid. Et så viktig prinsipp må være nevnt i koranen hvis sjiamuslimene har rett.

Svar: Prinsippet om at folk ikke kan velge lederen for muslimene selv etter profetens tid, men at det er Allah som utnevner hvem som skal bli profetens etterfølger er nevnt i Koranen flere ganger. Allah den Allmektige sier i kapittel (sura) 2, al-Baqarah (Kua), vers 246-247: ‘’Du vet vel om stammerådet for Israels barn etter Moses tid, da de sa til en av sine profeter: «Utnevn en konge over oss, så vi kan kjempe for Guds sak.» Han svarte: «Det kan vel tenkes hvis dere blir kalt til kamp at dere ikke vil kjempe?» De sa: «Hvorfor skulle ikke vi kjempe for Guds sak, vi som er drevet bort fra våre hjem og våre barn?» Men da de ble kalt til kamp, snudde de ryggen til, unntatt noen få. Men Gud kjenner de urettferdige. Og deres profet sa til dem: «Gud har sendt dere Saul til konge.» De sa: «Hvordan skulle han være konge over oss når vi har større rett til autoriteten enn han, og han heller ikke har synderlig rikdom?» Han svarte: «Gud har utvalgt ham for dere, og Han har gitt ham overflod av kunnskap og kroppsstyrke! Gud gir kongeverdighet til hvem Han vil. Gud er storslagen, vis!»’’

Av dette koranverset kan vi dra flere viktige konklusjoner. For det første kunne ikke Israels barn velge kongen (den som skulle lede dem) selv. Derfor sa de:’’…«Utnevn en konge over oss…»’’. For det andre kunne heller ikke profeten velge kongen selv. Han måtte spørre Allah og sa til dem når han fikk svar: «Gud har sendt dere Saul til konge». For det tredje, når Israels barn protesterte mot personen Allah hadde valgt som konge (leder), argumenterte profeten med at: «Gud har utvalgt ham for dere….». Han bekrefter dette igjen gjennom å si: «…Gud gir kongeverdighet til hvem Han vil…». Det er altså ikke menneskene som bestemmer hvem lederen skal være, men heller Allah den Allmektige som bestemmer dette gjennom sin profet.

Noen vil protestere mot denne tolkningen og hevde at koranversene ikke dreier seg om religiøs ledelse, men kun militær eller politisk ledelse. Vel, det er viktigere med religiøs ledelse enn politisk, hverdagslig eller militær ledelse. Hvis den politiske eller militære lederen av de troende må være utnevnt direkte av Allah den Allmektige, så må i hvert fall den religiøse lederen være det.

Noen hevde at dette verset gjelder for de som levde før vår tid, og ikke for de som vil leve etter profeten Mohammeds bortgang. Det er ingen bevis i Koranen på denne påstanden. Koranen oppfordrer oss til å tro på det som er før profetens tid når de troende blir beskrevet i kapittel (sura) 2, al-Baqarah (Kua), vers 4: ‘’for dem som tror på det som er åpenbart for deg, og som er åpenbart før din tid, og som er fullt forvisset om det hinsidige.’’ Derfor gjelder dette prinsippet også etter profetens bortgang.

Kommentarer er skrudd av for Koranen: Allah velger profetens etterfølger

Filed under Allah velger

Hovedregel: Allah velger

Påstand: Sunnimuslimer trenger ikke å gi bevis på at menneskene selv kan velge hvem profetens etterfølger skal være. Hovedregelen er at menneskene bestemmer det selv så lenge det ikke står noe annet i koranen eller i beretningene. Når muslimene etter profeten ikke hadde fått konkrete instrukser fra profeten på hvem og hvordan hans etterfølger skulle velges, gjorde de det selv på den måten de mente var mest riktig. Sjiamuslimer trenger å gi bevis på at Allah er den som velger profetens etterfølger. Sunnimuslimer trenger ikke å bevise deres mening.

Svar: Mennesker kan selv velge mellom det gode og det onde. Mennesker velger selv hvordan de skal handle. Det er ikke det vi behandler i dette svaret. Det vi behandler her er hvem som velger hvordan vi bør handle. Hvem velger om vi kan spise hvalkjøtt eller ikke? Hvem velger hvordan vi skal faste? Hvem velger om vi selv har rett til å bestemme profetens etterfølger? Er det menneskene som velger det selv, eller er det Allah som definerer hva vi bør gjøre? En viktig premiss av å være muslim er å følge de valgene Allah har truffet for oss. I Koranen 33:36 står det: ‘’Det sømmer seg ikke for en troende mann eller kvinne, når Gud og Hans sendebud har truffet avgjørelse i en sak, å ha fritt valg i denne sak. Den som ikke adlyder Gud og Hans sendebud, er klart på vidvanke.’’

Hovedregelen er ikke at menneskene velger selv, men heller at Allah velger, blant annet ved spørsmål om hvem profetens etterfølger skal være. Det er Allah den Allmektige som er skaperen, og den som har skapt vet best om sine skapninger. Dette bekrefter koranverset i kapittel (sura) 28, Alqasas (Fortellingen), vers: 68-70: ’’Gud skaper og velger det Han vil. De har intet valg. Ære være Gud! Høyt hevet er Han over det de setter ved Hans side. Herren vet hva deres hjerter skjuler, og hva de bærer åpent frem. Han er Gud! Det er ingen gud unntatt Ham! Han være lovet, først og sist, Ham tilhører dommen, og til Ham bringes dere tilbake.’’

Koranverset som er nevnt øverst beviser at hovedregelen er at Allah velger – også når det gjelder hvem muslimene skal følge etter profeten, og hvordan vedkommende utnevnes. ‘’De har intet valg’’, står det i Koranen. Hvis vi mennesker skal bestemme hvem profetens etterfølger blir, må vi ha bevis fra koranen eller beretninger som sier at vi kan velge.

Hvis sunnimuslimene mener at menneskene selv kan velge profetens etterfølger, så må de komme med bevis. Valgte Allah den Allmektige Abu Bakr som profetens etterfølger? Nei. Så hvordan ble han valgt, og hvem bestemte at folk skulle velge profeten Mohammeds stedfortreder, etterfølger og arvtager på denne måten? De som gjør et unntak fra hovedregelen må legge fram bevis, ikke de som følger hovedregelen (som sier at Allah velger).

Påstander og svar om sjiaislam skal legge fram flere bevis på at Allah den Allmektige valgte Ali (FVMH) som profetens etterfølger. Vi skal gi flere bevis på at Allah er den som bestemmer profetens etterfølger. Vi utfordrer fortsatt alle sunnimuslimer til å bevise for oss at det ikke er Allah som velger etter profetens tid, men menneskene selv.

Kommentarer er skrudd av for Hovedregel: Allah velger

Filed under Allah velger

Rådslagning eller utnevnelse av Allah?

Påstand: En av de største skillene mellom sjia- og sunnimuslimer er at sjia tror kalifen (etterfølgeren) av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) må være utnevnt av Allah, og ikke valgt av muslimene selv etter profetens tid. Sunnimuslimer tror på rådslagning (på arabisk: shura) hvor muslimene går sammen for å utnevne den som skal styre etter profeten. Dette skjedde i ‘’Saqifat bani sa’ida’’ hvor muslimene valgte Abu Bakr som profetens etterfølger og første kalif.

At menneskene selv velger hvem som skal bli profetens etterfølger samsvarer med koranverset i kapittel (sura) 42, Ash-shoura (Rådslagningen), vers 38 som beskriver de troende: ‘’…..som hører på Herren, forretter bønnen, som løser sitt anliggende ved rådslagning, som gir av det Vi har gitt dem,….’’ Profeten hadde ikke utnevnt en etterfølger under hans tid. Dette ble løst gjennom rådslagning: ‘’….som løser sitt anliggende ved rådslagning…’’. Sjiamuslimene tror ikke på rådslagning for å løse slike uenigheter om hvem som skal lede muslimene.

Svar: Vi har tidligere bevist at jorden aldri kan være uten en veileder som fungerer som bindeledd mellom menneskene og Allah den Allmektige, og vi har gitt bevis på at Allah selv er den som velger veilederen. Nå skal vi bevise at koranverset som ble nevnt i påstanden ovenfor ikke kan brukes som argument for sunnimuslimenes syn på at muslimene selv er de som velger profetens etterfølger.

For det første må vi forstå hva som ble ment med rådslagning (shura) når koranverst ble åpenbart til profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Var meningen med koranverset å gi en forklaring på hvordan muslimene skulle velge profetens etterfølger, eller var meningen å gi en generell anbefaling om å søke råd hos hverandre? Ingenting tyder på at den opprinnelige meningen med koranverset var å vise muslimene hvordan de skulle velge profetens etterfølger. Beviset på dette er at hverken første, andre, tredje eller fjerde kalif brukte det koranverset for å gi legitimitet til deres styre. Eksempelvis sa aldri Abu Bakr at jeg ble valgt fordi Koranen sier ‘’….som løser sitt anliggende ved rådslagning…’’, og jeg ble valgt som følge av dette koranverset.

For det andre kan vi anta at muslimene selv skulle velge hvem som ble profetens etterfølger etter å ha gitt råd til hverandre. Hvorfor ble den andre kalifen, Omar, utnevnt av Abu Bakr og ikke valgt av folket? Hvis rådslagning (shura) er det som gjelder, så må det gjelde for alle hvis alle skal ha samme legitimitet for å styre. Da kan ikke den første blir valgt gjennom muslimene, slik sunnimuslimene hevder, og den andre (Omar) bli utnevnt av Abu Bakr alene uten å søke råd hos muslimene.

For det tredje må vi lese koranverset på nytt: ‘’….som løser sitt anliggende ved rådslagning…’’. Sett to streker under ‘’sitt anliggende’’. Sitt anliggende er noe annet enn Allahs anliggende. Allah sier i 2:30 i Koranen: ‘’Jeg vil alltid sette en stedfortreder på jorden’’. Det er Allahs anliggende å sette en stedfortreder på jorden som veileder menneskene og fungerer som bindeledd mellom Ham og de som trenger hjelp for å komme nærmere Ham. Det er ikke vår sak å bestemme det. Vi kan løse vårt anliggende ved rådslagning (shura), men vi har ikke rett til å løse Allahs anliggende gjennom det samme.

Med dette har vi nevnt tre klare bevis på at koranverset som det er referert til i påstanden ikke gir muslimene etter profeten rett til å bestemme hvem profetens etterfølger skal være. Det er kun Allah, gjennom profeten som bestemmer dette. I de neste artiklene skal vi gi klare bevis på sjiamuslimenes standpunkt i denne saken.

Kommentarer er skrudd av for Rådslagning eller utnevnelse av Allah?

Filed under Allah velger

Utnevnte Allahs sendebud en etterfølger?

Påstand: En av de største skillene mellom sjia og sunni er at sjia tror profeten Mohammed (FVMH og hans familie) utpekte eller innsatte, under hans liv en etterfølger, arvtager, kalif og leder for muslimene etter han. Sjiamuslimer mener profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa at Ali (FVMH) er den som tar over ledelsen og skal veilede alle etter profetens bortgang. Sunnimuslimene mener at en slik utnevnelse aldri fant sted. Mohammed (FVMH og hans familie) gikk bort uten å gi en klar beskjed om hvem som skulle være arvtager etter hans tid som profet og leder.

Svar: Alle profeter hadde utpekt en arvtager eller en som overtok når de var borte eller døde. Koranen sier om profeten Moses (FVMH) i kapittel (sura) 7, Ala’raf (Skillemuren), vers 142: ‘’Vi avsatte Moses 30 døgn, og Vi la til ti døgn, slik at hans tid med Herren ble 40 døgn. Moses sa til sin bror, Aron: ‘’Overta for meg overfor mitt folk og gjør tingene vel. Følg ikke ufredsstifternes vei!’’. Når Moses skulle borte fra sitt folk i noen få dager overtok en advarer eller en stedfortreder hans rolle. Det var hans egen bror, Aron, som overtok. Hvem utnevnte Aron? Profeten Moses utnevnte han selv, så det var ikke hans folk som bestemte hvem som skulle ta over når han ble borte. Det profetene sier er selvsagt fra Allah, og ikke fra hva de selv mener er riktig å gjøre. Arons utnevnelse var derfor en utnevnelse fra Allah. Når Moses skulle bort i 30 til 40 dager utnevnte han en stedfortreder. Er det mulig at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) forlater verden uten å ha utnevnt en advarer, leder, kalif og veileder etter han?

Koranen understreker i flere sammenhenger at alle mennesker må ha en advarer, veileder eller stedfortreder for Allah på jorden som virker som et bindeledd mellom menneskene og Gud. Her nevner vi ett av mange vers: Koranen sier i kapittel (sura) 35, Fatir (Skaperen), vers 24: ‘’Vi har sendt deg med sannheten, med gledesbudskap og advarsler. Det er intet folk uten at en advarer var hos dem.’’

Første setningen i koranverset forteller at Allah har sendt profeten Mohammed (FVMH og hans familie) med advarsler. Koranen understreker deretter at ‘’Det er intet folk uten at en advarer var hos dem’’. Med andre ord betyr dette at Mohammed (FVMH og hans familie) er en advarer, og at andre på samme måte hadde og vil ha en advarer blant dem. For de som ble født rett etter profetens tid, hvem var advarer hos dem? Hvem bestemmer at en person skal være en advarer? Er det menneskene selv som bestemmer hvem? Når koranen sier ‘’Vi har sendt deg…’’, understreker dette at Allah er den som bestemmer hvem som skal advare og veilede. Allah er den som bestemmer hvem som skal virke som bindeledd mellom Han og menneskene.

Sjiamuslimene mener koranversene er veldig klare på at profeten Mohammed må ha utnevnt en etterfølger. Begrunnelsen er: 1) ‘’Det er intet folk uten at en advarer var hos dem.’’ (Koranen 35:24), så hvem er advareren (veilederen) som er valgt av Allah etter profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og 2) profetenes tradisjon var å utnevne arvtagere og stedfortredere selv når de var borte i noen få dager. Vi kommer tilbake med bevis om at Ali er etterfølger, advarer og veileder etter profetens bortgang.

Kommentarer er skrudd av for Utnevnte Allahs sendebud en etterfølger?

Filed under Allah velger