Category Archives: Fatima (FVMH)

Abo Bakr angrer på angrepet mot Fatima (FVMH)

578977_10151599526583420_1708147091_n

Påstand: Ingen kjent følgesvenn av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) referer til at Omar ibn al-Khattab angrep huset til Fatima (FVMH) med ordre fra Abu Bakr. Ikke engang Ali (FVMH) sier at dette skjedde.

Svar: At den som ble urettferdig behandlet, altså Ali (FVMH), ikke snakker om urettferdigheten han selv opplevde er ikke avgjørende. Det hadde vært avgjørende hvis imam Ali (FVMH) eller noen av hans barn eller barnebarn nektet at hendelsen fant sted. Abu Bakr deriomt innrømmer selv at han er skyldig i angrepet som skjedde mot huset til Fatima (FVMH). Beretningen er lang, men vi velger ut delen som er relevant for å svare på påstanden.

‘’…Hamid ibn Abd al-Rahman beretter av sin far: ‘’Jeg kom inn til Abu Bakr for å besøke han under hans sykdom som han døde av…. Så sa han (Abu Bakr): Jeg angrer på tre ting som jeg ønsket at jeg ikke hadde gjort, og tre ting jeg ikke gjorde som jeg ønsket at jeg gjorde, og tre ting jeg hadde ønsket å spørre Allahs sendebud om. Når det gjelder de tre tingene jeg ønsket at jeg ikke gjorde: Jeg ønsket at jeg ikke undersøkte Fatimas hus og lot det være…’’. Sunnimuslimske kilder: 1) al-Tabari i ‘’al-Mu’jam al-Kabir’’, volum 1, side 62, 2) al-Mutaqqi al-Hindi i ‘’Kanzul Omal’’, volum 5, side 631, 3) Ibn ‘Abd Raboh i ‘’al-‘Aqd al-Farid’’, volum 1, side 29, 4) al-Haithami i ‘’Majma’ al-Zawa’id’’, volum 5, side 202, og 5) al-Isbahani i ‘’al-Qawol al-Sarah fi al-Bukhari wa Sahihihi al-Jame’’’, side 117.

Som dere ser, så er det mange nok sunnimuslimske kilder som referer til Abu Bakrs avsløring av seg selv. Sunnimuslimske lærde har hatt et forklaringsproblem. Noen, som al-Isbahani, sier rett ut at Abu Bakr ikke er feilfri, og at han gjorde en stor feil og en kriminell handling ved å angripe huset til Fatima, jf. kilden ovenfor. Andre forsøker å forklare bort det som skjedde ved å la det handle om noe annet enn det som faktisk skjedde. Ibn Tayimiah, en anerkjent sunnimuslimske lærd, skriver i sin bok ‘’Minhaj al-Sunnah’’, vol. 8, side 291:

‘’Vi vet med sikkerhet at Abu Bakr ikke utførte noe plage mot Ali eller al-Zubayir, og heller ikke mot Saad ibn Abi Obadah som ikke sverget troskap for han (Abu Bakr). Først og fremst, og enden av det som kan sies er at han (Abu Bakr) angrep huset for å se om det var noe i det av Allahs penger som han (Abu Bakr) deler ut og som han kan gi for den som fortjener. Etter det innså han at hvis han legger igjen de (pengene) til dem så er det tillatt, fordi det er tillatt å gi dem (Ali og Fatima) fra statens penger.’’

Det er lov å le etter denne forklaringen. Se hvordan Ibn Tayimiah legger fram en forklaring ut fra hans egen fantasi uten å vise til noen referanser. Ibn Tayimiah beviser med dette to ting: 1) at Abu Bakr angrep huset til Fatima, og 2) at beretningen om Abu Bakrs angrer er riktig, ellers så hadde Ibn Tayimiah ikke behøvd å kommentere eller forklare noe som ikke er riktig.

Kommentarer er skrudd av for Abo Bakr angrer på angrepet mot Fatima (FVMH)

Filed under Fatima (FVMH)

Hvorfor forsvarte ikke Ali (FVMH) sitt hus?

Fatima_Al_Zahra_by_rizviGrafiks

Påstand: Det er helt utenkelig at huset til Ali og Fatima (FVMD) blir angrepet uten at Ali (FVMH) forsvarer seg. Sjiamuslimer sier at Ali (FVMH) så på at huset ble brent og at hans kone ble angrepet uten at han gjorde noe. Dette gjør hele historien mindre troverdig.

Svar: For det første sier noen beretninger at Ali (FVMH) forsøkte å forsvare seg, men at han tapte duellen. I den sunnimuslimske boken «Tarikh al-Ja’kobi» av Ahmed ibn Ja’kob al-Ja’kobi, kapittel 2, side 126, og etter at han nevner hvem som ikke ga Abu Bakr støtte skriver han: «Abu Bakr og Omar fikk vite at en gruppe av al-Muhajirin (utvandrerne) og Ansar (hjelperne) var samlet med Ali ibn Abi Taleb i huset til Fatima datteren til Allahs sendebud. De ankom som en gruppe til de angrep huset. Ali gikk ut og med han var et sverd. Omar møtte han, og Omar kriget mot han og fikk beseiret over han. Hans (Alis) sverd ble knust, og de gikk inn i huset…»

Hvordan kan Ali (FVMH) som er kjent for sin styrke tape en duell med Omar? Angrepet på huset til Fatima (FVMH) var ikke tilfeldig, og beretninger tyder på at det var nøye planlagt på forhånd. Svaret på spørsmålet ligger i at det var en gruppe, slik beretningen beskriver, som Ali (FVMH) møtte alene. Omar var ikke alene, men ankom en hel gruppe. Forestill deg en situasjon med over 40 menn mot én mann.

En annen teori sier at Ali (FVMH) ikke tok fram sverdet sitt. Igjen er dette forståelig. Hadde Ali (FVMH) provosert fram en duell, så hadde han blitt drept av den gruppen som plutselig var samlet ved hans hus med hensikt om å brenne og angripe alt som var foran dem. At Ali (FVMH) hindret å bli drept er viktigere for islam enn at han hadde forsvart seg med sverd og blitt drept i en ung alder. Alle som leser hva Ali (FVMH) har gitt og gjort for islam i tiden etter denne hendelsen vet at det var det beste for islam at han levde videre. Med andre ord satt Ali (FVMH) interessen for islam foran sine egne interesser.

Kommentarer er skrudd av for Hvorfor forsvarte ikke Ali (FVMH) sitt hus?

Filed under Fatima (FVMH)

Omar slo Fatima (FVMH)

fatimat_al_zahra_by_habab-d3e884s

Påstand: Omar ibn al-Khattab angrep huset til Fatima (FVMH), men han angrep ikke henne fysisk.

Svar: Bare det å bevise at Omar ibn al-Khattab truet Fatima (FVMH) med å brenne huset hennes er i seg selv nok for enhver muslim som søker sannheten. Altså trenger ikke en muslim å gå videre for å bevise at Omar faktisk slo Fatima (FVMH) for så å ta avstand fra Omar ibn al-Khattab og hans handlinger. Likevel skal vi i Påstander og svar om sjiaislam grave videre i detaljene etter alt det vi tidligere har skrevet.

Når det kommer til sjiamuslimsk litteratur så er den full av beretninger som beviser at Omar faktisk slo Fatima (FVMH) og at slagene førte til at hun mistet sitt foster. Holder det å kun se på kilder fra sjiamuslimske bøker fra ulike tidsperioder som beviser at hendelsen faktisk fant sted? I utgangspunktet skal dette være nok, da dette er en historisk hendelse. Historikere er enige om at historiske hendelser kan bevises fra kilder som ikke nødvendigvis tilhører det livssynet forskeren selv tror på. Vi skal likevel se bort fra dette prinsippet og undersøke flere sunnimuslimske referanser som drar i samme retning som det som står i sjiamuslimske beretninger.

Ibrahim al-Humowaini al-Shafi’i, som følger Shafi’i-lovskolen, skriver i boken ‘’Fara’id al-Simtaiyn’’, volum 2, side 36-37: ’’Sa’id ibn Jubair beretter av Ibn Abbas at den nåderike profeten (FVMH [og hans familie]) sa: ’’…Og min datter Fatima er mesterinnen over alle verdens kvinner, fra fortiden til ettertid, og hun er en del av meg…. Når jeg så henne husket jeg hva som vil skje med henne etter meg. Jeg forestiller meg at ydmykelsen kommer inn i hennes hus, hennes respekt blir krenket, hennes rett blir fratatt, hennes arv blir holdt fra henne, hennes ribbein blir brekt og hennes foster blir abortert…’’.

Vi har tidligere skrevet om Fatimas arv og angrepet på hennes hus. Det profeten Mohammed (FVMH og hans familie) forestilte seg skjedde i virkeligheten. Hvem brakk ribbeinet til Fatima (FVMH) som medførte at hun mistet sitt foster? Det er kun Omar ibn al-Khattab som har blitt anklaget for dette, ingen andre. Derfor er det ingen flere å velge mellom.

Al-Mihsen er navnet på barnet Fatima (FVMH) mistet som konsekvens av angrepet på huset. Flere sunnimuslismke historikere nevner al-Mihsen eller Mihsen i deres bøker. Eksempelvis skriver al-Khinji al-Shafi’i i boken «Kifayat al-Talab», side 411, trykket av al-Haydariah i Najaf når han ramser opp barna til Ali (FVMH): «Han hadde av mesterinnen over alle kvinner, Fatima datteren til Mohammed (FVMH og hans familie), og hennes mor var Khadija bint Khowayilid ibn Asad ibn Abd Al’izza; al-Hassan, al-Hussein, Zainab al-Kobra og Umm Kholthom al-Kobra…. Fatima (FVMH) aborterte etter profeten en gutt (mistet et foster) som Allahs sendebud (FVMH og hans familie) kalte for Mihsen». Forklaringen på hvordan profeten kalte han for Mihsen finnes beskrevet i andre beretninger.

Kommentarer er skrudd av for Omar slo Fatima (FVMH)

Filed under Fatima (FVMH)

Omar angrep huset til Fatima (FVMH) – Del II

b91efef676508293ea0d75d32faa3a0f_XL

Påstand: Sjiamuslimer påstår at huset til Fatima (FVMH), profetens datter, ble angrepet av Omar ibn al-Khattab. Dette stemmer ikke da kildene ikke er troverdige og få.

Svar: Påstander og svar om sjiaislam har allerede vist til flere sunnimuslimske referanser angående hendelsen nevnt i påstanden. Her skal vi igjen se på flere kilder. Vi nevner alle berettere, slik at de som ønsker å undersøke fortellerkjeden kan gjøre det.

Den sunnimuslimske al-Baladhi skriver i sin bok «Ansab al-Ashraf», kapittel 1, side 586, trykket av «Dar al-Ma’aref» i Kairo: «al-Mada’ini beretter av Musalamata ibn Muhareb av Sulaiman al-Taiymi av Ibn ‘Awon: «Abu Bakr sendte til Ali at han vil ha troskapsed, så han (Ali) sverget ikke troskap. Så kom Omar og med han var påtent ild. Fatima møtte han ved døren, så Fatima sa: «Vil du brenne mitt hus?» Han (Omar sa): «Ja, og dette er bedre enn det faren din har kommet med».

Alle som beretter denne hendelsen er troverdige menn. Les hva al-Dahabi, en sunnimuslimsk lærd som kjenner berettere godt, sier om disse mennene.

Det Omar ibn al-Khattab sier her er ganske alvorlig. Han forsøker å gjøre narr av budskapet profeten Mohammed (FVMH og hans familie) kom med gjennom å si til Fatima (FVMH): «…og dette er bedre enn det faren din har kommet med». Han verdsetter med dette ikke det Allahs sendebud har kommet med. Den som brenner huset til profetens datter kan neppe være av de som respekterer profeten Mohammed (FVMH og hans familie) eller respekterer det profeten kom med. Hans handling og utsagn er klare bevis på dette.

Kommentarer er skrudd av for Omar angrep huset til Fatima (FVMH) – Del II

Filed under Fatima (FVMH)

Omar angrep huset til Fatima (FVMH) – Del I

fatima_zahra_by_dea_pride-d4tx8zc

Påstand: Sjiamuslimer påstår at huset til Fatima (FVMH), profetens datter, ble angrepet av Omar ibn al-Khattab. Dette stemmer ikke da ingen troverdige kilder kan bekrefte at dette skjedde.

Svar: Det er i det minste 25 ulike sunnimuslimske referanser som viser til hendelsen hvor Fatimas hus ble angrepet av Omar med ordre fra Abu Bakr ibn Abi Quhafa. Ibn Abd Raboh, en sunnimuslimsk lærd, skriver i hans bok «al-‘Aqd al-Farid», del 1, side 87: «De som unnlot å gjøre troskapsed for Abu Bakr: Ali, Abbas, al-Zubair, og Saad ibn Obada. Når det gjelder Ali, Abbas og al-Zubair så satt de i huset til Fatima. Abu Bakr sendte til dem Omar ibn al-Khattab for å få dem ut av Fatimas hus, og han (Abu Bakr) sa: «Krig mot dem hvis de nekter». Han (Omar) gikk med fakkel med ild for å tenne på huset. Fatima møtte han og sa: «Å’ sønnen til Khattab. Har du kommet for å brenne vårt hus?’’ Han (Omar) sa: «Ja, eller at dere støtter det resten av nasjonen har gått inn for.»

Dette viser klart og tydelig at Omars handling var bestilt og beordret av Abu Bakr. Legg merke til at Abu Bakr oppfordret til krig mot dem hvis de nektet å gi troskapsed til han. Altså hadde Ali (FVMH) to valg; enten å gi troskapsed til Abu Bakr og støtte han som leder, eller å bli drept av de som hadde makten den tiden. Ali (FVMH) sto alene med noen veldig få personer. Å velge krig innebærer at Ali (FVMH) ble drept. Dette forklarer hvorfor Ali (FVMH) viste tålmodighet i den situasjon og ikke valgte å forsvare seg og sitt hus med sverd.

En annen beretning viser at noen av de som var med Ali (FVMH) valgte å forsvare seg. Muhammed ibn Jarir al-Tabari, en annen sunnimuslimsk lærd, skriver i sin kjente bok «Tarikh al-Tabari», kapittel 2, side 443: «Ibn Hamid beretter at Jarir beretter av Mughirah av Ziad ibn Kulayib som sa: «Omar ibn al-Khattab kom til Alis hus og i den var Talha og al-Zubair og andre menn av de som utvandret (al-Muhajirin). Han (Omar) sa: «Jeg sverger ved Allah at jeg vil brenne huset over dere eller at dere går ut for å sverge troskap». Al-Zubair gikk ut med sit sverd med seg. Han snublet og mistet sverdet fra hans hånd så de angrep han og tok han.»

Dette viser at Omar ikke var alene fordi det var en gruppe som angrep al-Zubair og tok han når han forsøkte å forsvare seg. Les om mennene som beretter denne hendelsen. Alle er troverdige berettere ifølge sunnimuslimske lærde. Dermed har denne beretningen troverdig fortellerkjede. Innholdet strider ikke imot det vi finner i titalls av andre kilder om samme hendelse.

Hva sier du til at Omar kom for å brenne huset til profetens datter, Fatima (FVMH)? Hva sier du til at troskapsed til Abu Bakr ikke ble gitt av Ali (FVMH) før etter at drapstrusler ble sendt? Er det slik Allahs sendebud (FVMH og hans familie) oppfordret oss til å behandle hans datter?

Kommentarer er skrudd av for Omar angrep huset til Fatima (FVMH) – Del I

Filed under Fatima (FVMH)

Fatima og Ali (FVMD) støttet ikke Abu Bakrs regime

11512317-holy-koran-written-on-gazelle-leather-articles

Påstand: Fatima og Ali (FVMD) støttet Abu Bakr som etterfølger av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) fra dag en. Dette er bevis på at det ikke var noe konflikt mellom dem og Abu Bakr.

Svar: For det første er det løgn at Fatima (FVMH) støttet Abu Bakrs regime eller ga han troskapsed. Dette er noe absolutt alle muslimer er enige om at hun aldri gjorde. Noen sunnimuslimer forklarer dette med at kvinner ikke skal gi troskapsed til den som styrer. Dette er i strid med Koranen og den klare anbefalingen fra Allah den Allmektige. Koranen, 60:12, sier: ‘’Du profet! Når troende kvinner kommer til deg og gir deg troskapsed, at de ikke skal sette noen ved Guds side, ikke stjele, ikke begå utroskap, ikke drepe sine barn, og ikke fare med bakvaskelser som de har grepet ut av luften, og ikke vise deg ulydighet i det som er godt og rett, så ta imot deres troskapsed og be Gud om tilgivelse for dem. Gud er tilgivende, nåderik.’’

Verset ovenfor viser at troende kvinner ga troskapsed til profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Hvorfor ble det plutselig ikke en del av kulturen eller tradisjonen å gjøre det samme når Abu Bakr tok over makten? Når vi vet at det var kultur og tradisjon innenfor islam at kvinner ga troskapsed, og vi vet at Fatima (FVMH) aldri ga troskapsed til Abu Bakr, så betyr det at Abu Bakrs regime ikke hadde noe legitimitet hos Fatima (FVMH). Gjennom en beretning fra Allahs sendebud (FVMH og hans familie) har vi tidligere bevist at Fatimas tilfredshet henger tett sammen med Allahs tilfredshet. Så Allah den Allmektige er ikke tilfreds med Abu Bakrs regime, når Fatima (FVMH) ikke var tilfreds med det.

Når det gjelder imam Ali (FVMH), så referer sunnimuslimske bøker til følgende hendelse: ‘’Ali (FVMH) ble hentet til Abu Bakr og han (Ali) sa: ‘’Jeg er Guds tjener, og broren til Hans sendebud’’. Så ble det sagt til han (til Ali): ‘’Gi troskapsed til Abu Bakr’’. Han (Ali) sa: ‘’Retten min for dette er mer enn deres. Jeg gir ikke dere troskapsed, og dere har mer plikt til å gi meg troskapsed. Dere tok makten fra Ansar (hjelperne), og argumenterte mot dem med at dere er nærmere profeten (FVMH og hans familie), men samtidig fratar dere med tvang oss, Husets folk, dette?’’ Sunnimuslimske kilder: 1) ‘’al-Imamah wa al-Siasah’’ av Ibn Qutaiybah al-Daiynori, kapittel 1, side 11, 2) ‘’Tarikh al-Tabari’’, kapittel 2, side 443-444, og 3) ‘’Tarikh al-Ja’qobi’’, kapittel 2, side 105. Alle disse kildene er viktige sunnimuslimske kilder når det kommer til islamsk historie.

Den kjente sunnimuslimske boken Sahih al-Bukhari sier i beretning nr. 3998 at Ali (FVMH) ikke ga troskapsed til Abu Bakr før etter at Fatima (FVMH) gikk bort, og referer til at dette ikke var før etter seks måneder etter profetens bortgang. Det er uenighet blant muslimene om Ali (FVMH) ga helt frivillig troskapsed til Abu Bakr. Beretningen fra Sahih al-Bukhari er enda et bevis på at imam Ali (FVMH) viste motstand mot Abu Bakr og ikke var blant de fremste som støttet han.

Kommentarer er skrudd av for Fatima og Ali (FVMD) støttet ikke Abu Bakrs regime

Filed under Fatima (FVMH)

Abu Bakr gjorde Fatima (FVMH) sint

n5

Påstand: Påstander og svar har tidligere bevist at Abu Bakr ikke ga «Fadak» til Fatima (FVMH), profetens datter, selv om hun fikk oasen av Allahs sendebud (FVMH og hans familie) og selv om hun hadde arverett etter profetens bortgang. Å frata Fatima (FVMH) «Fadak» var en feil fra Abu Bakrs side, men Abu Bakr er ikke feilfri. Hvorfor overdriver sjiamuslimer det som skjedde?

Svar: Å gjøre Fatima (FVMH) sint, eller å gå imot Fatima (FVMH) er ikke en liten feil som alle kan gjøre. Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’Fatima er del av meg, og den som gjør henne sint, gjør meg sint» (Sahih al-Bukhari, vol. 5, side 75). I tillegg skriver al-Hakim al-Naisabori i boken ‘’al-Mustadrak’’, beretning nr. 4730: ‘’Profeten fred være med han [og hans familie] sa til Fatima [FVMH]: ’’Allah blir vred (sint) av din vrede, og blir tilfreds av din tilfredshet’’. Al-Hakim skriver at denne beretningen er riktig og har troverdig kilde.

Med de beretningene som står ovenfor, forstår vi at det å gjøre Fatima (FVMH) sint og utilfreds gjør også profeten Mohammed (FVMH og hans familie) og Allah den Allmektige sinte og utilfredse. Gjorde Abu Bakr Fatima (FVMH) sint? Les hva Sahih al-Bukhari i beretning nr. 3913, skriver: ‘’…Fatima (FVMH), datteren til profeten (FVMH og hans familie), sendte til Abu Bakr et spørsmål om hennes arv av Allahs sendebud (FVMH og hans familie) av det Allah har gitt han i Medina og «Fadak», og det som er igjen av femtedelen av «Khaibar». Abu Bakr sa: ‘’Profeten (FVMH og hans familie) sa: ’’Vi etterlater ikke noe arv. Det vi etterlater er til veldedighet.’’…. Så Abu Bakr nektet å gi til Fatima noe av dette. Så Fatima ble sint på Abu Bakr av den grunn. Hun forlot han, så hun snakket ikke med han inntil hun døde, og levde etter profeten (FVMH og hans familie) i seks måneder. Når hun døde, begravde hennes ektefelle, Ali, henne om natten uten å si ifra til Abu Bakr, og han (Ali) ba over henne.’’

Dette viser at Fatima (FVMH) var kjempesint på Abu Bakr. Så sint at hun ikke snakket med han. Fatima (FVMH) ble begravd om natten uten at det ble gitt beskjed til Abu Bakr. Dette fordi til og med etter Fatimas bortgang, ønsket hun (FVMH) ikke å ha noe med Abu Bakr å gjøre.

Abu Bakr gjorde en feil med vilje. Han ønsket ikke å gi Fatima (FVMH) «Fadak» av politiske grunner. Ali (FVMH) og Fatima (FVMH) utgjorde opposisjonen. Vi har tidligere gitt bevis på Alis rett til å bli profetens etterfølger. Ved å gi Fatima (FVMH) økonomisk makt gjennom en fruktbar jord som «Fadak», ville Ali og Fatima (FVMD) få økonomisk makt som kunne velte hele Abu Bakrs regime. Dette ønsket ikke Abu Bakr.

Selv om Fatima (FVMH) argumenterte for hennes sak, og selv om hun hentet vitner på at «Fadak» var hennes eiendom ble hun ikke trodd av Abu Bakr. Fatima (FVMH) døde og var sint på Abu Bakr, Abu Bakr døde og Allah den Allmektige var sint på han.

 

Kommentarer er skrudd av for Abu Bakr gjorde Fatima (FVMH) sint

Filed under Fatima (FVMH)

Fatimas (FVMH) rett til å arve «Fadak»

10-sementes-tamareira-dactylifera-novas-coma-tmaras_MLB-F-202027848_7946

Påstand: «Fadak» er en oase, altså et fruktbart sted i ørken, som ligger cirka 280 km fra Medina. Sjiamuslimer mener at denne oasen tilhører Fatima (FVMH) datteren til profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og at Abu Bakr tok denne oasen fra henne etter profetens bortgang.

Årsaken til at Fatima (FVMH) ikke fikk «Fadak» blir forklart av Abu Bakr i Sahih al-Bukhari, beretning nr. 3913. Der begrunnet han dette med å si: ‘’Profeten (FVMH og hans familie) sa: ’’Vi etterlater ikke noe arv. Det vi etterlater er til veldedighet’’. Abu Bakr forklarte med dette hva islam sier. Profetene etteratte ikke arv til sine barn. Det samme gjelder også for profetens datter, Fatima (FVMH).

Svar: For det første har vi gitt bevis på at «Fadak» ble gitt til Fatima (FVMH) av Allahs sendebud (FVMH og hans familie) under levetiden hans. La oss nå anta at «Fadak» ikke ble gitt til Fatima (FVMH) under profetens levetid. Har Fatima (FVMH) rett til å arve?

Fatima (FVMH) ga i en diskusjon med Abu Bakr bevis fra Koranen om at det han sa strider mot klare vers i Koranen. La oss se på fire vers fra Koranen: 1) ‘’Salomo ble Davids arvtager…’’ (27:16), 2) Jehiya (Johannes) sønnen av Zakaria (FVMH) når han sa: ‘’Min hustru er ufruktbar, så skjenk Du meg en rettsetterfølger, som kan arve meg og Jakobs hus, og la ham bli velbehagelig, Herre!’’ (19:5-6), 3) ‘’Gud bestemmer vedrørende deres barn: En mannlig arving tilkommer to kvinneliges andel.’’ (4:11), og 4) ‘’Det er foreskrevet dere at når en av dere ligger for døden og etterlater seg verdier, å bestemme testamentarisk til fordel for foreldre og nære slektninger på tilbørlig måte. Dette er en plikt for de gudfryktige.’’ (2:180).

Alle muslimer er enige om at hvis en beretning strider mot Koranen, så er det Koranen vi må følge. Versene som er nevnt viser at det Abu Bakr sa strider mot Koranens klare ordlyd. De to første versene viser at barn av profeter arver deres foreldre på lik linje med alle andre. Noen vil si at det de arver er ikke eiendeler, men kun kunnskap eller profeti. Dette strider med logikken. Kunnskap eller profeti arves ikke fra far til sønn. Kunnskap og profeti er noe som ikke overføres automatisk til slekt ved en persons død. Dette er alle muslimer enige om.

De to siste versene er generelle og viser at islam har regler for arv. Disse reglene gjelder også for profetene, som profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Hvor i Koranen står det at disse versene ikke skal gjelde for Allahs sendebud (FVMH og hans familie)?

Fatima (FVMH), datteren til profeten Mohammed (FVMH og hans familie), har rett til å arve sin far. Det Abu Bakr brukte som argument mot kravet fra Fatima (FVMH) strider med Koranens klare tekst. Alle muslimer er enige om at Abu Bakr hindret Fatima (FVMH) å arve sin far, Allahs sendebud. Abu Bakr visste at han tok feil, fordi disse argumentene fra Koranen ble lagt fram for han. Likevel valgte han å handle mot versene i Koranen.

Kommentarer er skrudd av for Fatimas (FVMH) rett til å arve «Fadak»

Filed under Fatima (FVMH)

Fatimas (FVMH) eiendomsrett over «Fadak»

IMG_3511-L

Påstand: «Fadak» er en oase, altså et fruktbart sted i ørken, som ligger i dagens Saudi-Arabia cirka 280 km fra Medina. Sjiamuslimer mener at denne oasen tilhører Fatima (FVMH) datteren til profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og at Abu Bakr tok denne oasen fra henne etter profetens bortgang. Dette stemmer ikke da «Fadak» i utgangspunktet ikke ble gitt av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) til hans datter.

Svar: Påstander og svar om sjiaislam skal gjennom denne artikkelen bevise Fatimas (FVMH) eiendomsrett over «Fadak». Vi skal først bevise dette gjennom kilder fra sunnimuslimer som viser at Fatima (FVMH) faktisk fikk oasen under profetens tid av Allahs sendebud (FVMH og hans famille) selv.

Les hva sunnimuslimske bøker sier når følgende vers i kapittel (sura) 17, Alisraa (Nattereisen), vers 26, ble åpenbart: ’’Gi din slektning det som tilkommer ham,….’’. Blant annet skriver al-Suyuti i ‘’al-Durr al-Manthur’’ og Ibn Kathir i deres bøker som tolker Koranen: ‘’Når dette verset ble sendt ned; ’’Gi din slektning det som tilkommer ham,….’’, inviterte Allahs sendebud (FVMH og hans familie) Fatima og ga henne «Fadak»’’.

Det er i den sammenhengen verdt å nevne at kapittel (sura) 17 ble sendt i Mekka, og «Fadak» ble profetens eiendom under hans tid i Medina. Så hvordan kan et vers som ble sendt i Mekka si noe om noe som bør skje flere år etter i Medina? Her er det to muligheter: 1) enkelte vers i Koranen kan være sendt to ganger i ulike sammenhenger og med ulike betydninger, eller 2) at selv om en stor del av kapittelet er sendt i Mekka, så kan enkelte vers være sendt i Medina. Det finnes flere eksempler på det sistnevnte for de som vil undersøke mer.

Alle muslimer er enige om at Abu Bakr nektet å gi oasen «Fadak» til Fatima (FVMH) etter bortgangen til Allahs sendebud (FVMH og hans familie). Sahih al-Bukhari, den mest riktige boken innenfor sunniislam, referer til hendelsen gjennom flere beretninger, som nr. 3730, 3913 og 6230. Det står: ‘’…Fatima (FVMH), datteren til profeten (FVMH og hans familie), sendte til Abu Bakr et spørsmål om hennes arv av Allahs sendebud (FVMH og hans familie) av det Allah har gitt han i Medina og «Fadak», og det som er igjen av femtedelen av «Khaibar». Abu Bakr sa: ‘’Profeten (FVMH og hans familie) sa: ’’Vi etterlater ikke noe arv. Det vi etterlater er til veldedighet.’’…. Så Abu Bakr nektet å gi til Fatima noe av dette. Så Fatima ble sint på Abu Bakr av den grunn. Hun forlot han, så hun snakket ikke med han inntil hun døde, og levde etter profeten (FVMH og hans familie) i seks måneder. Når hun døde, begravde hennes ektefelle, Ali, henne om natten uten å si ifra til Abu Bakr, og han (Ali) ba over henne.’’

Beretningen øverst er fra Sahih al-Bukhari, og lignende finnes i Sahih Muslim, Musnad Ahmed, Sunan Abi Dawood og flere andre sentrale sunnimuslimske bøker. «Fadak» er ingen arv. Det er noe hun allerede eide under profetens tid, men noe hun (FVMH) ble fratatt seinere. Abu Bakr nektet å gi Fatima (FVMH) noe hun allerede hadde fått av profeten Mohammed (FVMH og hans familie).

Kommentarer er skrudd av for Fatimas (FVMH) eiendomsrett over «Fadak»

Filed under Fatima (FVMH)

Fatimas (FVMH) tilfredshet er Allahs tilfredshet

Ya_Fatima_Zahra_by_bimarefat

Påstand: Sjiamuslimer mener at Fatima (FVMH) datteren til profeten Mohammed (FVMH og hans familie) har så høy posisjon hos Allah at hennes tilfredshet henger sammen med tilfredsheten til Allah den Allmektige. Det er tvilsomt at sjiamuslimene har bevis på dette.

Svar: Sunnimuslimske bøker er fulle av riktige beretninger som understreker at tilfredsheten til Fatima (FVMH) er lik tilfredsheten til Allahs sendebud (FVMH og hans familie) og tilfredsheten til Allah den Allmektige. Sahih al-Bukhari, en av de mest riktige bøkene innenfor sunniislam, sier i en beretning, nr. 3437, at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’Fatima er en del av meg. Den som gjør henne sint gjør meg sint’’. Samme beretning er nevnt i andre former hvor ordet sint er byttet ut med andre formuleringer som: ‘’Den som plager henne plager meg’’. Slik utsagn av Allahs sendebud (FVMH og hans familie) er referert til i flere sentrale sunnimuslimske bøker som Sahih Muslim, Musnad Ahmed, Sunnan al-Tirmidi og andre. Alle muslimer er dermed enige om at denne beretningen er riktig.

En annen beretning sier at Fatimas (FVMH) tilfredshet er lik Allahs tilfredshet. al-Hakim al-Naisabori i boken ‘’al-Mustadrak’’, beretning nr. 4730, skriver: ‘’Profeten fred være med han [og hans familie] sa til Fatima [FVMH]: ’’Allah blir vred av din vrede, og blir tilfreds av din tilfredshet’’. Al-Hakim skriver at denne beretningen har riktig og troverdig kilde, og at Muslim og al-Bukhari ikke har tatt med beretningen i deres kjente bøker. Verdt å nevne i denne sammenhengen at sunnimuslimske bøker som referer til det samme er utallig mange.

Hvis Allahs sendebud (FVMH og hans familie) blir sint, så er det ikke noe tvil om at Allah den Allmektige også blir sint. Hvis profeten Mohammed (FVMH og hans familie) er tilfreds med en handling eller et utsagn, så er også Allah den Allmektige tilfreds. Så det er en klar sammenheng mellom den første beretningen som er nevnt ovenfor og den sistnevnte beretningen.

Hva betyr denne beretningen? Handling og utsagn som gjør Fatima (FVMH) tilfreds er også samme handling og utsagn som gjør Allah den Allmektige tilfreds. Hvis Fatima (FVMH) er utilfreds med handlingen som en person gjorde, så er Allah utilfreds med den samme handling. Det å ha denne posisjonen innebærer at Fatima (FVMH) vet alt om hva som er riktig og hva som er galt i Allahs øyne.

Kommentarer er skrudd av for Fatimas (FVMH) tilfredshet er Allahs tilfredshet

Filed under Fatima (FVMH)