Category Archives: Hadith al-Dar

Kritikk til ‘’Ali ble utnevnt fra dag én’’

Påstand: Denne kritikken er rettet mot artikkelen som Påstander og svar om sjiaislam skrev tidligere om ‘’Ali ble utnevnt fra dag én’’. Der nevnes en beretning som beviser at Ali ble utnevnt som etterfølger av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) i starten av profetens tid som sendebud. Koranen sier i kapittel (sura) 26, vers 214: ’’Og advar dine nærmeste slektninger’’. Da dette verset ble åpenbart, samlet profeten hans nærmeste slekt. Han ba dem om støtte, og der og da ga Ali (FVMH) støtte til profeten. Profeten satt sin hånd på nakken til Ali og sa: ‘’Sannelig, dette er min bror, min etterfølger og min kalif blant dere. Derfor hør på ham og adlyd ham.’’

Denne beretningen tror ikke sunnimuslimene på av flere grunner. For det første er en av mennene som forteller denne beretningen kjent for løgn. Han heter Abdulgafar Abo Mariam al-Ansari. Hvordan kan vi akseptere en beretning nevnt av en løgner? For det andre står det at det var rundt 40 av sønnene til Abdul Muttalib som var der når profeten talte. Teller vi alle sønnene til Abdul Muttalib, bestefaren til profeten (FVMH og hans familie), så er de maks 15-20 personer. Hvordan kan da rundt 40 av dem være samlet slik det står i beretningen? For det tredje er det kjent at flere av profetens familiemedlemmer støttet profeten og var muslimer, som hans onkel Hamza. Hvordan kan da bare Ali (FVMH) være den som viste profeten støtte den dagen, mens de andre ikke viste noe reaksjon? Derfor er denne beretningen ikke godtatt hos sunnimuslimene.

Svar: Hvordan kan denne beretningen ikke være godtatt hos sunnimuslimene når den nevnes i flere former og i titalls bøker hos dem? Mohammed M. al-Amin al-Antaki er en sunnimuslimsk lærd som ble sjiamuslim. I hans bok hvor han forklarer hvorfor han ble sjia, ‘’Lemadha Ikhtarto Madhhab al-Shi’a, Madhhaba Ahl al-Bayt?’’, side 193-202 nevner han syv ulike versjoner for beretningen av sunnimuslimske bøker. De syv ulike versjoner al-Antaki nevner av beretningen har ofte ulike personer som forteller. For hver form nevner han flere sunnimuslimske kilder. Påstander og svar om sjiaislam nevner dette for de som ønsker å få bekreftet at denne beretningen, med dens ulike former og ulike fortellere, er veldig kjent i sunnimuslimske bøker.

Sunnimuslimske lærde, som Abo Hatem al-Razi, sier åpent at Abdulgafar Abo Mariam al-Ansari er sjia, og derfor godtas ikke beretninger fra han. Det er altså ikke fordi han er en løgner, men fordi han har en tro noen ikke misliker. La oss anta at Abdulgafar Abo Mariam al-Ansari er en løgner. Likevel finnes samme beretning i ulike former og med forskjellige fortellere hvor han ikke er blant dem. Dermed er dette problemet løst.

For det andre er det som står i påstanden om at sønnene til Abdul Muttalib var 15-20 personer feil, fordi det ikke inkluderer alle mannlige barn og barnebarn av Abdul Muttalib. Bare den eldste onkelen til profeten, Hareth ibn Abdul Muttalib, hadde mist syv sønner. Veldig mange av de syv sønnene var i voksen alder og hadde barn når hendelsen skjedde. Dette er bare en av profeten Mohammeds 10 til 12 onkler (ulike meninger om antallet). Abdul Muttalib hadde i tillegg seks døtre. Deres barn er også sønnene til Abdul Muttalib (hans barnebarn). Hvis alle sønnene til Abdul Muttalib var samlet, kan det umulig være snakk om 15 til 20 personer.

Flere av profetens familiemedlemmer støttet etter hvert hans budskap. Flere av dem var blant de første som støttet profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Det er dermed ikke sagt at de gjorde det på swt første møte hvor profeten la fram sitt budskap offentlig. Den eneste som gjorde det da var Ali (FVMH), mens reaksjonen til andre familiemedlemmer fulgte etter. Responsen til profeten Mohammed (FVMH og hans familie) var under hendelsen at han satt sin hånd på nakken til Ali og sa: ‘’Sannelig, dette er min bror, min etterfølger og min kalif blant dere. Derfor hør på ham og adlyd ham.’’

2 kommentarer

Filed under Allah valgte Ali, Hadith al-Dar

Ali ble utnevnt fra dag én

Påstand: Hvis det er riktig slik sjiamuslimene hevder, at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) måtte utnevne en stedfortreder for han, så måtte han ha gjort det i begynnelsen av islams ankomst. Hva om profeten Mohammed døde kort tid etter at han ble sendt som profet? Da hadde ikke muslimene hatt en stedfortreder etter profeten som kunne veilede menneskene, hvis vi skal tro på det sjiamuslimene sier. Sjiamuslimer har ingen bevis på at profeten utnevnte en etterfølger i begynnelsen av hans tid som sendebud.

Svar: Hvem sier at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) ikke utnevnte imam Ali (FVMH) som etterfølger og kalif helt i starten av hans tid som sendebud? Tre år etter islams ankomst, ble profeten beordret om å erklære sitt budskap i full offentlighet. Koranen sier i kapittel (sura) 26, vers 214: ’’Og advar dine nærmeste slektninger’’. Da dette verset ble åpenbart, samlet profeten hans nærmeste slekt. Profeten inviterte mellom rundt tretti til førti menn til mat og drikke. Etter å ha servert sine gjester, talte profeten (FVMH og hans familie) til dem og sa: ’’Sønnene til Abdul Muttalib! Jeg sverger ved Allah at jeg ikke kjenner en person blant arabere som har kommet til sitt folk med bedre enn det jeg har brakt dere. Jeg har brakt dere det gode ved denne verden og det gode ved det neste livet, og jeg har blitt beordret av min Herre om å kalle dere til Ham. Derfor, den blant dere som vil støtte meg i denne saken skal være min bror, min etterfølger og min kalif etter meg?’’ Ingen svarte ham. Alle holdte seg tilbake, unntatt den yngste av dem – Ali ibn Abi Talib. Han sto opp og sa: ’’Jeg vil være din hjelper, Allahs profet!’’ Profeten satt sin hånd på nakken til Ali og sa: ‘’Sannelig, dette er min bror, min etterfølger og min kalif blant dere. Derfor hør på ham og adlyd ham.’’

 

Denne beretningen nevnes i veldig mange sunnimuslimske kilder som: 1) al-Tabari i ‘’al-Tarikh’’, kapittel 1 side 171-173 (Leiden, 1980), 2) Ibn Athir i boken ‘’al-Kamil’’, kapittel 5, side 62-63 (Beirut, 1965), 3) Abu al-Fida i boken ‘’al-Mukhtasar fi Tarikh al-Bashar’’, kapittel 1, side 116-117 (Beirut), 4) al-Khazin i boken ‘’al-Tafsir’’, kapittel 4, side 127 (Kairo, 1955), og 5) al-Baghawi i boken ‘’al-Tafsir (Maalimuat al-Tanzil)’’, kapittel 6 (Riyadh: Dar Tayyiba, 1993).

At profeten Mohammed (FVMH og hans familie) utpekte Ali (FVMH) som hans etterfølger så tidlig viser hvor viktig tema dette er i islam. Det er ikke mulig å gjøre denne hendelsen mindre viktig ved og for eksempel si at profeten bare ønsket å skryte av Ali (FVMH). Abo Lahab, som er onkelen til profeten Mohammed, spøkte med faren til imam Ali, Abo Talib, om at han nå må følge hans unge sønn. Dette beviser at alle som var der forsto og oppfattet innholdet i det profeten sa. Hendelsen er viktig fordi den dreier seg om starten på et viktig og evig budskap som profeten Mohammed (FVMH og hans familie) kom med. Derfor må profeten ha nevnt noe viktig for islam, nemlig at det alltid må være en veileder valgt av Allah som sikrer fortsettelsen av religionen på riktig spor. Allah sier i Koranen om profeten, kapittel 53, Annajm (Stjernen), vers 3-4: ‘’Ei heller taler han av eget påfunn! Dette er intet annet enn en åpenbaring som er åpenbart!’’. Derfor er utnevnelsen gjort av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) en åpenbaring og utnevnelse av Allah den Allmektige.

Kommentarer er skrudd av for Ali ble utnevnt fra dag én

Filed under Allah valgte Ali, Hadith al-Dar