Category Archives: Hvem grunnla sjiaislam?

Abdullah ibn Saba grunnla sjiisme?

Påstand: Flere hevder i dag at den som grunnla sjiaislam var en som het Abdullah ibn Saba som var en jøde og deretter ble muslim. Han elsket imam Ali (FVMH) så høyt at han tilba han. Han er en av grunnene til at en gruppe muslimer (sjia) splittet seg fra flertallet (sunni). Han skapte splittelse i den tredje kalifens tid, Uthman ibn Affan, hvor han greide å starte et opprør som endte med at Uthman ble drept. Der startet splittelsen mellom sjia og sunni. Abdullah ibn Saba mente at imam Ali (FVMH) var bedre enn alle andre kalifer før han, altså bedre enn Abu Bakr, Omar og Uthman, og at Ali var profetens etterfølger nummer én. En gruppe muslimer fulgte hans ideer. De kalles i dag for sjia.

Svar: Det er ulike meninger blant sunni- og sjiamuslimer om at en person i det hele tatt eksisterte med navnet Abdullah ibn Saba. Flere mener denne personen er diktet opp for å knytte sjiamuslimer til jøder og deres planer for å splitte islam. Taha Hussein var blant de første sunnimuslimene som skrev om at ibn Saba er en fabrikkert person i islamsk historie i hans bok ‘’Alfitna Alkobra’’, andre kapittel, side 98, (Egypt, 1953). Andre sunnimuslimske historikere og vitenskapsmenn som Ali Sami Alnasher, Abdulaziz Alhilabi, Mohammed Kurd Ali og flere andre fulgte etter og støttet Taha Hussein i hans konklusjon.

Hovedargumentene for at Abdullah ibn Saba ikke eksiterte er at Saif ibn Omar er den første som startet fortellingen av ulike hendelser hvor Abdullah ibn Saba var involvert. Saif ibn Omar er kjent for å være en upålitelig kilde blant store sunnimuslimske lærde som for eksempel ibn Haban, Alhakim Alnaisabori, ibn Oday, ibn Moa’in og Alnisaiy. Hvordan kan vi ta de fleste og mest sentrale fortellingene om ibn Saba fra en som er kjent for løgn blant lærde? Tar vi bort beretningene som Saif ibn Omar har fortalt, er det ingen ting som beviser at ibn Saba hadde en rolle knyttet til splittelsen som skjedde under den tredje kalifens tid eller at han mente imam Ali (FVMH) var mye bedre enn de tre første kalifer, Abu Bakr, Omar og Uthman. Ibn Saba hadde derfor ingen sentral og viktig rolle i islamsk historie hvis vi kun forholder oss til sikre kilder.

Et annet argument er totalt manglende informasjon om Abdullah ibn Saba. Ingen vet med sikkerhet hvilken familie han tilhørte, når han ble født, hvor han opprinnelig kom fra, når han ble muslim, når han dukket opp blant muslimer, og ingen vet hvem hans støttespillere nøyaktig var. En person som får så stor rolle i islamsk historie, og som greide å starte et omfattende opprør mot den tredje kalifen, Uthman, som endte med hans drap, må vi kunne si noe mer om enn bare hans navn hvis han skulle ha eksistert.

På en annen side er det mange sjiamuslimske lærde som hevder at Abdullah ibn Saba eksisterte, og alle lærde som gjør dette mener han var en hykler eller en person på urett vei. Dette fører oss til det neste og viktige spørsmålet: Hva har ibn Saba med sjiaislam å gjøre? Hvis vi antar at han eksisterte, hvordan kan en person bevise sammenhengen mellom han og sjiaislam? Vi har tidligere bevist at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) under hans tid snakket om sjia som en gruppe muslimer som fulgte Ali (FVMH), og her skriver vi om ibn Saba som ble muslim etter profetens tid. Det er ingen som kan bevise en link mellom han og sjiaislam, selv om han skulle eksistert. Dermed faller uansett påstanden som er nevnt øverst.

Se også: Sjia oppsto etter profetens tid?

Kommentarer er skrudd av for Abdullah ibn Saba grunnla sjiisme?

Filed under Hvem grunnla sjiaislam?

Sjia oppsto etter profetens tid?

Påstand: Under profetens tid, var det ikke noe som het ‘’sjia’’. Selve begrepet og grupperingen i islam oppsto etter Mohammed (FVMH og hans familie) sin tid. Det er ulike meninger om når det oppsto, men profeten snakket aldri om sjia. Han snakket kun om islam og muslimer. Sjia er noe som bryter med islam. Allah advarer mot slike partier som ikke er en del av religionen i kapittel (sura) 6, Alan’am (Buskapen), vers 159: ‘’De som har splittet sin religion og er blitt sekter, dem har du intet å gjøre med. Deres sak vil Gud ta seg av. Så vil Han fortelle dem hva de bedrev.’’

Svar: Sjia betyr på arabisk ‘’tilhengere’’ eller ‘’de som følger noen’’. En av sunnimuslimenes største lærde, Fairuzabadi, støtter denne definisjonen og sier i hans bok ‘’al-Qamos’’: ‘’Ordet (sjia) omfatter enhver person som er tilhenger av Ali og hans familie…’’.

Det er feil å si at utrykket ikke ble brukt under profetens tid. Her er noen kilder som bekrefter dette: ‘’Ibn al-Abbas fortalte: Da det verset ble åpenbart: ’’De som tror og handler rett, er de beste av skapelsen’’ (Koranen: 98:7), sa Allahs sendebud (FVMH og hans familie) til Ali: ’’Det er deg og din sjia (tilhengere). Dere kommer på dommedagen tilfreds med Allahs dom og Allah er tilfreds med dere.’’ Kilde fra sunnimuslimske bøker: Boken ‘’Tafsir al-Durr al-Manthur’’, utgave 6, side 379, utgitt i Kairo, år 1314 i følge den islamske kalenderen.

I den sunnimuslimske boken ‘’Tafsir al-Tabari’’, står det i tolkningen av Koranens kapittel (sura) 98, vers 7: ‘’Abu al-Jarod fortalte at Muhammed bin Ali sa at når ’’De som tror og handler rett, er de beste av skapelsen’’ (Koranen: 98:7) ble åpenbart, sa profeten til Ali: ’’Det er deg, Ali, og din sjia (tilhengere).’’

For å ta en kilde til, skriver en av sunnimuslimenes store lærde, al-mir Sayed Ali al-Hamadani al-Shafiy, i boken ‘’Mawadat al-Qorba’’ fortalt av Om Salama (profetens kone og de troendes mor) at hun sa: ‘’Profeten (FVMH og hans familie) sa: Å’ Ali, du og dine følgesvenner er i paradiset, du og din sjia (tilhengere) er i paradiset.’’

Verset 98:7 i Koranen som tolkes av profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og ulike beretninger viser at gruppen «sjia» er en del av islam, og ikke noe som oppsto etter profetens tid. Dermed er argumentasjonen i påstanden som er nevnt ovenfor feil. Profeten valgte å kalle dem Alis tilhengere, ikke tilhengere av islam eller tilhengere av profeten. Dette viser at profeten ønsket å understreke forskjellen mellom gruppen «sjia» og resten av muslimene. Med andre ord var ikke alle muslimer sjia under profetens tid. Hvem var sjia, og hvem var ikke det? Hvem var mer tilhenger av Ali enn andre? Påstander og svar om sjiaislam vil i andre artikler utdype hvem Alis tilhengere var under profetens tid.

Kommentarer er skrudd av for Sjia oppsto etter profetens tid?

Filed under Basic, Hvem grunnla sjiaislam?