Category Archives: Hvordan nedkalle velsignelse?

Inkludere profetens familie i bønn om velsignelse?

Påstand: Ofte hører vi sjiamuslimer si etter å ha nevnt profeten – ‘’måtte Allahs velsignelse være over han og hans familie’’ eller ’’fred være med han og hans familie’’. Det er ikke nødvendig å si ‘’hans familie’’ hver gang. Det holder å si ‘’fred være med ham’’ eller ‘’måtte Allahs velsignelse være over ham’’.

Svar: Hvis profeten Mohammed (FVMH og hans familie) beordret oss å inkludere hans familie hver gang vi ba for han om fred og velsignelse, så må vi gjøre det. La oss se på noen beretninger fra sunnimuslimske bøker som beviser dette:

  1. Profetens følgesvenner kom til profeten (FVMH og hans familie) når følgende koranvers ble åpenbart: ‘’Gud og Hans engler velsigner profeten. Dere som tror, nedkall også velsignelse over ham, og fred’’ (33:56). De sa: Å’ Allahs sendebud, vi vet hvordan vi nedkaller fred over deg, men vi fikk ikke vite hvordan vi nedkaller velsignelse over deg. Profeten (FVMH og hans familie) sa: ‘’Si: Å Allah, velsign Muhammed og Muhammeds familie, slik du velsignet Abraham og Abrahams familie, Du er den Prisede, Den Praktfulle!’’. Kilde: Sahih al-Bukhari, volum 4, side 118. Samme beretning er nevnt i Sahih Muslim og flere andre viktige sunnimuslimske bøker.
  2. Profeten (FVMH og hans familie) sa: ‘’Ikke nedkall en kuttet velsignelse over meg’’. De sa (de som var med profeten): ‘’Hva er en kuttet velsignelse?’’. Profeten sa: ‘’at dere sier ‘’Å Allah, velsign Muhammed’’, og stopper der. Si heller: ‘’Å Allah, velsign Muhammed og Muhammeds familie’’. Kilde: Ibn Hajr al-Askalani i boken ‘’Alsawa’eq al-Mohriqa’’, side 87.
  3. Abo Masood al-Ansari beretter at Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa: ‘’Den som nedkaller velsignelse uten å nedkalle over meg og min familie, dens nedkallelse (bønn) vil ikke bli akseptert’’. Kilde: ‘’Sunan al-Darqtni’’, side 136. En annen beretning sier at Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa: ‘’Bønnen når ikke fram inntil det nedkalles velsignelse over meg og min familie’’. Kilde: Ibn Hajr al-Askalani i boken ‘’Alsawa’eq al-Mohriqa’’, side 88.

Felles for alle beretninger er at profetens familie, også kalt ‘’husets folk’’ eller ‘’Ahlulbayt’’, blir nevnt hver gang. Det er en repetert oppfordring fra Allahs sendebud om å ikke kun nedkalle velsignelse over han alene, men også hans familie. Dette samsvarer med det som må bli sagt i de fem obligatoriske bønnene hvor nedkallelse av velsignelse også inkluderer profetens familie. For sjiamuslimer er det viktig å følge formen som finnes i bønnen, og formen som profeten selv har oppfordret oss til å gjenta, altså å be om Allahs velsignelse over profeten og hans familie. Noe annet vil bety å vike fra profetens sterke oppfordring.

Kommentarer er skrudd av for Inkludere profetens familie i bønn om velsignelse?

Filed under Hvordan nedkalle velsignelse?