Category Archives: Imam Hussein (FVMH)

Tillat å slå seg selv for imam Hussein (FVMH)?

imam hussein

Påstand: Det er ikke tillatt å slå seg selv i islam. Hvorfor slår sjiamuslimer seg for imam Hussein (FVMH)? Denne handlingen strider mot islam. Derfor slår ikke sunnimuslimer seg for imam Hussein (FVMH).

Svar: Til å starte med, er det viktig å presisere at sjiamuslimske lærde er uenige om i hvilken grad en kan slå seg selv under markeringen av martyrdøden til imam Hussein (FVMH). Her kan det altså være forskjellige meninger mellom ulike sjiamuslimske lærde om å slå seg med hånden eller slå seg selv med andre redskaper. Ulike meninger kan finnes i de ulike bøkene de lærde har skrevet om dette temaet. Påstander og svar om sjiaislam ønsker kun å vise til den uenigheten uten å gå dypt inn i drøftelsen av spørsmålet.

Hovedregelen for alle muslimer, sjiamuslimer og sunnimuslimer, er at det må finnes bevis fra Koranen eller profetens tradisjon (sunna) som sier at noe er forbudt. Hvis det er forbudt å slå seg selv i en situasjon med sorg over imam Husseins martyrdød, så må bevis legges fram på bordet. Hva er sunnimuslimenes bevis på at det ikke er tillatt å slå seg selv?

I den kjente sunnimuslimske boken ‘’Musnad Ahmed’’, beretning nr. 25144, står det om reaksjonen til Aisha, profetens kone, når profeten Mohammed (FVMH og hans familie) gikk bort. Profetens kone (Aisha) sier om hennes reaksjon: ’’… sto og slo meg på brystet med damene og slo mitt ansikt’’. Hvis det var slik at det ikke er tillatt i islam å slå seg selv i en situasjon med sorg, hvorfor gjorde profetens kone det når profeten Mohammed (FVMH og hans familie) døde? Visste ikke Aisha om at det ikke var tillatt? Eller er det tillatt og derfor gjorde profetens kone det hun gjorde? Svaret overlater vi til deg.

Kommentarer er skrudd av for Tillat å slå seg selv for imam Hussein (FVMH)?

Filed under Imam Hussein (FVMH)

Tillat å sørge over imam Hussein (FVMH)?

tumblr_m8gumtl1vP1rzxke5o1_1280

Påstand: Sjiamuslimer følger ikke profetens tradisjon (sunna) når de sørger over imam Hussein (FVMH). Profeten (FVMH) gråt aldri for imam Hussein slik sjiamuslimene gjør.

Svar: Alle muslimer er enige om å følge tradisjonen til profeten Mohammed (FVMH og hans familie), altså følge det han sa og gjorde. Denne beretningen fra Musnad Ahmed er en av de mest troverdige bøkene i sunniislam, kapittel 1, side 85, sier:

» …Abdullah ibn Naja beretter av sin far at han dro med Ali (FVMH)…, så når de kom til Najnawa (område i Irak) og de var på vei til Siffin (område i Syria), ropte Ali (FVMH): «Ha tålmodighet, Aba Abdillah (imam Hussein)! Ha tålmodighet, Aba Abdillah (imam Hussein) i Eufrat (elv i Irak)». Jeg sa: «Hvorfor?». Han (Ali) (FVMH) sa: «Jeg kom inn til profeten (FVMH og hans familie) en dag og øynene hans var fulle av tårer. Jeg sa: «Å’ Allahs sendebud. Er det noen som har gjort deg sint? Hvorfor er dine øyner fulle av tårer?» Han (Allahs sendebud) sa: «Nei, men Gabriel (engel) dro fra meg tidligere. Han fortalte meg at Hussein blir drept ved Eufrat elven. Så sa han (engelen Gabriel): «Ønsker du å lukte fra hans jord?»… Jeg (Allahs sendebud) sa: «ja». Så han (Gabriel) strakk sin hånd inntil han tok en håndfull av jord og ga den til meg, så jeg greide ikke å kontrollere mine øyner for tårer». Denne beretningen har blitt ansett av flere sunnimuslimske lærde som troverdig og riktig. Les for eksempel hva al-Albani sier om denne beretningen i «al-Silsilah al-Sahihah», beretning nr. 1171.

Al-Tabrani i «al-Mu’jam al-Kabir», kapittel 3, side 138 nevner: «…Om Salama beretter: «Allahs sendebud (FVMH og hans familie) var sittende i mitt hus, så sa han: «Ikke la noen komme inn til meg». Jeg ventet. Imam Hussein (FVMH) gikk inn, og jeg hørte høy og smertefull gråting. Så jeg undersøkte, og fant at Hussein (FVMH) satt på fange hans. Profeten (FVMH og hans familie) strøk hans panne og gråt. Jeg sa: «Jeg sverger ved Allah, jeg viste ikke at han (Hussein) kom inn». Han (profeten) sa: «Gabriel (FVMH) var med oss i huset, så han spurte: «Liker du han?». Jeg (profeten) sa: «Ja». Han (Gabriel) sa: «Din nasjon skal drepe han (Hussein) i et sted kalt Karbala». Gabriel (FVMH) tok fra dens (Karbalas) jord og viste den til profeten (FVMH og hans familie)…»

Sistnevnt beretning blir også ansett som troverdig av sunnimuslimske lærde som al-Haithami og andre. Beretningene viser at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sørget over imam Husseins drap. Vi som muslimer må følge hans fotspor. Beretningene viser også at Allahs sendebud (FVMH og hans familie) ikke bare gråt en gang, men flere ganger i ulike sammenhenger. Det samme bør muslimer i dag gjøre. Vi må sørge over imam Hussein (FVMH) år etter år og i ulike sammenhenger.

Kommentarer er skrudd av for Tillat å sørge over imam Hussein (FVMH)?

Filed under Imam Hussein (FVMH)

Karbalas posisjon i islam

Imam_Hussein___s_pbuh_Dome_by_islamicwallpers

Påstand: Sjiamuslimer ser på byen Karbala, stedet hvor imam Hussein (FVMH) ble drept, som et hellig sted. Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) har ikke sagt at Karbala er et hellig sted. Det står heller ikke noe i Koranen om dette. Hvorfor anser sjiamuslimer Karbala som et hellig sted?

Svar: For å svare på dette må vi se på noen beretninger fra sunnimuslimske bøker som omhandler Karbala. Vi starter med denne av al-Tabrani i «al-Mu’jam al-Kabir», kapittel 3, side 138: «…Om Salama (profetens kone) beretter: «Allahs sendebud (FVMH og hans familie) var sittende i mitt hus, så sa han: «Ikke la noen komme inn til meg». Jeg ventet. Imam Hussein (FVMH) gikk inn, og jeg hørte høy og smertefull gråt. Så jeg undersøkte, og fant at Hussein (FVMH) satt på fange hans. Profeten (FVMH og hans familie) strøk hans panne og gråt. Jeg sa: «Jeg sverger ved Allah, jeg visste ikke at han (Hussein) kom inn». Han (profeten) sa: «Gabriel (FVMH) var med oss i huset, så han spurte: «Liker du han?». Jeg (profeten) sa: «Ja». Han (Gabriel) sa: «Din nasjon skal drepe han (Hussein) i et sted kalt Karbala». Gabriel (FVMH) tok fra dens (Karbalas) jord og viste den til profeten (FVMH og hans familie)…»

Denne beretning blir også ansett som troverdig av sunnimuslimske lærde som al-Haithami og andre. Og i en annen beretning i «Musnad Ahmed», nevnes det at Om Salama tok vare på den jorden eller steinen fra Karbala og bar den med seg. Se «Musnad Ahmed» beretning nr. 13050 og 13293. Profeten (FVMH og hans familie) protesterte ikke over Om Salamas handling. Hadde det å bære jord eller stein fra Karbala ikke vært tillatt i islam, så hadde Allahs sendebud protestert over det Om Salama gjorde.

Al-Hakim nevner i «al-Mustadrak», del 4, side 440, at Om Salamah beretter: «…Allahs sendebud la seg en natt for å sove, så våknet han opp og var fortvilet. Han la seg og våknet mer fortvilet enn det jeg så han første gang. Han la seg og våknet med rød jord i sin hånd som han kysset. Jeg sa: «Hva er denne jorden, Allahs sendebud?» Han sa: «Gabriel fortalte meg om Hussein, at han blir drept i Irak. Jeg ba Gabriel vise meg jorden til stedet han blir drept på. Så dette er jorden til stedet».

Al-Hakim al-Naysaburi sier at denne beretningen er riktig og troverdig, og at den oppfyller vilkårene til Bukhari og Muslim, de som har skrevet de mest riktige bøkene innenfor sunniislam. Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) kysset et stykke av Karbalas jord som han fikk av Gabriel. Hvis ikke dette betyr at Karbala er hellig, så vet ikke vi hva som må til for at noe blir hellig.

Legg merke til at det hver gang er Gabriel (FVMH) som kommer til profeten (FVMH Og hans familie) med noe fra Karbala. Allah den Allmektige sender en av sine beste engler for dette oppdraget. Dette sier noe om Karbalas høye posisjon i islam.

Kommentarer er skrudd av for Karbalas posisjon i islam

Filed under Imam Hussein (FVMH)

Imam Hussein (FVMH) lærer oss å velge side

imam-hussain-shrine-in-karbala

Påstand: Hvorfor måtte imam Hussein (FVMH) velge side og dermed bekjempe Yazid, sønn av Muawiyah? Flere beretninger understreker at muslimer skal være lojale mot de som leder den islamske nasjonen. Imam Hussein (FVMH) gjorde det motsatte ved å bekjempe Yazid.

Svar: Imam Hussein (FVMH) ønsket å lære oss at muslimer må velge side – velge mellom rettferdighet eller urettferdighet. Hvem sier at muslimer må være lojale mot de som leder selv om de er urettferdige? Koranen, sura (kapittel) 11, vers 59, kritiserer alle som følger tyrannene fremfor Allahs vei: ‘’Dette var folket Ad. De bestred Herrens ord, og adlød ikke Hans sendebud, men fulgte hver egenrådig tyranns anvisninger.’’ Lignende vers finner vi flere av i Koranen. Alle muslimer er enige om at beretninger som strider med Koranens klare ordlyd ikke skal bli akseptert.

I tillegg til det som er nevnt fra Koranen må vi nøye studere noen beretninger som alle muslimer er enig om at er troverdig og riktig. Dette er en av dem: ‘’Kaab ibn ‘Ajra forteller: ‘’Allahs sendebud (FVMH og hans familie) dukket opp for oss og vi var ni personer. Han (Allahs sendebud) sa: ‘’Det kommer til å være herskere etter meg. Han som tror på dem, med deres løgner, og støtter dem i deres urettferdighet er ikke av meg og jeg er ikke av han og vil ikke komme til meg ved det endeløse-havet (på dommens dag). Han som ikke tror på dem og deres løgner og ikke hjelper dem med deres urettferdighet er av meg og jeg er av han. Han vil komme til meg ved det endeløse-havet (på dommens dag).’’

Beretningen ovenfor kan finnes i følgende sunnimuslimske bøker: 1) ‘’Sahih al-Nisaai’’, beretning nr. 4218, 2) ‘’Musnad Ahmed’’, beretning nr. 17760, og 3) ‘’Musnad ibn Abi Shaiba’’, beretning nr. 508. al-Albani, som er en stor sunnimuslimsk lærd, sier at denne beretningen er riktig og troverdig.

Beretningen fra profeten Mohammed (FVMH og hans familie) handler om de som leder muslimene etter hans bortgang. Den inneholder en klar oppfordring til å ikke støtte urettferdige ledere. De som støtter de urettferdige ‘’er ikke av’’ Allahs sendebud, altså tilhører ikke hans gruppe. Imam Hussein (FVMH) tilhører gruppen til profeten Mohammed (FVMH og hans familie) fordi han valgte side og sto mot urettferdigheten. Dette oppfordrer islam oss alle til å gjøre.

Kommentarer er skrudd av for Imam Hussein (FVMH) lærer oss å velge side

Filed under Imam Hussein (FVMH)

Hvorfor ble imam Hussein (FVMH) drept?

Imam_Hussein__s_doome_by_islamicwallpers

Påstand: Enkelte sunnimuslimske lærde mener at imam Hussein (FVMH) ble drept i en ren maktkamp mellom han og Yazid, sønn av Muawiyah. Denne maktkampen vant Yazid.

Svar: Imam Husseins bevegelse mot Yazid dreide seg ikke om en ren maktkamp, men hadde dypere årsaker enn som så. Vi har tidligere skrevet om imam Husseins posisjon i islam. Se både Del I og Del II. Vi har også avslørt hvem Yazid var. Dette legger vi til grunn når vi nå skal forklare hvorfor imam Hussein (FVMH) førte den kampen han gjorde som endte med hans martyrdød.

Imam Hussein (FVMH) skriver i sitt testament til sin bror Mohammed: »… Jeg gjør ikke motstand (mot Yazid) som en uforskammet og arrogant person, en urostifter eller tyrann. Jeg gjør motstand (mot Yazid) for jeg vil reformere min bestefars nasjon. Jeg ønsker å oppfordre til det gode og bekjempe det onde, og følge fotsporene til min bestefar (profeten Mohammed) og min far Ali ibn Abi Talib…»

Beretningen ovenfor har flere kilder, men vi nevner i den sammenhengen boken ‘’Maktal al-Khawarizmi’’, del 1, side 188. Flere andre beretninger har lignende mening, men med en annen ordlyd.

Imam Hussein (FVMH) forklarer med sine ord hvorfor han ønsket å gjøre motstand. Yazid regjerte til sammen i tre år. Første året drepte han imam Hussein (FVMH), andre året angrep han Mekka og tredje året angrep han Medina hvor over 10.000 mennesker ble drept. Yazid drakk alkohol og gjorde utukt. Imam Hussein (FVMH) kunne ikke sitte rolig å se nasjonen til sin bestefar, profeten Mohammed (FVMH og hans familie), bli ledet av en person som Yazid. Han ønsket å stå imot urettferdighet og reformere samfunnet. Imam Hussein ønsket å oppfordre til det gode og bekjempe det onde. Denne kampen ofret han sitt liv for.

Hva hadde skjedd om imam Hussein (FVMH) ikke hadde gjort motstand mot Yazid? Alternativet hadde vært at imam Hussein (FVMH) støttet Yazid og sverget troskap til han. Med dette hadde han ikke blitt drept. Dermed hadde en med religiøs autoritet som imam Hussein (FVMH) gitt legitimitet til en urettferdig tyrann som Yazid. Dette hadde gitt Yazid rom og styrke til å endre på islam slik han ønsket. Denne muligheten fikk ikke Yazid. Motstanden mot det sittende regimet økte etter imam Husseins martyrdød.

Kommentarer er skrudd av for Hvorfor ble imam Hussein (FVMH) drept?

Filed under Imam Hussein (FVMH)

Sannheten om Yazid, sønn av Muawiyah

tumblr_mex2d4dxvj1rxmhklo1_500

Påstand: Sunnimuslimske lærde har delte meninger om Yazid, sønn av Muawiyah drepte imam Hussein (FVMH). Selv om han var urettferdig, var han tross alt muslim, mener noen sunnimuslimske lærde. Det er delte meninger om hvor kraftig muslimene skal fordømme han. Burde ikke sjiamuslimer også ha delte meninger om han?

Svar: De aller fleste sunnimuslimske lærde mener at Yazid var en person som arbeidet mot islamske prinsipper og var en urettferdig tyrann. Al-Jafi’i, en sunnimuslimsk lærd sier om Yazid: ‘’Dommen vår på de som drepte imam Hussein (FVMH), eller beordret til å drepe han, er at de er vantro’’. Sunnimuslimsk kilde: ‘’Shadarat min Thahab’’ av Ibn Alimad al-Hanbali, del 1, side 68. Samme kilde nevner at al-Dahabi, en annen sunnimuslimsk lærd, sa om Yazid: ’’Han hatet profetens familie, var streng og hard, drakk det som beruset og gjorde utukt. Han startet sin maktperiode med å drepe Hussein, og avsluttet med Hendelsen av al-Harrah.’’

Yazid sønnen av Muawiyah regjerte i tre år. Det første året drepte han imam Hussein (FVMH). Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa: ‘’Den som liker Hassan og Hussein (FVMD) liker meg, og den som hater dem hater meg’’. Dermed hatet Yazid Allahs sendebud gjennom det han gjorde mot imam Hussein (FVMH). Bøkene som nevner denne beretningen er Sunnan Ibn Majeh, del 1, side 51, og Musnad Ahmed, del 2, side 288. Begge er troverdige bøker blant alle sunnimuslimer.

Det andre året i Yazids maktperiode angrep han Mekka og Kaba med katapult (en kastemaskin for stein og metallkuler). Helligdommen i Mekka, al-Haram-moskeen, begynte å brenne. Dette er også en historisk hendelse som ingen kan nekte, og som bekreftes av flere sunnimuslimske lærde. Se for eksempel ‘’al-Risala al-Hadia’asharah fi bani Omayah’’ av al-Jahid, side 398.

Det tredje året angrep Yazids hær Medina i det som kalles for Hendelsen av al-Harrah, og som allerede har blitt nevnt med kildehenvisning ovenfor. Gjennom tre dager med angrep i Medina, ble over 10.000 mennesker drept, mange av dem var profetens følgesvenner (sahaba). I tillegg ble kvinner voldtatt og eiendommer ødelagt eller stjålet.

Dette er Yazids far, Muawiyah ibn Abu Sufyan, som la til rette for at Yazid kom til makten. Første året drepte han imam Hussein (FVMH), andre året angrep han Mekka, og tredje året angrep han Medina. Han drakk alkohol og gjorde utukt. Enhver muslim kan dømme selv. Hva er din mening om Yazid, og vil du ha han som din leder?

Kommentarer er skrudd av for Sannheten om Yazid, sønn av Muawiyah

Filed under Imam Hussein (FVMH)

Imam Hussein (FVMH) i islam – Del II

gonbade_karbala_by_islamicwallpers

Påstand: Sjiamuslimer er opptatt av å fremheve alt som har med imam Hussein (FVMH) å gjøre. Hvorfor er sjiamuslimer ikke like opptatt av å fremheve andre personligheter i islam? Det er like viktig å gi alle andre personligheter like mye oppmerksomhet.

Svar: Vi har under forrige artikkel forsøkt å nevne noen beretninger som belyser posisjonen til imam Hussein (FVMH) i islam. I denne arikkelen skal vi forsøke å nevne enda flere beretninger fra sunnimuslimske bøker. Den første beretningen vi ønsker å nevne er fra Allahs sendebud, og forklarer Husseins høye posisjon blant alle som er i paradiset. Profeten (FVMH og hans familie) sa: »Hassan og Hussein er mesterne til alle paradisets ungdommer og deres far er bedre enn dem». Beretningen er nevnt i ‘’Sunnan ibn Majeh’’, del 1, side 44. Boken er en av de mest riktige sunnimuslimske bøkene. Det er verdt å nevne at Koranen og beretninger snakker om paradisets folk som ungdommer. Altså er det ingen som blir gamle i paradiset hvor Hassan og Hussein (FVMD) er to mestere.

Følgesvennene til profeten Mohammed (FVMH og hans familie) snakket også om imam Husseins høye posisjon. En beretning sier: ‘’Da Abdullah, sønn av Omar (ibn al-Khattab) var sittende i Kabas skygge, så han Hussein (FVMH) komme. Han (Abdullah sønnen av Omar) sa: ‘’Han er den mest likte personen på jorden for himmelens folk i dag’’. Sunnimuslims kilde: Ibn Hajar al-Askalani i boken ‘’Tahthib al-Tahthib’’, del 2, side 346.

Når Imam Alis hær kom tilbake fra Slaget ved Siffin, stoppet hæren i Karbala, stedet hvor imam Hussein (FVMH) ble drept. Imam Ali (FVMH) sa: ‘’Aah, Aah! Det vil bli drept en gruppe på dette stedet som vil komme inn i paradiset uten å bli framstilt for dom.’’ Sunnimuslimsk kilde som nevner denne beretningen er Ibn Hajar al-Askalani i boken ‘’Tahthib al-Tahthib’’, del 2, side 347.

Imam Hussein (FVMH) og alle som sto på hans side under Slaget ved Karbala har en posisjon på dommens dag som få andre har. Beretningen ovenfor er sagt av Ali (FVMH) som profeten Mohammed (FVMH og hans familie) kalte for ‘’den største sannferdige’’ (på arabisk: al-Siddiq al-Akbar), og for ‘’al-Farooq – den som skiller mellom rett fra galt…’’. Se sunnimuslimske kilder som: 1) al-Haithami i ‘’Majma’ al-Zawa’id’’, kapittel 9, side 102, 2) al-Tabari i ‘’Thakha’ir al-‘Okba’’, side 56, 58, og 60, og 3) al-Motaqqi al-Hindi i ‘’Kanzul ‘Umal’’, del 11, side 616.

Kommentarer er skrudd av for Imam Hussein (FVMH) i islam – Del II

Filed under Imam Hussein (FVMH)

Imam Hussein (FVMH) i islam – Del I

imam_hossein_3x5_meter_banner_by_islamicwallpers

Påstand: Sjiamuslimer er opptatt av å fremheve alt som har med imam Hussein (FVMH) å gjøre. Det finnes mange andre kjente personligheter som også bør fremheves. Sjiamuslimer fokuserer for mye på imam Hussein.

Svar: Imam Hussein (FVMH) har en posisjon som gjør at han ikke kan sammenlignes med andre personligheter i islam, herunder følgesvennene (sahaba) til profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Han er av husets folk (Ahlulbayt). Disse har vi tidligere bevist er feilfrie. Profeten (FVMH og hans familie) har oppfordret oss til å følge to ting i islam, Koranen og husets folk (Ahlulbayt).

Profeten (FVMH og hans familie) sa: ”Jeg etterlater blant dere to tunge ting: Allahs bok og min Ahlulbayt (‘’Husets folk’’). Så lenge dere holder fast ved dem begge, vil dere aldri gå på avveie. De vil aldri skille seg fra hverandre (Allahs bok og husets folk), inntil de kommer tilbake hos meg ved det endeløse-havet (på dommens dag)’’. Denne beretningen er nevnt i ulike former og ulike sammenhenger av blant annet: 1) Sahih Muslim, del 7, 2) Altirmidi, del 2, og 3) Alnisa’i, al-Kasaies: 30. Alle muslimer er enige om at imam Hussein (FVMH) er en del av husets folk (Ahlulbayt).

Andre beretninger som forteller oss om den unike posisjonen til imam Hussein (FVMH) er denne beretningen: ‘’Profeten (FVMH og hans familie) sa: »Hussein er av meg og jeg er av Hussein. Allah liker den som liker Hussein. Hussein er en av al-asbat (barnebarn fra datterens side).’’ Legg merke til formuleringen hvor det presiseres at Allah den Allmektige liker den som liker Hussein (FVMH). Altså hater Allah den Allmektige den som hater Hussein (FVMH). Sunnimuslimsk kilde: al-Tirmidi, del 2, side 307.

En annen beretning har lignende innehold: ‘’Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa: ‘’Den som liker Hassan og Hussein (FVMD) liker meg, og den som hater dem hater meg’’. Sunnimuslimsk kilde: Sunnan Ibn Majeh, del 1, side 51, og Musnad Ahmed, del 2, side 288.

Det Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sier i beretningene som er nevnt stammer ikke fra en normal kjærlighet enhver bestefar har til sine barnebarn. Det Allah sendebud (FVMH og hans familie) sier stammer fra Allah den Allmektige. Når profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sier ‘’Allah liker den som liker Hussein’’, så er det noe som Allah den Allmektige ønsker at profeten skal fortelle folk. En annen ting som bør studeres er når profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sier: »Hussein er av meg og jeg er av Hussein’’. Hva vil det si at profeten Mohammed er av Hussein (FVMD)? Dette etterlater vi til deg til å reflektere videre over.

Kommentarer er skrudd av for Imam Hussein (FVMH) i islam – Del I

Filed under Imam Hussein (FVMH)