Category Archives: «Sahaba» i beretninger

Hva «Sahaba» endret etter profetens tid

kitab1kuning

Påstand: «Sahaba» endret ingenting av Islam etter profetens tid. De fulgte det profeten Mohammed (FVMH og hans familie) kom med av hellige anbefalinger. De fulgte Koranen, handlinger og utsagn fra Allahs sendebud (FVMH og hans familie). Det er ikke riktig det sjiamuslimer sier om at de endret på religionen etter profetens bortgang.

Svar: For det første, forteller profeten selv om at hans «sahaba» vil handle i strid med hans lære etter han. Profeten (FVMH og hans familie) sa:’’… Det vil bli hentet noen menn fra min nasjon (på dommens dag), og de vil bli tatt til venstre (ildens folk). Jeg sier: ‘’Å min Herre! Mine følgesvenner («sahaba»).’’ Så blir det sagt: ‘’Du vet ikke hva de gjorde etter deg’’. Jeg sier slik den rettferdige tjeneren sa: ‘’Jeg var vitne overfor dem, så lenge jeg var hos dem, men etter at Du har kalt meg til Deg, har Du selv vært oppsynsmann over dem. Du er vitne til alle ting!’’ (Koranen 5:117). Så blir det sagt: ’’Disse fortsatte å snu seg tvert om fra du forlot dem.’’ Sunnimuslimsk kilde: 1) Sahih al-Bukhari, beretning nr. 4259, 6097-6999, 6528, 2) Sahih Muslim, beretning nr. 367, 4243, 4247, 4250, og 3) Musnad Ahmed, beretning nr. 3457, 3672, 7652.

For det andre finnes det beretninger som forteller oss om de store forandringene som kom knyttet til grunnleggende ting i Islam etter at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) gikk bort. Her er et eksempel: ‘’…Mahdi beretter av Gilan av Anas, at han (Anas) sa: ‘’Jeg kjenner ikke igjen noe av det som var under profetens tid’’. Det ble sagt: ‘’Bønn’’. Han (Anas) sa: ‘’Har ikke dere gjort fortapt deler av den?’’ Sunnimuslimsk kilde: Sahih al-Bukhari, beretning nr. 498 og flere andre sentrale kilder.

En annen beretning sier: ‘’… Jeg hørte al-Zuhri si: ‘’Jeg kom inn til Anans ibn Malik i Damaskus og han gråt. Jeg sa: ‘’Hva gråter du av for’’. Han sa: ‘’Jeg vet ikke om noe annet som jeg rakk [å lære av profeten] utenom denne bønnen, og denne bønnen har deler av den gått fortapt.’’ Sunnimuslimsk kilde: Sahih al-Bukhari, beretning nr. 499.

En tredje beretning sier: ‘’…al-‘Ala’ ibn al-Musaiyb beretter av sin far som sa: ‘’Jeg møtte al-Bara’ ibn ‘Aazeb (måtte gud være tilfreds med han), så jeg sa: ‘’Lykksalighet for deg, du som var følgesvenn av profeten (FVMH og hans familie).’’ Han sa: ‘’Å sønnen av min bror. Du vet ikke hva vi forandret på etter han.’’ Sunnimuslimsk kilde: Sahih al-Bukhari, del 5, side 65, beretning nr. 3852.

Alle disse beretningene bekrefter at «sahaba» forandret mye på religionen etter profetens bortgang. Så mye ble forandret på at de som levde under profetens tid ikke kjente igjen religionen som var når profeten Mohammed (FVMH og hans familie) levde. Dette er ikke småforskjeller, men essensielle endringer i grunnleggende deler av islam, som for eksempel bønn.

Kommentarer er skrudd av for Hva «Sahaba» endret etter profetens tid

Filed under «Sahaba» i beretninger, Sahaba

«Sahaba» som snudde tvert om

kitab2

Påstand: Ingen «sahaba» forandret seg etter profetens bortgang. Alle holdte seg til islam. Sjiamuslimer har ingen bevis på at noen «sahaba» snudde tvert om.

Svar: Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) forteller i flere riktige beretninger om følgesvenner, «sahaba», som vil snu seg tvert om og havne i helvete på dommens dag. Her er en kjent beretning nevnt i de fleste riktige sunnimuslimske bøkene:

Profeten (FVMH og hans familie) sa:’’… Det vil bli hentet noen menn fra min nasjon (på dommens dag), og de vil bli tatt til venstre (ildens folk). Jeg sier: ‘’Å min Herre! Mine følgesvenner («sahaba»).’’ Så blir det sagt: ‘’Du vet ikke hva de gjorde etter deg’’. Jeg sier slik den rettferdige tjeneren sa: ‘’Jeg var vitne overfor dem, så lenge jeg var hos dem, men etter at Du har kalt meg til Deg, har Du selv vært oppsynsmann over dem. Du er vitne til alle ting!’’ (Koranen 5:117). Så blir det sagt: ’’Disse fortsatte å snu seg tvert om fra du forlot dem.’’ Sunnimuslimsk kilde: 1) Sahih al-Bukhari, beretning nr. 4259, 6097-6999, 6528, 2) Sahih Muslim, beretning nr. 367, 4243, 4247, 4250, og 3) Musnad Ahmed, beretning nr. 3457, 3672, 7652.

Beretningen øverst er hentet fra de mest riktige sunnimuslimske bøkene, og er et klart og tydelig bevis på «sahaba» som vil bli av ildens folk. Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) blir selv overrasket over at noen av de som var rundt han ikke blir av paradisets folk. De forandret seg etter at Allahs sendebud (FVMH og hans familie) forlot dem, altså døde.

Dette samsvarer også med det som står i Koranen. Kapittel (sura) 3, Aal Imran (Imrans hus), vers 144 sier: ‘’Muhammad er bare et sendebud. Andre sendebud har gått bort før ham. Hvis nå han dør, eller drepes, vil dere da snu tvert om? Den som snur tvert om, skader ikke Gud det minste. Men Gud vil belønne de takknemlige.’’ Dermed bortviser ikke koranen at enkelte kan snu tvert om etter profeten Mohammed (FVMH og hans familie).

Kommentarer er skrudd av for «Sahaba» som snudde tvert om

Filed under «Sahaba» i beretninger, Sahaba

Hyklere blant «sahaba»

8068135

Påstand: Det finnes ingen bevis på at det var hyklere blant følgesvennene til Allahs sendebud (FVMH og hans familie), «sahaba». Det var hyklere under profetens tid, men de var klart og tydelig ikke blant «sahaba».

Svar: Flere beretninger er klare og tydelige på at hyklere var blant «sahaba» til profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Vi skal se på to av disse:

Profeten (FVMH og hans familie) sa: ‘’Blant mine følgesvenner («sahaba») er tolv hyklere. Blant dem er åtte som ikke vil komme inn i paradiset før en kamel kommer gjennom et nåløye.’’ Sunnimuslimsk kilde: Sahih Muslim, beretning nr. 4983-4985 (samme innhold, ulik ordlyd), og Musnad Ahmed, beretning nr. 18128.

Profeten (FVMH og hans familie) sa: ‘’Blant dere er hyklere. Den som blir ropt må stå opp! 36 sto opp…’’ Sunnimuslimsk kilde: Sahih al-Bukhari, del 7, side 22, og Musnad Ahmed, beretning 21317.

Beretningene nevnt ovenfor er fra de mest riktige sunnimuslimske bøkene og viser at det var hyklere blant «sahaba». Vi leser i den sistnevnte beretningen at antallet var 36, altså høyere enn 12. Dette beviser at det kan være mange flere enn det som kommer fram, og at nummer 12 eller 36 er kun i det tidspunktet beretningen ble fortalt.

Når Allahs sendebud (FVMH og hans familie) snakker om hyklere blant hans «sahaba», viser det oss at ikke alle som blir kalt for «sahaba» er gode mennesker. Noen «sahaba» vil aldri komme inn i paradiset, fordi det aldri vil være slik at en kamel kommer gjennom et nåløye.

Kommentarer er skrudd av for Hyklere blant «sahaba»

Filed under «Sahaba» i beretninger, Sahaba

«Sahaba» er som stjernene i himmelen?

Hadith_Books

Påstand: Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ’’Mine følgesvenner er som stjerner. Enhver dere følger av dem, vil dere bli rettledet av.’’ Sunnimuslimsk kilde: Ibn Abdel-Barr i hans samling ‘’Jami’ Bayan al-‘Ilm’’, bind 2, side 91.

En annen beretning sier; Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’Jeg spurte Allah om konfliktene [som vil oppstå] blant mine følgesvenner etter meg. Allah svarte: ‘’Å Mohammed! For Meg er dine følgesvenner som stjernene i himmelen. Noen skinner sterkere enn andre. Enhver som tar noe av det de [følgesvennene] er uenige om, vil Jeg anse som rettledet.’’ Sunnimuslimsk kilde: ‘’Mishkat al-Masabih’’, side 554.

Dette viser at vi må følge «sahaba» uansett.

Svar: Store sunnimuslimske lærde som Ibn Kathir, og al-Albaniy i ‘’Silsilat al-‘Ahadith al-Tha’ifah’’, volum 1, side 144, sier at beretningene nevnt i påstanden er uriktige og utroverdige. Etter å ha gått gjennom flere kilder, fant vi ut at det nærmest er enighet blant sunnimuslimske lærde at disse beretningene ikke er riktige. Vi bruker derfor ikke mer tid på å forklare svakheter knyttet til fortellerkjeden og deres berettere. Vi ønsker dermed å rette fokuset på innholdet i beretningene.

Selv om det nærmest er enighet om at disse beretningene som er nevnt ovenfor er utroverdige, velger likevel flere sunnimuslimer å spre disse. Beretningene spres uten at noen tenker over innholdet. Hvordan kan to av «sahaba» av profeten Mohammed (FVMH og hans familie), som sier to motstridende ting om en sak, eller kriger mot hverandre, samtidig være på rett side begge to? Dette høres ikke fornuftig ut. Derfor kan det ikke være slik at enhver vi følger av «sahaba» vil vi uansett bli rettledet av. Noen må ha rett, mens andre må ta feil. Slik er det i de fleste konflikter. Derfor kan disse beretningene verken aksepteres innholdsmessig eller fornuftig.

Kommentarer er skrudd av for «Sahaba» er som stjernene i himmelen?

Filed under «Sahaba» i beretninger, Sahaba

Kjærlighet til «sahaba» er kjærlighet til Allah?

Hadith_Books_by_billax

Påstand: Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’Frykt Allah når det gjelder mine «sahaba». Ikke gjør dem til mål [for deres kritikk] etter meg. Enhver som elsker dem, elsker dem av kjærlighet for meg, og enhver som hater dem, hater dem av hat for meg. Enhver som besværer (plager) dem har besvært meg, og den som har besvært (plaget) meg har besvært Allah; og den som besværer Allah, vil snart bli tatt av Hans straff.’’ Sunnimuslimsk kilde: ‘’Sunan al-Thirmidhi’’, beretning nr. 3862.

Beretningen viser den høye posisjonen alle følgesvenner, «sahaba», har. Derfor kan ikke sjiamuslimer kritisere dem.

Svar: For det første sier al-Thirmidhi som skriver beretningen i hans bok at den er halvgod (på arabisk: ‘’hassanon gharib’’). Dette fordi deres berettere kan være kjent for troverdighet, men ikke nøyaktighet. Det kan også være fordi denne beretningen ikke er nevnt av flere fortellerkjeder. Med andre ord er beretningen som er nevnt i påstanden en ikke så veldig godt spredt beretning. Dette gir den mindre grad av troverdighet, i følge al-Thirmidhi selv.

For det andre er beretningens innehold i strid med enhver logikk. Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) snakker til sine «sahaba» når han beretter. Hvordan kan en person som snakker til sine venner si: ‘’Mine venner, frykt Allah når det gjelder mine venner’’? Det er som å si: ‘’Mine barn, frykt Allah vedrørende mine barn’’? Dette er ikke logisk å si.

For det tredje vet vi at følgesvenner, «sahaba», kriget mot hverandre etter profetens bortgang. Muawiyah ibn Abi Sufyan er i følge sunnimuslimene en av «sahaba» av profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Samtidig kriget han mot imam Ali (FVMH) i Slaget ved Siffin som kostet 70.000 mennesker livet. Absolutt alle muslimer er enige om at denne hendelsen skjedde. Dette er et eksempel på følgesvenner, «sahaba», som kriget mot hverandre og drepte hverandre. Når de hatet hverandre, og kriget mot hverandre, så handlet de i strid med: ‘’…Enhver som elsker dem, elsker dem av kjærlighet for meg, og enhver som hater dem, hater dem av hat for meg…’’ Betyr det at «sahaba» handlet imot påbud fra Allahs sendebud?

Samlet viser dette at beretningen som er nevnt i påstanden er svak innholdsmessig, og svak når det kommer til fortellerkjede og kilde.

Kommentarer er skrudd av for Kjærlighet til «sahaba» er kjærlighet til Allah?

Filed under «Sahaba» i beretninger, Sahaba

«Sahaba» tilhører den beste generasjonen?

books_hadith

Påstand: Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’Den beste av generasjonene er min generasjon, deretter de som følger dem, og så de som følger dem.’’ Sunnimuslimsk kilde: Sahih al-Bukhari, beretning nr. 2651, 3650, 6427, 6695, Sahih Muslim, beretning nr. 2535, og Sunan al-Thirmidhi, beretning nr. 2221.

Denne beretningen viser at muslimer under profetens tid er de beste av alle andre muslimer. Dette er generasjonen som følgesvennene, «sahaba», tilhørte. Ingen andre kan sidestille seg disse.

Svar: Sjiamuslimer mener at muslimer som levde under profetens tid spilte en viktig rolle. Det er de som la grunnlaget for spredningen av islam, slik at den ble bærekraftig og kunne nå til oss i dag. Uten det de måtte ofre, og uten alle kampene de måtte gå gjennom, hadde ikke islam eksistert til dagen i dag. Flere av dem forsvarte profeten Mohammed (FVMH og hans familie) i vanskelige tider hvor de var alene og få.

Når det er sagt, så sier ikke beretningen i påstanden det sunnimuslimene hevder; at absolutt alle under profetens tid er av de beste. Allahs sendebud sammenligner kun hans generasjon med andres generasjon. Han sier ikke: ‘’Alle som levde under min generasjon er best’’. Årsaken til at han ikke sier det er at noen av de som levde under hans tid ikke er blant de beste. Følgesvenner som er hyklere er et godt eksempel. De så profeten Mohammed (FVMH og hans familie) og levde med han, viste seg som muslimer, men likevel var deres hjerter syke. Ingen kan hevde at disse hyklerne per definisjon ikke tilhørte profetens generasjon. De levde samme tid. Dermed er det helheten profeten Mohammed (FVMH og hans familie) snakker om da det på personnivå kan finnes dårlige og gode muslimer som levde under hans tid.

Når vi leser andre beretninger i sunnimuslimske bøker, finner vi fort ut at andre som ikke levde under profetens tid kan være av høyere nivå i islam enn de som var av profetens «sahaba». Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’Min nasjon er lik regn – ingen vet om godheten vil komme blant det første eller siste.‘’ Sunnimuslimsk kilde: ‘’Musnad Ahmed’’ volum 3, side 130. Denne beretningen viser at noen av de første muslimene kan være blant de beste i profetens nasjon, mens andre personer som etter hvert vil bli medlemmer av denne nasjonen kan være av de godeste.

Profeten (FVMH og hans familie) sa også: ‘’En gruppe vil nå Messias, de er som dere eller tre ganger bedre enn dere.’’ Dette beviser at noen vil komme etter profetens tid som er bedre enn «sahaba». Sunnimuslimske kilde: ‘’Fath al-Bari’’, volum 7, side 5, og ‘’al-Musannaf’’ av Ibn Abi Shayibah, volum 4, side 567.

En tredje beretning som vi tidligere har nevnt sier: Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’Lykksalighet (svært lykkelighet) for den som så meg og trodde på meg, og syv ganger lykksalighet (svært lykkelighet) for den som trodde på meg uten å se meg.’’ Sunnimuslimsk kilde på beretningen nevnt ovenfor i svaret: al-Haithami i boken ‘’Majma’ al-Zawa’id’’, bind 10, side 70, og Ibn Hajar al-‘Askalani i boken al-Amali, side 46. Beretningen har en troverdig fortellerkjede.

Kommentarer er skrudd av for «Sahaba» tilhører den beste generasjonen?

Filed under «Sahaba» i beretninger, Sahaba

Lykksalighet for alle «sahaba»?

Musnad

Påstand: En kjent beretning i sunnimuslimske bøker sier at profeten Mohammed (FVMH og hans familie sa): ‘’Lykksalighet (svært lykkelighet) for den som så meg, og for den som så den som så meg, og for den som så en som så en som så meg, og trodde på meg.’’ (Kilde: Musnad A’bd ibn Hamid og flere andre kilder)

Denne beretningen viser at «sahaba», følgesvenner av Allahs sendebud, er alle som så profeten Mohammed (FVMH og hans familie) og samtidig trodde på han. Den viser også at alle de er svært lykkelige både i dette livet, men også neste liv. Dette er bevis på at sunnimuslimenes syn på «sahaba» er riktig, mens sjia tar feil.

Svar: Vi antar at denne beretningen er riktig. Hvordan kan den bevise at «sahaba», følgesvenner av profeten Mohammed (FVMH og hans familie), er en gruppe som har høyere posisjon enn andre? For det første forutsetter beretningen at personen trodde på profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Altså må ikke vedkommende være en hykler, slik Koranen bekrefter at flere var under profetens tid.

For det andre sier ikke beretningen at kun de som så Allahs sendebud (FVMH og hans familie) er og vil være svært lykkelige. Muslimer som vil komme flere generasjoner etter venter også lykksalighet. Ingenting i beretningen tilsier at de som ikke så profeten Mohammed (FVMH og hans familie) direkte er av mindre posisjon. Beretningen likestiller de som så Allahs sendebud og trodde på han, og de som kom flere generasjoner etter.

En annen beretning i sunnimuslimske bøker beviser at muslimer som ikke så profeten Mohammed (FVMH og hans familie) er av høyere posisjon enn de som så han, altså høyere posisjon enn «sahaba». Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’Lykksalighet (svært lykkelighet) for den som så meg og trodde på meg, og syv ganger mer lykksalighet (svært lykkelighet) for den som trodde på meg uten å se meg.’’

Beretningen viser at muslimer som ikke vil se Allahs sendebud (FVMH og hans familie) vil bli mer lykkelige på dommens dag enn de som levde under profetens tid og var rundt han. Dette er ganske logisk å tenke på, fordi muslimer i dag tror på noen de ikke har møtt eller sett, mens «sahaba» mottok budskapet rett fra kilden og kunne spørre Allahs sendebud og få svar direkte. Poenget er at beretningen nevnt i påstanden ikke kan sies å gi de som så profeten Mohammed (FVMH og hans familie) noe høyere posisjon eller rang enn andre muslimer som fulgte etter.

Sunnimuslimske kilder på beretningen nevnt ovenfor i svaret er: al-Haithami i boken ‘’Majma’ al-Zawa’id’’, bind 10, side 70, og Ibn Hajar al-‘Askalani i boken al-Amali, side 46. Beretningen har en troverdig fortellerkjede.

Kommentarer er skrudd av for Lykksalighet for alle «sahaba»?

Filed under «Sahaba» i beretninger, Sahaba

Ingen når opp til «sahaba»?

bukharisetbeirut

Påstand: Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa: “Ikke forbann mine «sahaba», for hvis en av dere skulle gitt vekten av fjellet Uhud i gull som almisse, ville det ikke rukket opp til en mudd (arabisk måleenhet, tilsvarer ca 0,51 liter) av en av dem, eller halvparten av det [av en mudd]“. Sunnimuslimsk kilde: Sahih al-Bukhari, beretning nr.: 3673.

Denne riktige beretningen beviser at ingen rekker opp til handlingene utført av «sahaba» til profeten Mohammed (FVMH og hans familie). De er i en posisjon ingen av oss kan oppnå. Dessuten advarer profeten Mohammed (FVMH og hans familie) mot å forbanne dem.

Svar: Sjiamuslimer respekterer «sahaba», profetens følgesvenner, men har en mye snevrere definisjon av hvem «sahaba» er. Vi mener at det ikke er slik sunnimuslimer hevder at alle som så Allahs sendebud og døde som muslim er «sahaba». Det finnes mange av de som så profeten Mohammed (FVMH og hans familie) og levde som muslimer, men som samtidig var hyklere eller handlet imot islams lære.

Når det er sagt, beviser beretningen nevnt i påstanden ovenfor at ikke alle som så profeten Mohammed (FVMH og hans familie) kan kalles «sahaba». Hvem er det Allahs sendebud taler til i denne beretningen? Er det ikke hans «sahaba»? Det er det samme som om en person skulle si til sine barn; ‘’Ikke forbann mine barn’’. Ikke alle muslimer rundt Allahs sendebud (FVMH og hans familie) er hans «sahaba». Ellers hadde ikke Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sagt til sine «sahaba»’’ikke forbann mine «sahaba»’’.

I tillegg til det logiske, kan det også bevises gjennom beretninger at ikke alle som var muslimer og levde rundt profeten Mohammed (FVMH og hans familie) er hans «sahaba». Sahih Muslim, beretning nr. 2541 sier: ‘’Det var en konflikt mellom Khalid ibn al-Walid og Abdulrahman ibn A’wf, så Khalid forbannet han (Abdulrahman ibn A’wf). Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa: “Ikke forbann en eneste av mine «sahaba», for hvis en av dere skulle gitt vekten av fjellet Uhud i gull som almisse, ville det ikke rukket opp til en mudd (arabisk måleenhet) av en av dem, eller halvparten av det [av en mudd]“.

Abdulrahman ibn A’wf er en sentral følgesvenn av profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og en av foregangsmennene. Khalid ibn al-Walid, som ifølge sunnimuslimer også er en nær «sahaba», må i den sammenhengen ikke være en del av «sahaba» hvis denne beretningen stemmer. Hvis han er det, hvordan kan da profeten Mohammed (FVMH og hans familie) si til en følgesvenn at vedkommende aldri vil være i posisjonen til følgesvennene? Dette gjelder også for beretningen i Sahih al-Bukhari da den også snakker til «sahaba». Derfor står sunnimuslimer overfor to valg: 1) at denne beretningen som er nevnt i Sahih Muslim og andre kilder ikke er riktig, eller 2) at Khalid ibn al-Walid ikke er en «sahaba» og dermed at ikke alle rundt profeten kan kalles for «sahaba».

Sunnimuslimer hevder at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’Allahs forbannelse er over den som forbanner mine følgesvenner’’. Betyr dette at Khalid ibn al-Walid er forbannet av Allah den Allmektige siden han forbannet en annen følgesvenn? Den sistnevnte beretningen kan angripes for utroverdig fortellerkjede, noe vi overlater til våre lesere å finne mer ut av.

Kommentarer er skrudd av for Ingen når opp til «sahaba»?

Filed under «Sahaba» i beretninger, Sahaba

«Sahaba» i profetens tradisjon

sahih-muslim-books

Påstand: Påstander og svar om sjiaislam har tidligere gitt bevis på at «sahaba», etter den sunnimuslimske definisjonen, er kritisert i Koranen, og at koranversene som roser dem som levde under profetens tid ikke omfatter alle hans «sahaba». Likevel finnes det flere beretninger som beviser deres høye posisjon. Selv om Koranen kritiserer «sahaba», følgesvenner av profeten Mohammed (FVMH og hans familie), så finner vi også beretninger som sier noe annet. Dette må vi også ta i betraktning når vi undersøker.

Svar: Koranen advarer sterkt mot de som setter noen andre kilder foran Koranen:

‘’Men når Vårt ord tydelig og klart oppleses for dem, så sier de som ikke ser frem til å møte Oss: «Kom med en annen Koran enn denne, eller gjør forandring i den!» Si: «Det står ikke til meg å gjøre forandringer i den på egen hånd! Jeg retter meg bare etter det som er åpenbart meg. Sannelig, jeg frykter en svær dags straff, om jeg skulle vise ulydighet mot Herren.» ‘’ (Koranen 10:15)

Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) kan ikke forandre på Koranens ord fordi han eller noen andre ikke er fornøyde. Koranens ord står fast, og har høyere rang enn beretninger fra Allahs sendebud (FVMH og hans familie). Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sier ikke noe som motstrider Koranen. Dermed kan ikke en beretning være riktig når den si at alle som så profeten er i paradiset når Koranen sier at hyklere kan være blant de som var rundt Allahs sendebud (FVMH og hans familie). Vet vi det, så svarer dette alene på alle beretninger som forsøker å gi alle som så og levde med profeten en posisjon de ikke har innenfor islam.

Kommentarer er skrudd av for «Sahaba» i profetens tradisjon

Filed under «Sahaba» i beretninger, Sahaba