Category Archives: Slekt og giftemål

Var Abu Talib muslim?

6146366683_b2b27d0971_z

Påstand: Bare fordi Abu Talib var faren til imam Ali (FVMH), mener sjia at han var muslim. Flere beretninger i sunnimuslimske bøker beviser det motsatte. Derfor mener sunnimuslimer at Abu Talib, faren til Ali (FVMH), ikke var muslim.

Svar: Abu Talib (FVMH) er ingen vanlig person. Hans støtte var helt avgjørende for islam. Beretninger etter beretninger i for eksempel Sahih al-Bukhari sier at Abu Talib var den som forsvarte profeten Mohammed (FVMH og hans familie) når samfunnet i Mekka var motstandere av hans budskap i begynnelsen av profetens arbeid. Likevel nevner noen av beretningene at Abu Talib (FVMH) vil ende i helvete. Påstander og svar om sjiaislam skal legge fram tre bevis for at Abu Talib (FVMH) var muslim:

1. Koranen sier (2:221): ‘’… Gift ikke bort deres kvinner til hedninger før de har antatt troen…’’. Gjennom islamsk historie har kvinner som inntar islam blitt skilt fra deres vantro menn. Eksempelvis ble stedatteren til profeten Mohammed (FVMH og hans familie), Zainab, skilt fra sin mann når hun aksepterte islam. Fatimah bint Asad, som er konen til Abu Talib og moren til imam Ali (FVMD), var en av de første kvinnene som aksepterte islam. Hvorfor ble ikke hun skilt fra sin vantro mann, hvis hennes mann var vantro slik sunnimuslimer hevder? Dette beviser at Abu Talib også var muslim.

2. Sunnimuslimske beretninger som sier at Abu Talib var vantro inneholder store svakheter enten i form av at de strider med andre beretninger eller strider med Koranen. Eksempel på det, er en beretning i Sahih al-Bukhari som er kjent som ‘’al-Dhehdah’’ (beretning nr. 3594). Den sier at på grunn av profeten Mohammed (FVMH og hans familie), vil Abu Talib få mindre straff på dommens dag. Men dette strider med flere vers i Koranen, som blant annet: 1) ‘’Disse er det som har kjøpt jordelivet på bekostning av det hinsidige. Det blir ingen lettelse i straffen for dem. De kan ikke hjelpes.’’ (2:86), 2) ‘’Under denne skal de forbli. Det blir ingen lettelse for dem i straffen, og de gis ingen appell.’’ (2:162), og 3) ‘’Men de vantro, dem venter helvetes ild, hvor det ikke gjøres ende på dem så de dør, og heller ikke lettes straffen for dem. Slik belønner Vi enhver utakknemlig.’’ (35:36). Hvis vi skal tro på den sunnimuslimske fortellingen om at Abu Talib får lettelse på straffen, er det i strid mot alle disse versene, spesielt når Abu Talib levde med Allahs sendebud (FVMH og hans familie) og fikk høre argumentene og bevisene for islam dirkete fra han. Derfor har ikke sunnimuslimer annet valg enn å avvise beretningen som strider med Koranens klare tekst. Dermed har ikke sunnimuslimer troverdige beretninger som støtter deres mening.

3. Utsagn og uttalelser fra Abu Talib beviser at han var muslim. Abu Talib var en dyktig poet. Hans kjente dikt er godt spredt i sunnimuslimske bøker. I tillegg finnes det i dag egne boksamlinger for hans dikt. Både sjiamuslimer og sunnimuslimer referer til disse diktene. Gjennom diktene han har skrevet kommer det klart og tydelig frem at han tror på Mohammed (FVMH og hans familie) som profet og sendebud fra Allah den Allmektige. Er ikke dette et godt nok bevis?

Vi kunne ha nevnt over ti (10) ulike bevis på at Abu Talib var muslim og døde som muslim, men vi valgte ut de tre viktigste bevisene. Påstander og svar om sjiaislam vil avslutningsvis understreke at Abu Talib i veldig stor grad har blitt dårlig behandlet eller glemt av alle muslimer. Uten Abu Talibs avgjørende støtte til Allahs sendebud (FVMH og hans familie), hadde ikke profetens historiske reform vært like vellykket.

Kommentarer er skrudd av for Var Abu Talib muslim?

Filed under Slekt og giftemål

Imam Jaffar al-Sadiq i slekt med Abu Bakr?

Påstand: Flere sikre kilder nevner at imam Jaffar al-Sadiq (FVMH), som er den sjette imamen hos sjiamuslimene, sa: ‘’Jeg ble født av Abu Bakr to ganger’’. I en annen formulering: ‘’Jeg ble født av Abu Bakr al-Siddiq (den sannferdige) to ganger’’. Med utsagnet menes at moren til Jaffar al-Sadiq (FVMH) som heter Umm Farwah er datteren til Qasim, sønn av Mohammed, som igjen er sønn av Abu Bakr. Umm Farwah er også i slekt med Abu Bakr gjennom morens side, da hennes mor, Asma, er datteren til Abdullrahman, sønn av Abu Bakr. Dette viser det tette familiebåndet mellom profetens barnebarn, imam Jaffar al-Sadiq (FVMH), og en følgesvenn som Abu Bakr. Dette viser også respekten mellom sjiamuslimenes imamer og Abu Bakr.

Svar: Formuleringen med kallenavnet al-Siddiq (den sannferdige) er skapt av sunnimuslimene selv, og ikke av imam Jaffar al-Sadiq (FVMH). For å være helt presise, ble denne formuleringen lagt til av al-Fadl ibn Rawzbahan som er en sunnimuslimsk lærd når han overførte beretningen fra den sjiamuslimske boken ‘’Kashf al-Ghomah’’. Dessuten har vi en beretning som sier: ‘’… Ali (FVMH) sa: ‘’Jeg er Allahs tjener, og broren av hans sendebud (FVMH og hans familie). Jeg er den største sannferdige (på arabisk: al-Siddiq al-Akbar). Ingen kaller seg dette etter meg uten å være en løgner.’’ Denne beretningen er nevnt i boken ‘’Sunnan ibn Majeh’’, beretning nr. 117, og alle berettere er til å stole på, i følge ibn Majeh selv som er en stor sunnimuslimsk lærd. Likevel forsøker noen sunnimuslimer å kalle andre enn imam Ali (FVMH) for al-Siddiq.

Et flertall av sjiamuslimer aksepterer denne beretningen fra Jaffar al-Sadiq (FVMH): ‘’Jeg ble født av Abu Bakr to ganger’’. Beretningen er godt forklart i påstanden, siden hans mor er i slekt med Abu Bakr både fra farens og morens side. Likevel kan ingen oppfatte imam Jaffar al-Sadiqs beretning som skryt av Abu Bakr. Jaffar al-Sadiq (FVMH) forklarer kun hvem han er i slekt med, og ikke noe mer.

Sunnimuslimer mener både faren og moren til profeten Mohammed (FVMH og hans familie) er vantro, noe som sjiamuslimer mener er feil og avviser. Alle sunnimuslimske lærde, med kun noen få unntak fra nyere tid, er enige om dette. Sunnimuslimer mener slekt ikke har noe å si for profetens posisjon. Hvorfor skal da Jaffar al-Sadiqs (FVMH) slektskap med Abu Bakr tillegges stor vekt og verdi?

Kommentarer er skrudd av for Imam Jaffar al-Sadiq i slekt med Abu Bakr?

Filed under Slekt og giftemål

Kalte Ali sine barn for Abo Bakr, Omar og Othman?

Påstand: Det sterkeste beviset på at det ikke var noe konflikt mellom Ali (FVMH) og de tre kalifene Abu Bakr, Omar og Othman, er at Ali oppkalte sine barn etter dem. Ali hadde tre sønner som het Abu Bakr, Omar og Othman. Dette viser det nære forholdet mellom Ali og de tre første lederne av muslimene etter profeten (FVMH Og hans familie). Det er merkelig at sjiamuslimer ikke følger Alis tradisjon, og kaller sine barn for Abu Bakr, Omar og Othman.

Svar: Ali (FVMH) hadde ikke en sønn som het Abu Bakr. Sønnens opprinnelige navn var Mohammed al-Azgar. Han fikk kallenavnet Abu Bakr, og det står ikke noe i historiebøkene, hverken sjia- eller sunnibøker, om at det var Ali (FVMH) som ga han det kallenavnet. Vi skal likevel svare med utgangspunkt i at Ali (FVMH) kalte sine barn Abu Bakr, Omar og Othman. Her er tre svar:

1. Ali (FVMH) sa aldri at han kalte sine barn for Abu Bakr, Omar og Othman fordi han likte de tre første kalifene. Han har aldri sagt at de navnene han ga sine barn var ment å tilsvare samme navn som første-, andre- og tredje leder for muslimene etter profeten (FVMH og hans familie). Den som påstår at han gjorde det av disse grunnene må komme med bevis, og bevis finnes ikke i hverken sjia- eller sunnimuslimske bøker.

2. Ali (FVMH) sa: ‘’Jeg kalte han (Othman) etter navnet til min bror Othman ibn Math’on’’. Altså ble ikke sønnen til Ali (FVMH) kalt etter Othman ibn Affan, den tredje kalifen, men etter en annen følgesvenn av Allahs sendebud (FVMH og hans familie) som også hadde navnet Othman. Sunnimuslimsk kilde for beretningen nevnt ovenfor er Abi al-Faraj i boken ‘’Makatel al-Talibiin’’, side 58. Slik kan det også være med Omar og Abu Bakr. Det er mange i den tiden som het Omar og Abu Bakr og som var nære venner av imam Ali (FVMH). En av dem var Omar ibn Abi Salama som var stebarnet til profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og kriget på Alis side ved Slaget av kamelen.

 

3. Det finnes mange ledere som er dårlig likt, men hvor befolkningen likevel fortsetter å kalle sine barn det samme som dem. Iran gikk gjennom en revolusjon mot en konge med navnet Mohammed Reza, og som førte til at kongen måtte gå av i 1979. Det er mange iranere som kalte sine barn Mohammed Reza selv under den tiden de førte revolusjon mot den sittende kongen. Det er fordi Mohammed Reza er et utbredt navn i Iran, slik Abu Bakr, Omar og Othman var utbredte navn under Alis tid. Dessuten het mange viktige sjiamuslimske personligheter gjennom historien Othman, Abu Bakr eller Omar. Et eksempel er Othman ibn Sa’id al-Omari som var imam Mehdis stedfortreder under hans første periode i skjulthet.

 

Sjiamuslimer har ikke noe imot selve navnene Abu Bakr, Omar og Othman. Dette er navn som flere av profetens følgesvenner hadde, og det er navn som flere sjiamuslimer går rundt med til den dag i dag.

Kommentarer er skrudd av for Kalte Ali sine barn for Abo Bakr, Omar og Othman?

Filed under Slekt og giftemål

Imam Ali giftet bort sin datter til Omar?

Påstand: Ali (FVMH) giftet bort sin datter, Omm Kulthum, til Omar (måtte Allah være fornøyd med han). Dette må være det sterkeste beviset på at Ali (FVMH) var en nær venn av Omar, og at de ikke hadde noen som helst konflikt.

Svar: Det er to ulike meninger vi vil ta utgangspunkt i: 1) at Omm Kulthum var gift med Omar, og 2) at ekteskapet aldri fant sted.

Også sjiamuslimske bøker nevner at ekteskapet mellom Omm Kulthum og Omar fant sted. Det interessante å se på er hvilke forhold et eventuelt ekteskap skjedde under. Var det under en situasjon hvor Omm Kulthum og Ali (FVMH) hadde fritt valg, eller ble ekteskapet inngått under tvang og trusler? Hvis sunnimuslimer argumenterer med sjiamuslimske bøker for at ekteskapet skjedde, så må de også akseptere en beretning i ‘’al-Kafi’’ del 5, side 346. Den sier at når Omar skulle fri til Omm Kulthum, sa Ali (FVMH): ‘’Hun er en (liten) jente’’. Omar møtte (etter avslaget) Abbas (onkelen til Ali (FVMH)), og sa: ‘’Hva er det med meg? Har jeg noe svakhet?’’. Han (Abbas) sa: ‘’Hvordan det?’’. Han (Omar) sa: ‘’Jeg fridde gjennom din brors sønn, og han avviste meg. Sverger ved Allah, jeg vil tordne, og vil ikke la en eneste positiv egenskap hos dere uten å ødelegge den. Jeg vil la to vitne mot han (Ali) at han stjal, og jeg vil kutte hans høyre hånd.’’ Abbas kom til han (Ali) og fortalte han, og spurte om å få avgjøre saken selv, så (Ali) ga han det.’’

Flere sunnimuslimske bøker referer til det avslaget Omar fikk. En beretning sier: ‘’… og han fridde gjennom Ali. Han (Ali) sa: ‘’Prinsen for de troende (Omar), hun er en (liten) jente’’. Han (Omar) sa: ‘’Sverger ved Allah, det er ikke den begrunnelsen som er inni deg, men Vi vet hva som er inni deg’’. En annen formulering: ‘… det er ikke den begrunnelsen som er inni deg, men du ønsker å hindre meg’’. Se sunnimuslimske bøker som: 1) ‘’al-Muntazim’’, kapittel 4, side 237, 2) ‘’al-Dhurria al-Tahirah’’, kapittel 1, side 114, og 3) ‘’Tarikh Madinat Dimashq’’, del 19, side 485. Hva er årsaken til at Ali (FVMH) ønsket å hindre Omar i å gifte seg med sin datter? Hva gjorde at Omar likevel giftet seg med Omm Kulthum etter å ha fått et tydelig avslag? Ekteskapet må ha blitt inngått ufrivillig etter tvang og trusler.

Det er en et annet utfall som sier at ekteskapet aldri ble inngått. Argumentene er: 1) Arabere har tradisjon for å gifte den eldste datteren først. Hvorfor ba ikke Omar om ekteskap med Zaineb, Alis første datter, og som i den tiden var ugift? 2) Omm Kulthum var alt for ung for å gifte seg, noe som beretningene øverst også understreker. Hun må ha vært i hvert fall under 9 år gammel. Ali og Fatima giftet seg i slutten av år 2 etter den islamske kalenderen, og fikk først Hassan, og så Hussein, Zaineb og deretter Omm Kulthum. De som tror at Omar giftet seg med Omm Kulthum, mener at det fant sted i år 17 etter islamsk kalender. Det har aldri skjedd i islamsk historie at noen giftet seg i en så ung alder, noe som er et større tema vi vil drøfte seinere. 3) Alle kildene som nevner at ekteskapet fant sted kan kritiseres. Historiene om ekteskapet finnes ikke i de seks mest riktige sunnimuslimske bøkene (sihah). De finnes heller ikke i viktige sunnibøker som ‘’Musnad Ahmed’’. Mange av beretterne om den saken er ansett som utroverdige. I tillegg kan noen av beretningene som støtter at ekteskapet skjedde kritiseres innholdsmessig for å være i strid med grunnleggende islamsk moral og prinsipper.

Kommentarer er skrudd av for Imam Ali giftet bort sin datter til Omar?

Filed under Slekt og giftemål

Hvorfor er Alis ekteskap med Fatima (FVMD) viktig?

Påstand: Enkelte mener at Alis ekteskap med Fatima (FVMD) skiller seg ut fra andre ekteskap som ble inngått under profetens tid. Det bodde ikke mange mennesker i Mekka og Medina på denne tiden, så det var normalt å gifte seg med noen i sin slekt. Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) hadde slektsbånd med mange muslimer og ikke-muslimer. Hvorfor skal akkurat Alis ekteskap med Fatima (FVMD) være spesielt viktig familiebånd?

Svar: Ekteskap er ekteskap, men når Allah den Allmektige og profeten Mohammed (FVMH og hans familie) fremhever Alis ekteskap med Fatima (FVMD) som noe spesielt, gir dette en annen status. Profeten sa: ‘’Det hadde ikke vært en passende person for Fatima om Allah ikke hadde skapt Ali.’’ Sunnimuslimsk kilde: al-Manawi i ‘’Konoz al-Haqa’ik’’, side 124. Profeten kalte Fatima (FVMH) for: ‘’… mesterinnen over alle verdens kvinner, og mesterinnen over alle kvinner i denne nasjonen, og mesterinnen over alle kvinner til de troende… ‘’ Sunnimuslimsk kilde: al-Hakim i ‘’al-Mustadrak’’, beretning nr.: 4740. Al-Hakim sier at denne beretningen har riktig kilde. Å gifte seg med Fatima (FVMH) kan derfor ikke sammenlignes med inngåelse av ekteskap med hvilken som helst andre, nettopp på grunn av Fatimas status i islam.

Det er ikke bare to personer, Fatima og Ali (FVMD), som har en spesiell status innenfor islam, men hele deres hus har det. Det er en kjent beretning som sier at ‘’profeten (FVMH og hans familie) pleide å gå forbi Fatimas hus i seks måneder. Hver gang han gikk ut for bønn sa han: ‘’Bønn husets folk (Ahlulbayt). Allah ønsker bare å holde bort urenhet fra dere, dere husets folk (Ahlulbayt), og rense dere helt’’. Merk at siste setning i beretningen er fra Koranen: 33:33. Sunnimuslimske lærde som har nevnt denne beretningen i deres bøker er al-Tirmidi, Ibn Mardaweeh, Ibn Jarir og al-Tabrani.

En siste ting vi ønsker å nevne for å understreke det som er spesielt med Alis ekteskap med Fatima (FVMD) er at fortsettelsen av avkommet til profeten Mohammed (FVMH og hans familie) kun er gjennom Ali (FVMH). Profeten (FVMH og hans familie) sa: ‘’Allah den Allmektige har satt avkommet til hver profet i hans lender (del av ryggen som ligger mellom brystkassen og hoftebeinet), og mitt avkom er i Ali ibn Abi Talibs lender’’. Det er over 22 sunnimuslimske kilder som nevner denne beretningen, blant annet: 1) al-Mutakki al-Hindi i ‘’Kanzull ‘Omal’’, del 11, side 600, 2) al-Tabrani i ‘’al-Mu’jam al-Kabir’’, del 3, side 43, og 3) al-Suyuti i ‘’al-Jami’ al-Sagir’’, del 1, side 262.

For å forklare beretningen ovenfor, så fikk Allahs sendebud flere barn som døde i ung alder. Da profeten Mohammed (FVMH og hans familie) gikk bort, var det kun Fatima (FVMH) som var levende igjen av hans barn. Profetens sønner, al-Qasim, Abdullah og Ibrahim (Abraham), døde når de var barn. Når det gjelder døtrene, så fikk ikke Omm Kulthum barn. Noen hevder at Zaineb og Ruqayyah fikk barn, men det er enighet om at de uansett døde i svært ung alder. Derfor er det kun barn av Fatima og Ali (FVMD) som til den dag i dag utgjør fortsettelsen av avkommet til Mohammed (FVMH og hans familie).

Kommentarer er skrudd av for Hvorfor er Alis ekteskap med Fatima (FVMD) viktig?

Filed under Slekt og giftemål

Othman giftet seg med to av profetens døtre

Påstand: Hvis Ali (FVMH) giftet seg med Fatima (FVMH) som er en av profetens døtre, så giftet Othman ibn ‘Affan seg med to av profetens døtre. Han giftet seg først med Ruqayyah, og etter at Ruqayyah døde giftet Othman seg med Omm Kulthum. Dette viser Othmans nære forhold til profeten og høye posisjon i islam, og derfor ble han den tredje kalifen i islam etter profetens bortgang, før Ali (FVMH) ble valgt som etterfølger.

Svar: Det er ulike meninger innenfor sjiaislam, og ofte begrunnet med sunnimuslimske bøker, på om Allahs sendebud (FVMH og hans familie) i det hele tatt hadde to døtre som het Ruqayyah og Omm Kulthum. Noen mener at Khadīja, profetens kone, kun fikk Fatima med profeten Moḥammed (FVMH og hans familie), og at de andre døtrene til Khadīja enten stammet fra tidligere ekteskap eller fra adopsjon. Det er også uenighet blant sjiamuslimer om Ruqayyah og Omm Kulthum i det hele tatt giftet seg med Othman. Noen mener at de døde tidlig, og fikk dermed ikke gifte seg. Andre mener at kun Ruqayyah giftet seg med Othman, ikke Omm Kulthum. Alle disse meningene forankrer enkelte sjiamuslimske lærde i beretninger og historiske hendelser nevnt i sunnimuslimske bøker.

På en annen side, er det noen sjiamuslimer som mener at profeten hadde to døtre med navnene Ruqayyah og Omm Kulthum, og at de giftet seg med Othman. Vi skal ta utgangspunkt i dette, og svare på påstanden.

La oss nå anta at Othman ibn ‘Affan, den tredje kalifen etter Allahs sendebud, giftet seg med profetens døtre som er Ruqayyah og Omm Kulthum. Dette alene gir ikke Othman høyere posisjon i islam. For det første, giftet ikke Othman seg med den alle muslimer anser som profetens beste datter, altså Fatima (FVMH). Det var Ali (FVMH) som giftet seg med henne.

For det andre må vi skille mellom tiden under profetens tid og tiden etter at profeten gikk bort. Hovedproblemene oppsto etter profetens bortgang da Othman blant annet ikke aksepterte Alis rett til å være profetens etterfølger, selv om Allahs sendebud (FVMH og hans familie) i flere sammenhenger utnevnte Ali (FVMH) som hans direkte etterfølger. Omm Kulthum, som er den andre av profetens døtre som Othman giftet seg med, døde i år 7. etter den islamske kalenderen. Altså døde hun før profeten Mohammed (FVMH og hans familie) gikk bort, og igjen var det før Othman begynte å forandre seg. Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) må behandle alle muslimer med respekt. Allahs sendebud kan ikke straffe noen for handlinger de enda ikke har begått. Derfor forsøkte profeten aldri å stanse at Othman giftet seg med sine to døtre, hvis vi antar at de to var gift med Othman.

For det tredje er det mange eksempler fra Koranen på gode kvinner som gifter seg med onde menn, og omvendt. Vi sier ikke med dette at Othman er en ond mann, men vi ønsker å vise med dette at det å gifte seg med noen ikke har betydning for hvilken posisjon eller stilling en selv har. Koranen, kapittel 66, vers 11, sier: ‘’Gud har gjort lignelsen for de troende om Faraos hustru, da hun sa: «Herre, bygg meg et hus hos Deg i paradiset, og fri meg fra Farao og alt hans verk, og frels meg fra et folk av urettferdige.’’ Selv om en troende kvinne giftet seg med Farao, så betyr ikke det at Farao er mer verdt og har høyere posisjon i religionen enn andre. Igjen er ikke vår mening å sette likhetstegn mellom Othman og Farao, men meningen er å gi eksempel fra Koranen på prinsippet vi diskuterer.

Kommentarer er skrudd av for Othman giftet seg med to av profetens døtre

Filed under Slekt og giftemål

Giftemål: Abo Bakr og Omar fikk nei, Ali fikk ja

Påstand: Det er enighet blant alle muslimer, inkludert sjia og sunni, at Abu Bakr og Omar ble avvist av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) når de ønsket å gifte seg med hans datter, Fatima (FVMH). En lang beretning nevnt i den sunnimuslimske boken ‘’Thakha’ir al-‘Okba’’ av Mohibb al-Din al-Tabari, side 29, sier at Abu Bakr kom til Allahs sendebud (FVMH og hans familie) for å fri til Fatima (FVMH). Han ble avvist gjennom at Allahs sendebud var stille og ikke sa noe. Abu Bakr ble skuffet over at han ble avvist og gikk til Omar. Omar gikk etter det til Allahs sendebud for å fri til Fatima (FVMH), og profeten Mohammed (FVMH og hans familie) svarte også denne gangen gjennom å være stille. Etter det gikk Ali til Allahs sendebud, og han ble godtatt og akseptert med en gang.

Sjiamuslimer forsøker å gjøre dette til en stor historie om at Abu Bakr og Omar ble avvist fordi Allahs sendebud ikke var fornøyd med Abu Bakr og Omar. Dette stemmer ikke! De ble avvist på grunn av deres alder. Fatima (FVMH) var ung, og det passet bedre at hun giftet seg med Ali (FVMH) som også var ung på den tiden.

Svar: al-Tirmidi og flere sunnimuslimske lærde nevner en riktig beretning av Allahs sendebud, Mohammed (FVMH og hans familie) som sier: ‘’Hvis en som dere aksepterer hans religion og oppførsel kommer til dere (for ekteskap), så inngå ekteskap. Om dere ikke gjør det, blir det en stor prøvelse på jorden og stor ufred’’. Profeten (FVMH og hans familie) setter med dette to viktige kriterier for om noen som ber om ekteskap skal aksepteres eller avvises; 1) om personen oppfyller religiøse krav, og 2) oppførsel (på arabisk: akhlaq). Profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og hans datter Fatima (FVMH) må være de første til å følge retningslinjene fastsatt av Allah den Allmektige. Det var ikke bare alderen som var årsaken til at Abu Bakr og Omar ble avvist, men også at de to ikke var på likt nivå når det gjelder status i religionen i forhold til Fatima (FVMH). Vi minner om den høye statusen Fatima (FVMH) har i islam:

‘’Profeten (FVMH og hans familie) sa i sykdomsperioden han døde i: ‘’O Fatima, er du ikke fornøyd av å være mesterinnen over alle verdens kvinner, og mesterinnen over alle kvinner i denne nasjonen, og mesterinnen over alle kvinner til de troende?’’ Sunnimuslimsk kilde: al-Hakim i ‘’al-Mustadrak’’, beretning nr.: 4740. Al-Hakim sier at denne beretningen har riktig kilde.

Fatima (FVMH) er den beste kvinnen Allah den Allmektige har skapt, og i hvert fall den beste kvinnen i hennes tid. Den beste kvinnen fortjener å gifte seg med den beste mannen etter Allahs sendebud. Derfor ble Ali akseptert. En annen beretning som støtter denne konklusjonen sier: ‘’Profeten sa: ‘’Det hadde ikke vært en passende person for Fatima om Allah ikke hadde skapt Ali.’’ Sunnimuslimsk kilde: al-Manawi i ‘’Konoz al-Haqa’ik’’, side 124.

Beslutningen om å gifte Fatima med Ali (FVMD) ble ikke kun tatt av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) og Fatima (FVMH), men av Allah den Allmektige. Ibn Masood beretter at Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa: ‘’Det er Allah som beordret meg til å gifte Fatima med Ali.’’ Sunnimuslimsk kilde: al-Haithami i ‘’Majma’ al-Zawa’id’’ del 9, side 202.

Samlet viser dette oss at det er større årsaker som ligger til grunn for beslutningen om å avvise Abu Bakr og Omar, og samtidig kort tid etter akseptere henvendelsen fra Ali. Dette er ikke en liten historisk hendelse uten noe som helst betydning, slik noen sunnimuslimer ønsker å fremstille det.

Kommentarer er skrudd av for Giftemål: Abo Bakr og Omar fikk nei, Ali fikk ja

Filed under Slekt og giftemål