Category Archives: Tilber sjia graver?

Ikke tillatt med moské over graver?

Påstand: Grunnen til at bygninger over Baqi’ (gravplass i Medina, Saudi-Arabia) ble ødelagt, er at det ikke er tillatt i islam å bygge høyt over en grav. Spesielt er det ikke tillatt å bygge en moské over en grav. Det finnes flere beretninger fra profeten Mohammed (FVMH og hans familie) som bekrefter dette.

Svar: Enkelte sunnimuslimer nevner ulike beretninger fra profeten Mohammed (FVMH og hans familie) som støtter argumentasjonen i påstanden. Sjiamuslimer bruker deriomt et koranvers som beviser at det er tillatt å bygge en moské over en grav. Det er viktig å understreke at muslimer er enige om at hvis det er en beretning som strider med Koranen, så er det Koranen vi skal følge. Koranverset i kapittel (sura) 18, vers 21 sier:

‘’Da de tvistet seg imellom om deres sak, så sa de: ‘’Reis et hus over dem! Deres Herre kjenner dem meget godt!’’ De som gikk av med seieren i saken om dem, sa: «Vi skal sannelig lage et bedehus (moské) over dem!»’’.

Verset handler om mennene i hulen (på arabisk: Ashab al-Kahf). Når folk fant de, og de var døde, ble to grupper uenige om hva de skulle gjøre. Noen sa: ‘’Reis et hus over dem!..’’. Andre sa: ‘’…lage et bedehus (moské) over dem!’’. Den første gruppen var ikke troende, mens de som vil bygge et bedehus (moské) var en troende gruppe. Dette er helt logisk tolkning, fordi de troende vil bygge en moské for å be i den, mens de ikke troende ikke trenger et bedehus. Denne tolkningen støttes blant annet av sunnimuslimske lærde som al-Razi i ‘’Tafsir al-Razi’’, volum 11, side 106, og av al-Shokani i ‘’Fath al-Qadir’’, volum 3, side 277. Koranen lærer oss gjennom dette at det er tradisjon blant de troende å bygge moskeer over graver. Hvorfor skal ikke det være tillatt under og etter profetens tid å gjøre det samme? Hvor er beviset fra Koranen på at det ikke er tillatt? Som sagt kan ikke en beretning stride med et klart vers fra Koranen.

Det finnes andre bevis enn det som allerede er nevnt. I dag finnes det moskeer og bygg over graver i sunnimuslimske områder og land, som i Palestina, Jordan og Irak. Disse har eksistert i flere hundre år. Ibn Taymiyyah (sunnimuslimsk lærd), sier i hans bok ‘’al-Sirat al-Mustakim’’: ‘’Når Jerusalem ble erobret (av muslimene), var det bygninger på profetens graver…’’. Jerusalem ble erobret av muslimene under Omar sin tid som leder i år 638. Hvis det i islam ikke er tillatt å bygge over graver, hvorfor fjernet ikke muslimer som levde under og etter Omars tid som leder bygningene som fantes, eller finnes fortsatt over gravene til profetene? Dette beviser en lang tradisjon hos muslimene om at de tillatter bygninger og moskeer over graver.

Bevisene som er nevnt fra Koranen og muslimenes egen tradisjon viser oss hvor ekstrem handling det var å fjerne bygninger over Baqi’ (gravplass i Medina, Saudi-Arabia) i år 1925. Bygningene som ble revet ned var over gravene til flere av profeten Mohammeds nærmeste familie.

Kommentarer er skrudd av for Ikke tillatt med moské over graver?

Filed under Tilber sjia graver?

Tilber sjiamuslimer graver?

Påstand: Sunnimuslimer er enige om at det ikke er tillatt å be til en grav, men at muslimer kun skal be til Allah den Allmektige. Sjiamuslimer ser ut til å være uenige med resten av muslimene på dette punktet. Se hvordan sjiamuslimer reiser lange avstander for å besøke graver de mener er hellige, og hvordan de ber til gravene.

Svar: Sjiamuslimer tilber ikke graver, men kun til Allah den Allmektige. Når det er sagt, spør vi om det er tillatt å besøke graven til profeten Mohammed (FVMH og hans familie), eller gravene til andre profeter eller troende av høy status og bruke dem som et bindeledd mellom oss og Allah den Allmektige i vår bønn? Deler av dette spørsmålet er besvart i en tidligere artikkel: ‘’Sjiamuslimer ber til andre enn Allah?’’. La oss nå se på noen hendelser som gir oss svar på spørsmålene vi stilte.

Ibn Khathir, en stor sunnimuslimsk lærd, skriver i hans historiebok ‘’al-Bidaya wa al-nihaya’’ i del 7, side 105 at folk ble rammet av tørke under Omar ibn al-Khatab sin tid som leder. Derfor besøkte en person profeten Mohammeds grav. Mannen sto foran profetens grav og sa ’’Å’ Allahs sendebud, be Allah om å sende vann til din nasjon fordi de er helt utslitte’’. Etter at mannen gjorde bønn, kom profeten i hans drøm. Profeten sa til mannen i drømmen: ’’Gå til Omar, og hils han fra meg, og fortell han at regn vil komme…’’. Mannen fortalte Omar om hendelsen, og Omar reagerte ikke negativt på mannens handling. Ibn Khathir, som nevner denne hendelsen i sin bok, sier at fortellerkjeden til denne hendelsen er riktig.

Hendelsen som er nevnt øverst viser at følgesvennene til profeten Mohammed (FVMH og hans familie) dro til hans hellige grav, snakket til profeten foran hans grav, og brukte profeten som bindeledd i sin bønn. Hvis denne handlingen fører en person ut av islam, hvorfor straffet ikke Omar mannen? De aller fleste muslimene i dag tillatter derfor å besøke grav av troende med høy status for å bruke dem som bindeledd. Her er også et klart eksempel fra imamen i Shafi’i-lovskolen (en av de fire lovskolene i sunniislam):

Al-Hafiz al-Khatiib al-Baghdadi i boken ‘’Tarikh Bagdad’’, del 1, side 123, av Ali ibn Majmun: ‘’Mohammed ibn Idris al- Shafi’i (måtte Allah være tilfreds med han) pleide å si: ‘’Jeg søker godhet hos Abo Hanifa og kom til hans grav hver dag. Så hvis jeg har et ønske, ber jeg to bønneenheter og kommer til hans grav og ber til Allah om mitt ønske hos han, og jeg forlater ikke stedet (graven) uten at mitt ønske blir oppfylt.’’. Andre sunnimuslimske kilder som nevner dette: 1) Ibn Hajr i ‘’al-Khirat al-hisan’’, side 69, 2) al-Khawarizmi i ‘’Manaqib Abo Hanifa’’ del 2, side 199, 3) al-Kurdari i ‘’Manaqib’’ del 2, side 112, og 4) Watas Kubra Zadeh i ‘’Miftah al-sa’ada’’ del 2, side 82.

Al- Shafi’i besøkte graven til Abo Hanifa hver dag. Hvorfor skal ikke sjiamuslimer få lov til å besøke gravene til profetens nærmeste familie og venner én gang i uken, eller én gang i året? Al- Shafi’i brukte Abo Hanifa som bindeledd opp mot Allah hvis han hadde et ønske! Hvorfor skal ikke sjia få bruke Allahs sendebud og hans nærmeste familie som bindeledd?

Kommentarer er skrudd av for Tilber sjiamuslimer graver?

Filed under Tilber sjia graver?

Er det tillatt å besøke graver?

Påstand: Ingen andre muslimer er mer opptatt av å besøke graver enn sjiamuslimer. Det er mye bedre hvis muslimer ber til Allah for de døde av profetens nærmeste familie og andre troende, enn å besøke deres graver og bruke tid og krefter på dette.

Svar: Det er viktig å understreke at alle de fire lovskolene hos sunnimuslimene er enige om at besøk av grav er tillatt og er en foretrukket handling i islam. Lovskolene er kun uenige når det kommer til spørsmål rundt kvinner og besøk av graver. Noen mener Ahmed ibn Hanbal (hanbali-lovskolen) har anbefalt kvinner å besøke, mes andre sier at Ahmed ibn Hanbal ikke tillot kvinner å besøke graver. Ellers er det enighet blant lovskolene om at besøk av graver er en foretrukket handling i islam. Alle muslimer er enige om at besøket gir fordeler til både den som besøker og til den som blir besøkt.

Beviset på at det var profetens tradisjon å besøke graver er mange:

  1. Beretning fra profeten Mohammed (FVMH og hans familie) som sier: ‘’Tidligere gjorde jeg det forbudt for dere å besøke graver, så besøk (graver)’’. Beretningen er blant annet nevnt i de mest riktige sunnimuslimske bøkene: Sahih Muslim, beretning nr. 1977 og Sunan an-Nasa’i, beretning nr. 2033.
  2. Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) besøkte graven til sin mor og anbefalte andre å gjøre det samme. Kilde for det sistnevnte er flere beretninger i al-Mostadrak alaa al-Sahihain, kapittel 1, side 531.
  3. I tillegg pleide Allahs sendebud å besøke Maqbaratu l-Baqī’ (en stor gravplass i Medina), i følge beretninger nevnt i flere viktige sunnimuslimske bøker som al-Mostadrak alaa al-Sahihain, Sahih al-Bukhari og Sahih Muslim.

Enighet blant lovskolene, samt ulike beretninger viser at muslimer følger profetens tradisjon når de besøker graver. Hvorfor skal sjiamuslimer bli kritisert for å følge profetens tradisjon? Derfor er det i strid med profetens tradisjon å lage hindringer for at troende muslimer skal kunne besøke gravene til troende slik situasjonen er i Baqi’ (gravplass i Medina, Saudi-Arabia). I dag er det blant annet ganske begrenset åpningstider for gravplassene i Baqi’, slik at færrest mulig muslimer kan besøke gravene der.

Kommentarer er skrudd av for Er det tillatt å besøke graver?

Filed under Tilber sjia graver?