Tag Archives: ali ibn abi talib

Ali ble utnevnt fra dag én

Påstand: Hvis det er riktig slik sjiamuslimene hevder, at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) måtte utnevne en stedfortreder for han, så måtte han ha gjort det i begynnelsen av islams ankomst. Hva om profeten Mohammed døde kort tid etter at han ble sendt som profet? Da hadde ikke muslimene hatt en stedfortreder etter profeten som kunne veilede menneskene, hvis vi skal tro på det sjiamuslimene sier. Sjiamuslimer har ingen bevis på at profeten utnevnte en etterfølger i begynnelsen av hans tid som sendebud.

Svar: Hvem sier at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) ikke utnevnte imam Ali (FVMH) som etterfølger og kalif helt i starten av hans tid som sendebud? Tre år etter islams ankomst, ble profeten beordret om å erklære sitt budskap i full offentlighet. Koranen sier i kapittel (sura) 26, vers 214: ’’Og advar dine nærmeste slektninger’’. Da dette verset ble åpenbart, samlet profeten hans nærmeste slekt. Profeten inviterte mellom rundt tretti til førti menn til mat og drikke. Etter å ha servert sine gjester, talte profeten (FVMH og hans familie) til dem og sa: ’’Sønnene til Abdul Muttalib! Jeg sverger ved Allah at jeg ikke kjenner en person blant arabere som har kommet til sitt folk med bedre enn det jeg har brakt dere. Jeg har brakt dere det gode ved denne verden og det gode ved det neste livet, og jeg har blitt beordret av min Herre om å kalle dere til Ham. Derfor, den blant dere som vil støtte meg i denne saken skal være min bror, min etterfølger og min kalif etter meg?’’ Ingen svarte ham. Alle holdte seg tilbake, unntatt den yngste av dem – Ali ibn Abi Talib. Han sto opp og sa: ’’Jeg vil være din hjelper, Allahs profet!’’ Profeten satt sin hånd på nakken til Ali og sa: ‘’Sannelig, dette er min bror, min etterfølger og min kalif blant dere. Derfor hør på ham og adlyd ham.’’

 

Denne beretningen nevnes i veldig mange sunnimuslimske kilder som: 1) al-Tabari i ‘’al-Tarikh’’, kapittel 1 side 171-173 (Leiden, 1980), 2) Ibn Athir i boken ‘’al-Kamil’’, kapittel 5, side 62-63 (Beirut, 1965), 3) Abu al-Fida i boken ‘’al-Mukhtasar fi Tarikh al-Bashar’’, kapittel 1, side 116-117 (Beirut), 4) al-Khazin i boken ‘’al-Tafsir’’, kapittel 4, side 127 (Kairo, 1955), og 5) al-Baghawi i boken ‘’al-Tafsir (Maalimuat al-Tanzil)’’, kapittel 6 (Riyadh: Dar Tayyiba, 1993).

At profeten Mohammed (FVMH og hans familie) utpekte Ali (FVMH) som hans etterfølger så tidlig viser hvor viktig tema dette er i islam. Det er ikke mulig å gjøre denne hendelsen mindre viktig ved og for eksempel si at profeten bare ønsket å skryte av Ali (FVMH). Abo Lahab, som er onkelen til profeten Mohammed, spøkte med faren til imam Ali, Abo Talib, om at han nå må følge hans unge sønn. Dette beviser at alle som var der forsto og oppfattet innholdet i det profeten sa. Hendelsen er viktig fordi den dreier seg om starten på et viktig og evig budskap som profeten Mohammed (FVMH og hans familie) kom med. Derfor må profeten ha nevnt noe viktig for islam, nemlig at det alltid må være en veileder valgt av Allah som sikrer fortsettelsen av religionen på riktig spor. Allah sier i Koranen om profeten, kapittel 53, Annajm (Stjernen), vers 3-4: ‘’Ei heller taler han av eget påfunn! Dette er intet annet enn en åpenbaring som er åpenbart!’’. Derfor er utnevnelsen gjort av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) en åpenbaring og utnevnelse av Allah den Allmektige.

Kommentarer er skrudd av for Ali ble utnevnt fra dag én

Filed under Allah valgte Ali, Hadith al-Dar