Tag Archives: Første muslim

Ali (FVMH) – den første som aksepterte islam

Påstand: Den første som ble muslim er profetens følgesvenn Abu Bakr (måtte Allah være tilfreds med han). Ali (FVMH) ble muslim før han, men det regnes ikke med på grunn av Alis unge alder.

Svar: Det er en generell enighet blant alle muslimer, enten de er sjia eller sunni, om at Ali (FVMH) er den første som ble muslim. Dette baserer seg på flere beretninger fra profeten Mohammed (FVMH og hans familie), som denne: ‘’… den første av dere som ble muslim er Ali ibn Abi Talib’’. Blant annet nevnes denne beretningen av al-Hakim al-Naisabori i ‘’al-Mustadrak’’, del 3, side 136. Al-Hakim, som er en stor sunnimuslimsk lærd, skriver at denne beretningen er riktig og har troverdig kilde. Så alle er enige om at Ali (FVMH) er den første som ble muslim, den første som trodde på profetens budskap, og den første som utførte bønn med Allahs sendebud.

Uenigheten ligger i det skille mellom den første ungdommen som ble muslim, kontra den første i voksen alder som ble muslim. Her mener sunnimuslimer at Abu Bakr var den første i voksen alder som ble muslim. Påstander og svar om sjiaislam stiller spørsmålstegn ved opprinnelsen for dette skille mellom de unge og de voksene. Denne fordelingen finnes ikke i beretninger fra profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og denne fordelingen er heller ikke nevnt i Koranen. Hvorfor skal da noen gjøre det mindre verdt at Ali (FVMH) ble muslim siden han gjorde det i en ung alder? Profeten snakker i utallig mange beretninger om at Ali (FVMH) var den første som trodde på han, og brukte aldri den fordelingen mellom de unge og de voksene som sunnimuslimene kommer med i dag.

Det er verdt å nevne at ikke alle sunnimuslimer er enige om at Abu Bakr var den første som ble muslim av de i voksen alder. al-Tabari, som er en sunnimuslimsk lærd, nevner i hans kjente bok, ‘’al-Tarikh’’, del 1, side 450: ‘’… Mohammed ibn Sa’d sa: ‘’Jeg sa til faren min: ‘’Var Abu Bakr den første av dere som aksepterte islam? Han (faren) sa: Nei, femti (personer) før han aksepterte islam…’’.

Dessuten står det i sunnimuslimske bøker navn på flere andre som ble muslimer før Abu Bakr. I ‘’al-Mu’jam al-Kabir’’ av al-Tabarani og flere andre kilder nevnes det at den andre personen som ble muslim etter Ali (FVMH) var Zaid ibn Harithah. Det er enighet om at Ali (FVMH), var den første som aksepterte islam, men det er uenighet blant sunnimuslimske kilder om Abu Bakr i det hele tatt var blant de femti første.

Kommentarer er skrudd av for Ali (FVMH) – den første som aksepterte islam

Filed under Allah valgte Ali, Beretninger om imam Ali (FVMH)