Tag Archives: hassan al askari

Ble imam Mehdi født?

Påstand: Sjiamuslimer hevder at imam Mehdi ble født, og at han er sønnen til den ellevte imam, Hassan al-Askari. Dermed er imam Mehdi hos sjiamuslimer Mohammed ibn (sønnen av) al-Hassan. Her vil sjiamuslimene møte flere problemer de må svare på. For det første tyder flere bevis på at den ellevte imamen, imam Hassan al-Askari, ikke hadde barn. Derfor eksisterer ikke en som heter Mohammed ibn al-Hassan. For det andre tyder flere beretninger på at Mehdis far heter Abdullah, det samme som faren til profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og ikke Hassan. Dette er to klare bevis på at Mohammed ibn al-Hassan ikke er imam Mehdi slik sjia tror.

Svar: Sjiamuslimer mener det er mange kilder som beviser at imam Hassan al-Askari hadde en sønn med navnet Mohammed. Vi referer til noen av kildene fra sunnimuslimske bøker og lærde som bekrefter dette: 1) Sibt ibn al-Jawzi som sier i sin bok ‘’Tazkertul Alkhawas’’, side 88 (den gamle versjonen): ’’Hans sønn (det vil si sønnen til imam Hassan al-Askari) er Mohammed som er imamen.’’ 2) al-shaik Muḥyi al-Din ibn al-Arabi i hans bok ‘’Alfotohat Almakkia’’, 3) Abu Salem Alshafiy i boken ‘’Mataleb Alsua’al’’, bind 2, del 12, 4) Ibn Alsabbag i boken ‘’Alfosol Almuhimmah’’ del 12, 5) Alshaik Abdullah ibn Mohammed ibn Amer al-Shabrawi al-Shafiy i boken ‘’Alathaf Bihob Ala’shraf’’, 6) Bahlawi Bahgat Afandi i boken ‘’Tarikh Aal Mohammed’’ på side 198, og 7) Ibn Athir al-Kidri i boken ‘’Tarikh Alkamel’’ bind 7, side 90. Påstander og svar om sjiaislam kunne ha nevnt over 50 kilder fra sunnimuslimske bøker og lærde som bekrefter at imam Hassan al-Askari hadde en sønn med navnet Mohammed, men vi velger å ikke gjøre det med hensyn til målet om å gi korte svar.

Når det gjelder påstanden om at imam Mehdis far har navnet Abdullah og ikke Hassan, så baserer det seg først og fremst på beretningen fra profeten som er nevnt i Sunan Abu-Dawud bok 36, nr. 4266 som sier: ‘’Abdullah ibn Mas’du fortalte: Profeten (fred være med ham) sa: Hvis det bare var en dag igjen i denne verden, så skal Allah forlenge denne dagen inntil Han lar det fremstå på denne dagen en mann som er av meg eller av mitt husfolk. Hans navn er som mitt. Hans fars navn er som mitt fars navn….’’

Første argumentet mot denne beretningen er at den ikke defineres under de riktige beretningene, men har lavere grad av riktighet. Dermed kan den inneholde feil. For det andre har samme beretning ulike ordlyder i ulike bøker. Al-Bazzar, som er en sunnimuslimsk lærd, skriver i hans kjente bok ‘’al-Bahr al-Zukhar’’: ‘’…. Allah vil sende en mann av meg. Hans navn er som mitt eller mitt fars navn….’’. I en annen beretning som står i boken ‘’Majma’ Alzawaed’’ av al-Haithami (sunnimuslimsk lærd) står det: ‘’…. Allah vil sende en mann av meg. Hans navn er som mitt eller en profets navn….’’. Dette viser at det er ulikheter i beretningene om hva navnet til imam Mehdis far er, og dermed kan ikke vi si at han med sikkerhet vil hete Mohammed sønn av Abdullah, slik det står i påstanden.

Ulike sunnimuslimske kilder beviser at den ellevte imamen hos sjiamuslimene, imam Hassan al-Askari, har en sønn som ble født med navn Mohammed. Det er ikke noe som bekrefter at imam Mehdis far må hete Abdullah, i følge sunnimuslimske kilder.

Kommentarer er skrudd av for Ble imam Mehdi født?

Filed under Imam Mehdi (FVMH)