Tag Archives: imam mahdi

Imam Mehdi (FVMH) straffer Aisha, Omar og Abo Bakr?

Påstand: Sjiamuslimske lærde mener at når imam Mehdi (FVMH) kommer, skal han grave opp gravene til Omar, Abo Bakr og Aisha for så å drepe dem og henge opp likene deres. Dette står i flere sikre sjiamuslimske bøker basert på flere riktige beretninger. Dette viser hatet sjiamuslimer har mot Omar, Abo Bakr og Aisha (måtte Allah være tilfreds med dem).

Svar: Påstanden er ikke riktig og blir avvist av store sjiamuslimske lærde. Det er viktig å skille mellom to beretninger rundt dette temaet. Den ene snakker om de troendes mor, Aisha, som kommer tilbake til livet og blir straffet av imam Mehdi (FVMH). Den andre beretningen handler om at imam Mehdi (FVMH) graver opp gravene til Omar og Abo Bakr for deretter å korsfeste dem. Begge er nevnt i viktige sjiamuslimske bøker, som ‘’Bihar Al-Anwar’’ av Baqir Al-Majlisi.

Det er viktig for Påstander og svar om sjiaislam å understreke at bøker som nevner disse beretningene ikke er feilfrie. Sjiamuslimene har ikke en feilfri bok (sihah) som sunnimuslimer. Al-Kafi, Bihar Al-Anwar og andre bøker er gode og viktige kilder for sjiamuslimer, men de er skrevet av mennesker og kan inneholde feil. Videre skal vi bevise at disse to beretningene ikke kan godtas.

Når det gjelder beretningen om at Aisha blir straffet av imam Mehdi (FVMH), så kan ikke den godtas av sjiamuslimer fordi den er fortalt av Mohammed bin Sulaiman Albasri Aldilimi. Store sjiamuslimske lærde sier at Mohammed bin Sulaiman ikke kan stoles på og er kjent for overdrivelse og løgn. Han blir kritisert av Al-Khoiy i ‘’Mu’jam Rijal Alhadith’’, volum 16 side 134, av Al-Najashi i ‘’Rijal Al-Najashi’’, volum 1, side 412 og av Al-Hilli i ‘’Rijal Al-Alama’’, side 255. Dette er sjiamuslimske lærde med stor tyngde.

Det samme gjelder for beretningen som sier at Omar og Abo Bakr skal bli korsfestet av imam Mehdi (FVMH). Fortellerkjeden består av utroverdige menn. Her er fortellerkjeden: 1) Alhusein ibn Hamdan Alhudhaiyni: ikke godkjent som sikker kilde på grunn av svakheter i hans tro, 2) Mohammed ibn Nasir Alnumaiyri: var på avveie, i følge flere sjiamuslimske lærde, 3) Omar ibn Forat Alkateb: kjent for overdrivelse, 4) Mohammed ibn Almofaddel ibn Omar: ukjent status blant lærde (vet ikke om han er troverdig eller ikke) og 5) Almofaddel ibn Omar Aljuaafi: de fleste ser på han som en nær og ærlig venn av imam Sadek (FVMH). Når tre til fire av totalt fem menn i en fortellerkjede ikke er troverdige, så sier det seg selv at beretningen ikke kan aksepteres som riktig. Les om mennene i fortellerkjeden i sjiamuslimske bøker som ‘’Mu’jam Rijal Alhadith’’ av Al-Khoiy, i ‘’Rijal Al-Najashi’’ av Al-Najashi, i ‘’Rijal Al-Alama’’ av Al-Alama Al-Hilli og ‘’Rijal Al-Tosi’’ av Al-Shaikh Al-Tosi.

Med dette har vi bevist at beretningene som sier at imam Mehdi (FVMH) skal straffe Omar, Abo Bakr og Aisha mangler troverdige kilder. Derfor avviser sjiamuslimer disse beretningene. For øvrig viser vi til to artikler: 1) ‘’Omtaler ikke følgesvennene med respekt?’’, og 2) ‘’Omtaler ikke profetens koner med respekt?’’.

Kommentarer er skrudd av for Imam Mehdi (FVMH) straffer Aisha, Omar og Abo Bakr?

Filed under Imam Mehdi (FVMH)