Tag Archives: kunnskap

Ali (FVMH) har mest kunnskap etter Allahs sendebud

Påstand: Abu Bakr og Omar er de som har mest kunnskap etter profetene (FVMD). Derfor valgte muslimene dem som etterfølgere av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) før Ali (FVMH). Kunnskapen Abu Bakr og Omar hadde, kan ikke sammenlignes med kunnskapen noen andre følgesvenner (sahaba) hadde.

Svar: Påstander og svar om sjiaislam gjorde en omfattende undersøkelse i sunnimuslimske bøker og taler for å finne noe som tyder på at Abu Bakr og Omar var blant de mest kunnskapsrike, og fant ikke en eneste beretning eller koranvers som ga oss klare bevis på dette. Vi fant heller denne beretningen som beviser det motsatte:

‘’… Salem ibn Abdullah ibn Omar beretter av sin far: ‘’Abu Bakr al-Sidik (altså den første kalifen) og Omar ibn al-Khattab og en gruppe av følgesvennene til Allahs sendebud (FVMH og hans familie) var sittende etter bortgangen til Allahs sendebud. Så de nevnte de største syndene, og hadde ikke kunnskap om de (syndene). De sendte meg til Abdullah ibn `Amr ibn al-`As for å spørre han om dette, og han fortalte meg: ‘’Den største synden er å drikke vin’’. Jeg kom og fortalte dem (gruppen av følgesvennene inkludert Omar og Abu Bakr), og de benektet dette. De sto opp alle sammen, inntil de kom til han i hans hjem. Han (Abdullah ibn `Amr ibn al-`As) fortalte dem at Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa… ’’. Beretningen er lang, men de ble etter forklaringen fra Abdullah ibn `Amr ibn al-`As overbevist om at de tok feil.

Beretningen viser klart og tydelig at Abu Bakr og Omar ikke er blant de mest kunnskapsrike, da de ikke hadde kunnskap om de største syndene en person kan begå i islam. Dessuten tvilte de på at det å drikke alkohol (vin) er blant de største syndene, noe som er kjent blant muslimer. Dette forteller oss om kunnskapsnivået de to hadde. Så hvordan kan de være blant de mest kunnskapsrike menneskene gjennom menneskehetens historie? Sunnimuslimske kilder for denne beretningen: 1) al-Albani i ‘’al-Silsilah al-Sahiha’’, del 6, side 439, 2) ’’al-Mustadrak alaa al-Sahihain’’ av al-Hakim al-Naysabori, del 5, side 142, og 3) Ibn Hajr al-Haitami i ‘’al-Zawajer ‘an Iqtiraf al-Kaba’er’’, del 2, side 153. Alle disse kildene som nevner denne beretningen sier at den er riktig og troverdig.

Ali ibn Abi Talib (FVMH) er den mest kunnskapsrike etter Allahs sendebud. Profeten (FVMH og hans familie) sa: »Den mest kyndige (dyktige/kunnskapsrike) person i mitt folk etter meg er Ali.» Sunnimuslimsk kilde: ‘’Manakib al-Imam Ali ibn Abi Talib’’ av Ibn al-Maghazeli al-Shafi’i.

Profeten sa også: »Jeg er kunnskapens by og Ali er dens port. Den som søker etter kunnskap må gå igjennom porten.’’ Sunnimuslimske kilder: 1) al-Hakim i ‘’al-Mustadrak’’, vol.3, side 126, beretning nr.: 4637-4639, 2) al-Tabari i ‘’al-Riadh al-Nadhirah’’, del 1, side 192, 3) al-Dhahabi i ‘’Mizan al-I’tidal’’, kapittel 2, side 251 og kapittel 4, side 366, 4) Ibn Kathir i ‘’al-Bidaya wa al-Nihaya’’, del 7, side 372, og 5) al-Baghdadi i boken ‘’Tarikh Bagdad’’, del 2, side 377. Påstander og svar om sjiaislam kunne attpåtil ha nevnt over 80 kilder. Den som har mest kunnskap om islam må lede muslimene etter profeten (FVMH og hans familie), fordi kun Ali (FVMH) kan innføre den riktige versjonen av islam i samfunnet.

Kommentarer er skrudd av for Ali (FVMH) har mest kunnskap etter Allahs sendebud

Filed under Allah valgte Ali, Beretninger om imam Ali (FVMH)