Tag Archives: uthman

Abdullah ibn Saba grunnla sjiisme?

Påstand: Flere hevder i dag at den som grunnla sjiaislam var en som het Abdullah ibn Saba som var en jøde og deretter ble muslim. Han elsket imam Ali (FVMH) så høyt at han tilba han. Han er en av grunnene til at en gruppe muslimer (sjia) splittet seg fra flertallet (sunni). Han skapte splittelse i den tredje kalifens tid, Uthman ibn Affan, hvor han greide å starte et opprør som endte med at Uthman ble drept. Der startet splittelsen mellom sjia og sunni. Abdullah ibn Saba mente at imam Ali (FVMH) var bedre enn alle andre kalifer før han, altså bedre enn Abu Bakr, Omar og Uthman, og at Ali var profetens etterfølger nummer én. En gruppe muslimer fulgte hans ideer. De kalles i dag for sjia.

Svar: Det er ulike meninger blant sunni- og sjiamuslimer om at en person i det hele tatt eksisterte med navnet Abdullah ibn Saba. Flere mener denne personen er diktet opp for å knytte sjiamuslimer til jøder og deres planer for å splitte islam. Taha Hussein var blant de første sunnimuslimene som skrev om at ibn Saba er en fabrikkert person i islamsk historie i hans bok ‘’Alfitna Alkobra’’, andre kapittel, side 98, (Egypt, 1953). Andre sunnimuslimske historikere og vitenskapsmenn som Ali Sami Alnasher, Abdulaziz Alhilabi, Mohammed Kurd Ali og flere andre fulgte etter og støttet Taha Hussein i hans konklusjon.

Hovedargumentene for at Abdullah ibn Saba ikke eksiterte er at Saif ibn Omar er den første som startet fortellingen av ulike hendelser hvor Abdullah ibn Saba var involvert. Saif ibn Omar er kjent for å være en upålitelig kilde blant store sunnimuslimske lærde som for eksempel ibn Haban, Alhakim Alnaisabori, ibn Oday, ibn Moa’in og Alnisaiy. Hvordan kan vi ta de fleste og mest sentrale fortellingene om ibn Saba fra en som er kjent for løgn blant lærde? Tar vi bort beretningene som Saif ibn Omar har fortalt, er det ingen ting som beviser at ibn Saba hadde en rolle knyttet til splittelsen som skjedde under den tredje kalifens tid eller at han mente imam Ali (FVMH) var mye bedre enn de tre første kalifer, Abu Bakr, Omar og Uthman. Ibn Saba hadde derfor ingen sentral og viktig rolle i islamsk historie hvis vi kun forholder oss til sikre kilder.

Et annet argument er totalt manglende informasjon om Abdullah ibn Saba. Ingen vet med sikkerhet hvilken familie han tilhørte, når han ble født, hvor han opprinnelig kom fra, når han ble muslim, når han dukket opp blant muslimer, og ingen vet hvem hans støttespillere nøyaktig var. En person som får så stor rolle i islamsk historie, og som greide å starte et omfattende opprør mot den tredje kalifen, Uthman, som endte med hans drap, må vi kunne si noe mer om enn bare hans navn hvis han skulle ha eksistert.

På en annen side er det mange sjiamuslimske lærde som hevder at Abdullah ibn Saba eksisterte, og alle lærde som gjør dette mener han var en hykler eller en person på urett vei. Dette fører oss til det neste og viktige spørsmålet: Hva har ibn Saba med sjiaislam å gjøre? Hvis vi antar at han eksisterte, hvordan kan en person bevise sammenhengen mellom han og sjiaislam? Vi har tidligere bevist at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) under hans tid snakket om sjia som en gruppe muslimer som fulgte Ali (FVMH), og her skriver vi om ibn Saba som ble muslim etter profetens tid. Det er ingen som kan bevise en link mellom han og sjiaislam, selv om han skulle eksistert. Dermed faller uansett påstanden som er nevnt øverst.

Se også: Sjia oppsto etter profetens tid?

Kommentarer er skrudd av for Abdullah ibn Saba grunnla sjiisme?

Filed under Hvem grunnla sjiaislam?

Er Mohammed ibn al-Hassan (imam Mehdi) død?

Påstand: Forrige svar beviste at Mohammed ibn, sønn av, al-Hassan ble født. Sjiamuslimene kan likevel ikke mene at han er imam Mehdi som alle muslimer venter på. Dette fordi han døde for mange hundre år tilbake.

Svar: Det finnes ikke ett eneste bevis på at Mohammed ibn al-Hassan døde. Vi vet at hans far er død. Vi vet at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) er død, og at Abu Bakr, Omar, Uthman og Ali er død. Her finner vi historiske bevis på deres bortgang. Påstander og svar og sjiaislam har tidligere bevist at Mohammed ibn al-Hassan ble født. Send gjerne dine bevis til oss om at Mohammed ibn al-Hassan, som sjiamuslimene mener er imam Mehdi, døde. En så viktig person i islamsk historie, hvor vi kan finne over 60 bevis på hans fødsel bare fra sunnimuslimske bøker må i det minste ha en kilde på at han gikk bort hvis dette var tilfellet. Hvordan han kan leve til i dag er en annen diskusjon.

Kommentarer er skrudd av for Er Mohammed ibn al-Hassan (imam Mehdi) død?

Filed under Imam Mehdi (FVMH)